logo

Тест: Дифракция на светлината. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Светлината се отклонява от праволинейното ѝ разпространение, когато преминава през отвори или край прегради. Как се нарича това явление?
2
Дифракционната решетка е пластинка с голям брой еднакви процепи, разположени на равни разстояния един от друг.
3
Константата на дифракционна решетка е равна на:
4
Коя формула изразява условието за дифракционен максимум?
5
С буквата m в условието за дифракционен максимум се означава порядък на максимума.
6
На фигурата е показана дифракционна решетка, върху която пада успореден сноп монохроматична светлина.
  • Свържи всяко число със съответното означение, което трябва да се постави на неговото място.
7
С  израза \lambda =\fracdm  можем да намираме ъгълът, на който се отклоняват вълните след дифракционната решетка спрямо първоначалната посока.
8
На колко нанометра са равни един микрометър и един сантиметър?
  • Като имаш предвид дадените връзки между мерните единици, подреди правилно частите, за да получиш верни равенства.
  • 1\, cm=10^-2\, m
  • 1\, \mu m=10^-6\, m
  • 1\, nm=10^-9\, m
9
Ако означим с l размерът на дифракционната решетка, а с N броя на процепите, как можем да пресметнем константата d на дифракционната решетка?
10
Колко е константата на дифракционна решетка, която има 5 000 процепа на 1 cm?
11
Дифракционна решетка има константа d= 1\, 658.10^-9\, m. Колко процепа има на 1.10^-3\, m?
12
Ако дифракционният спектър е от втори порядък, как трябва да се запише условието за дифракционен максимум?
13
Колко нанометра е константата на дифракционна решетка, ако при осветяване с монохроматична светлина с дължина на вълната \lambda =0,6\, \mu m максимумът от пети порядък е отклонен на ъгъл \theta =18^0? (sin18^0=0,309)
  • На празното място запиши отговора с десетична дроб, закръглена до втория знак след запетаята.
14
Чрез дифракционна решетка с константа d=5.10^-6\, m се получава дифракционна картина, в която максимумът от четвърти порядък е отклонен на ъгъл \theta =30^0 (sin30^0=\frac12).
  • Колко нанометра (nm) е дължината на вълната на светлината?
  • На празното място запиши отговора с число.
15
Върху дифракционна решетка с константа d=2\, \mu m пада перпендикулярно монохроматична светлина.
  • При каква максимална дължина на вълната (в нанометри) може да се наблюдава дифракционен максимум от пети порядък?
  • На празното място запиши отговора с число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш за дифракция на светлината. Ще тестваш знанията си за дифракционни решетки. Можеш ли да намираш константата на дифракционна решетка? Какво е условието за дифракционен максимум? Можеш ли да го прилагаш в различни ситуации? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се