Упражнение: Дифракция на светлината. Решаване на задачи


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво е условието за дифракционен максимум? Можете ли да го прилагате в различни ситуации? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Явлението, което се наблюдава, когато светлинните вълни заобикалят прегради, се нарича:
5т. 2. Дифракционната решетка представлява непрозрачна плочка с два процепа.
5т. 3. Какво е константа на дифракционната решетка?
5т. 4. Коя формула изразява условието за дифракционен максимум?
5т. 5. С буквата m в условието за дифракционен максимум се означава порядък на максимума.
6т. 6. На фигурата е показана дифракционна решетка, върху която пада успореден сноп монохроматична светлина. Свържете всяко число със съответното означение, което трябва да се постави на неговото място.
6т. 7. На фигурата са показани два лъча, които минават през дифракционна решетка. Вярно ли е, че тези два лъча ще изминат различни пътища до екрана?
6т. 8. На фигурата са показани два лъча, които минават през дифракционна решетка. Кои от означените ъгли са равни?
6т. 9. Ако означим с l  размерът на дифракционната решетка, а с броя на процепите, как можем да пресметнем константата d на дифракционната решетка?
6т. 10. Като имате предвид дадените връзки между мерните единици, подредете правилно частите, за да получите верни равенства.
  • 1\mu m=10^-6m
  • 1nm=10^-9m
  • 1cm=10^-2m
6т. 11. Получаването на спектър на светлината намира широко приложение за редица научни и практически цели. Това става с помощта на спектрални уреди, чийто основен елемент е дифракционна решетка.
  • Една и съща дифракционна решетка ще бъде ли ефективна за всички вълни с различни дължини?
6т. 12. Ако дифракционният спектър е от втори порядък, как трябва да се запише условието за дифракционен максимум?
11т. 13. Дифракционна решетка с широчина 9 mm има 3 000 процепа. Колко микрометра (\mu m) е константата на дифракционната решетка?
11т. 14. Чрез дифракционна решетка с константа 0,005 mm се получава дифракционна картина, в която максимумът от четвърти порядък е отклонен на ъгъл 30^0 (sin30^0=\frac12).
  • Колко нанометра (nm) е дължината на вълната на светлината?
11т. 15. Върху дифракционна решетка с 5 000 процепа/cm пада перпендикулярно монохроматична светлина. При каква максимална дължина на вълната (в нанометри) може да се наблюдава дифракционен максимум от пети порядък?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!