Упражнение: Кварки


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Кварки“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво наричаме кварки? Колко вида кварки съществуват? Кои са характеристиките им? Как са изградени протонът и неутронът? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „От атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кварките изграждат всички останали частици.
5т. 2. Първоначалният кварков модел включва ..... кварка.
  • Кое число трябва да се постави на празното място?
5т. 3. С кои символи са означени първите кварки?
5т. 4. Наименованията на кварките са дадени произволно и нямат физичен смисъл.
5т. 5. Характеристиките на кварките са:
6т. 6. Дробен електричен заряд имат:
6т. 7. Коя от посочените частици е барион?
6т. 8. Кои от изброените частици са изградени от кварки?
6т. 9. Неутроните са изградени:
6т. 10. От какво са изградени барионите и мезоните?
  • Подредете правилно частите на изречението, за да получите вярно твърдение.
6т. 11. Протонът съдържа:
6т. 12. Неутронът съдържа:
11т. 13. От кварки с какъв заряд са изградени протонът и неутронът?
11т. 14. В много ядрени реакции възникват т.нар. π-мезони, които биват 3 вида в зависимост от кварковата комбинация. Свържете всеки мезон със съответстващата му комбинация. Използвайте данните от таблицата.  
11т. 15. Колко кварка се съдържат в един атом деутерий 1^2\textrmH ?
  • Запишете на празното място отговора с цяло число.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!