Упражнение: Кондензатори (решаване на задачи)


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Кондензатори (решаване на задачи)“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за конструкцията и начина на действие на кондензаторите като основен елемент в електрониката. Ще изследвате характеристиките на кондензатора и величините, които го описват. Ще тествате знанията си за изменението на характеристиките на електричното поле на кондензатора, когато той е с или без диелектрична сърцевина и в зависимост от формата, размерите и разстоянието между електродите (плочите) му. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Два изолирани един от друг метални предмета от картинката имат електричен заряд съответно 5.10^-11 C и -5.10^-11C. Определете капацитета на тази система от два проводника (кондензатор), ако електричното напрежение между тях е U=25 V.
5т. 2. Два изолирани един от друг проводника се зареждат чрез прехвърляне на електрони от единия проводник върху другия проводник. След прехвърлянето на N=5.10^12 на брой електрона напрежението между проводниците става U=16 V. Определете капацитета на системата от два проводника. (e=1,6.10^-19C)
5т. 3. Кондензатор с капацитет C=5 μF е зареден до напрежение U=6 V. Пресметнете зарядите на двата електрода на кондензатора.
5т. 4. Капацитетът на кондензатор се изразява с формулата C=\fracqU. Кое от следните твърдения е вярно?
5т. 5. Пресметнете площта S на електродите на плосък кондензатор с капацитет C = 1F. Разстоянието между електродите е d=1 mm.
  • (Използвайте, че електричната константа има стойност \varepsilon 0=8,85.10^-12 F/m)
6т. 6. Много често през зимата, когато кожата ни е по-суха, се случва върху нас да се натрупат некомпенсирани положителни заряди и когато се доближим до някой метален предмет прескачат искри. Това е така, защото ако вземем например пръста ни, той е зареден положително и когато  е близо до металния предмет, на разстояние d=1 mm, върху металната повърхност се индуцира равен по големина и противоположен по знак електричен заряд (както виждаме на картинката).
  • Като се има предвид, че пробив във въздуха настъпва при интензитет на полето E=3.10^6 V/m, пресметнете напрежението на полето, което възниква между металната повърхност и вашия пръст.
  • (Разглеждайте системата метална повърхност - пръст като плосък кондензатор.)
6т. 7. Кондензатор, пространството между плочите на който е запълнено от вещество, чиято диелектрична проницаемост е ε= 2, има капацитет 4μF.
  • Какъв капацитет ще има този кондензатор при отстраняване на диелектрика от него?
6т. 8. Пространството между плочите на кондензатор с капацитет 12 μF е запълнено с вещество с диелектрична проницаемост ε. След отстраняване на диелектрика капацитетът е 3 μF.
  • Каква е диелектричната проницаемост на отстраненото вещество?
6т. 9. Капацитетът на кондензатор, пространството между плочите на който е запълнено с въздух, е 4μF.
  • Какъв капацитет ще има този кондензатор, ако между електродите му поставим вещество с диелектрична проницаемост 6?
6т. 10. Разстоянието между плочите на плосък кондензатор се увеличава 3 пъти, а покривната площ се намалява 2 пъти.
  • Как се изменя капацитетът на кондензатора?
6т. 11. Може ли с батерия и електромер (електроскоп с измервателна скала) да се изследва изправността на кондензатор?
6т. 12. Може ли с батерия и лампичка за джобно фенерче да се изследва изправността на кондензатор?
11т. 13. Плосък кондензатор с капацитет C е направен от две еднакви кръгли метални пластинки с радиус r, разделени от лист хартия, както е показано на картинката.
  • Метални пластинки с какъв радиус са необходими, за да се направи подобен кондензатор с капацитет 9C?
11т. 14. Двата електрода на плоския кондензатор от картинката са разделени от един лист хартия. Как ще се измени капацитетът на кондензатора, ако върху първия лист се добави още един лист от същата хартия?
11т. 15. До какъв максимален заряд q може да се зареди плосък въздушен кондензатор с капацитет C=5 nF, ако разстоянието между електродите му е d=0,1 mm?
  • (Имайте предвид, че между електродите прескача искра, когато интензитетът на електричното поле в кондензатора достигне Ebr.d=3.10^6V/m)

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

22:12 - 07.11.2017

Здравейте! На 4 въпрос не са ли верни всички отговори?Благодаря.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:27 - 10.11.2017

Здравей, Боби! Когато се увеличи зарядът на кондензатора, нараства и напрежението между електродите му, но отношението q/U не се променя. Тъй като C=q/U, капацитетът също не се променя. Затова трите отговора, в които се посочва как ще се измени капацитетът при промяна на q или U, не са верни.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.