logo

Тест: Магнитно поле. Променлив ток. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посоката на магнитните линии около дълъг прав проводник, по който тече ток, се определя по правилото на свитите пръсти на дясната ръка.
2
Кой източник създава магнитно поле, чиито индукционни линии имат формата на концентрични окръжности?
3
С коя от посочените зависимости се изразява законът на Ампер?
4
Кои от изброените вещества притежават магнитни свойства?
5
Явлението, при което в намотка протича ток поради промяна на магнитното поле, се нарича:
6
Вярно ли е, че постоянното магнитно поле НЕ предизвиква протичане на ток в намотка?
7
Парамагнитите (1) магнитното поле, а диамагнитите (2) магнитното поле.
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
8
Когато проводникът, по който тече ток, е поставен перпендикулярно на магнитните индукционни линии, тогава магнитната сила е максимална.
9
Вярно ли е, че трансформаторът променя честотата на променливото напрежение?
10
В електрическата мрежа на САЩ ефективната стойност на тока е U=110V. Вярно ли е, че амплитудата на напрежението е Umax\approx 154V?
11
Ако желязната сърцевина на трансформатор се замени с алуминиева, ще работи ли трансформаторът?
12
В България се използва променлив ток с честота 50Hz и напрежение 220V. Колко е периодът T на тока?
13
Проводник с дължина 5 cm, по който тече ток 8 A, се намира в еднородно магнитно поле. Максималната магнитна сила, която му действа, е 0,2 N. Да се пресметне магнитната индукция на полето.
  • Указание: 1 m  = 100 cm.
14
На фигурата е показана графика на променливо напрежение. Да се определи неговата честота.
15
През консуматор със съпротивление  R=100\Omega тече променлив ток с амплитуда Imax=5A. Мощността P на тока през консуматора е:

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата за магнитно поле и променлив ток. Ще упражниш всичко важно за тях и ще обобщиш наученото. Умееш ли да прилагаш правилото на дясната ръка? Можеш ли да прилагаш закона на Ампер? Научи ли, че веществата се разделят на парамагнити, диамагнити и феромагнити? А знаеш ли кога се индуцира ток в кръгов проводник? Ще си припомниш формулите за променлив ток и променливо напрежение. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се