new-logo

Тест: Кварки

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кварките изграждат всички останали частици.
2
Първоначалният кварков модел включва ..... кварка.
  • Кое число трябва да се постави на празното място?
3
С кои символи са означени първите кварки?
4
Наименованията на кварките са дадени произволно и нямат физичен смисъл.
5
Характеристиките на кварките са:
6
Дробен електричен заряд имат:
7
Коя от посочените частици е барион?
8
Кои от изброените частици са изградени от кварки?
9
Неутроните са изградени:
10
От какво са изградени барионите и мезоните?
  • Подредете правилно частите на изречението, за да получите вярно твърдение.
11
Протонът съдържа:
12
Неутронът съдържа:
13
От кварки с какъв заряд са изградени протонът и неутронът?
14
В много ядрени реакции възникват т.нар. π-мезони, които биват 3 вида в зависимост от кварковата комбинация. Свържете всеки мезон със съответстващата му комбинация. Използвайте данните от таблицата.  
15
Колко кварка се съдържат в един атом деутерий 1^2\textrmH ?
  • Запишете на празното място отговора с цяло число.

Описание на теста

Онлайн тестът „Кварки“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво наричаме кварки? Колко вида кварки съществуват? Кои са характеристиките им? Как са изградени протонът и неутронът? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „От атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се