new-logo

Тест: Проводници в електростатично поле

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои вещества наричаме проводници?
2
Явление, при което под действие на външно електрично поле става преразпределяне на свободните електрони по повърхността на метален проводник, в резултат на което една част от повърхността се зарежда положително, а другата отрицателно, се нарича:
3
Вярно ли е, че във вътрешността на куха метална сфера, която е поставена във външно електрично поле, полето престава да съществува?
4
Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • малко, много, слабо, силно
5
Ако покрием предмет с метална мрежа, силовите линии на електричното поле прекъсват върху външната повърхност на обвивката и под обвивката не минават силови линии.
6
Проводящо тяло е заземено. Колко е неговият потенциал, ако приемете, че потенциалът на земната повърхност е нулев.
7
Възможно ли е да се наелектризира електроскоп отрицателно, ако разполагаме с положително наелектризирана стъклена пръчка?
8
Ако живеете в населено място, където често се разразяват гръмотевични бури, гръмоотвод с каква форма бихте поставили на покрива на жилището си?
9
На картинката са показани силовите линии на електричното поле близо до повърхността на зареден проводник. В коя от означените на картинката точки интензитетът на полето е най-голям? /имайте предвид, че точка А е от вътрешността на проводника/
10
Наелектризирано топче се доближава (без да се докосва) до единия край на дълга метална пръчка. Помислете този край на пръчката какъв заряд ( + или - ) ще има, заради електростатичната индукция.
  • Кое от следните твърдения е вярно?
11
Магът Дейвид Блейн  представя пред публиката в Ню Йорк зрелищен експеримент, с който иска да  се превърна в повелител на светкавиците. Той е облечен в специална метална ризница и към него се насочват електрически искри. Възможно ли е това без магът да пострада? Защо?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • Да, Не, заземяване, екраниране
 
12
Ако сте на семейна екскурзия на открито и наближава гръмотевична буря, как ще постъпите и къде ще се скриете?
13
На картинката е показано заредено метално тяло. По повърхността му са избрани три точки. Коя от тях е с най-голям потенциал?
  • Указание: Напрежението между всеки две точки вътре в проводника също е нула, както интензитета. Като имате предвид познатото ви равенство  U=\varphi M-\varphi N , какъв извод ще направите за потенциала \varphi в различни точки на проводника?
14
Фиг.1 показва какво става, когато приближим електронеутрална метална пръчка А до отрицателно заредено махало. На  фиг. 2 се вижда, че когато доближим наелектризираната пръчка А до заредения електроскоп В, листенцата му се разтварят повече.
  • Определете знаците на зарядите на А и B.
15
Три еднакви електронеутрални метални цилиндъра A, B и C се допират един до друг, както е показано на фигурата. Към средата на цилиндъра B се доближава наелектризирана с положителен заряд пръчка. Как се разпределят индуцираните върху цилиндрите електрични заряди?
  • Попълнете празните места в текста, като на всеки ред първо запишете знак ( + или - ), а след това число (1 или 2).

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Проводници в електрично поле“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за взаимодействието на електростатичното поле с проводниците, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за графичното представяне на електростатичното поле посредством силови линии в зависимост от формата и размерите на източниците. Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между конфигурацията на силовите линии и характеристиките на електростатичното поле. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се