logo

Тест: Кондензатори. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кондензаторът се състои от два изолирани един от друг проводника, които се наричат (1). Между тях се поставя пластина от (2).
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
2
С коя от посочените величини се характеризира кондензаторът?
3
Коя от посочените зависимости се използва за въвеждането на величината капацитет на кондензатор?
4
Мерната единица за капацитет на кондензатор е кулон - C.
5
Капацитетът C на плосък кондензатор е правопропорционален на площта S на електродите му и е обратнопропорционален на разстоянието d между тях.
6
Ако увеличим три пъти напрежението, приложено към кондензатор, капацитетът му:
7
Как ще се промени напрежението на кондензатор, ако зарядът върху електродите му се намали два пъти?
8
При напрежение U=10V зарядът на кондензатор е q=2.10^-6C. Колко е капацитетът на кондензатора?
9
Кондензатор с капацитет 2\mu F има заряд 24.10^-6C. Колко е напрежението на кондензатора?
10
Определи заряда на кондензатора с капацитет 0,6\mu F при напрежение между електродите му 200V.
11
Коя от посочените стойности за капацитет на кондензатор е най-малка?
12
Когато даден кондензатор се свърже към батерия с напрежение 9V, зарядът на кондензатора е 27\mu C. Пресметни колко микрокулона ще бъде зарядът на същия кондензатор, ако той се свърже към батерия с напрежение 6V.
13
Как ще се промени напрежението на кондензатор, ако зарядът на електродите му се увеличи от q1=60C до q2= 180C?
  • Указание: Запиши отгвора си с число.
14
Кондензатор с капацитет C е зареден до напрежение U1=200V. Колко пъти трябва да се увеличи зарядът на кондензатора, за да се увеличи напрежението между електродите на U2= 600V?
  • Указание: Запиши отговора си с число.
15
Два изолирани един от друг проводника се зареждат чрез прехвърляне на електрони от единия проводник върху другия проводник. След прехвърлянето на N=4.10^12 на брой електрона напрежението между проводниците става U=20V. Определи капацитета на системата от два проводника.
  • Указание: Елементарният електричен заряд е равен на 1,6.10^-19C. Запиши отговора си като цяло число.

Описание на теста

Онлайн тест по физика за 10. клас, с който ще упражниш наученото за кондензаторите. Каква е връзката между фарад и дробните единици микрофарад, нанофарад и пикофарад? От какво зависи капацитетът на кондензатора? Как пресмяташ напрежение, заряд и капацитет на кондензатор? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се