Упражнение: Магнитни свойства на веществата


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Магнитни свойства на веществата“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за природата на магнитните явления, характеристиките на материалната среда /веществото/, в която се наблюдава и промените, които настъпват в нея, когато проявява магнитни свойства. Ще научите за многобройните приложения на явлението. Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между вида на средата и проявленията на магнитните й свойства. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои от изброените вещества притежават магнитни свойства?
5т. 2. Кои вещества се отблъскват от силен магнит?
5т. 3. Разполагате с един постоянен правоъгълен магнит, ножица за хартия, метален кламер, пластмасова линия, лист хартия и парче медна тел. Обтривате, като спазвате правилото да е  в една и съща посока, повърхността на ножицата, пластмасова линия, листа хартия и парчето медна тел с постоянния магнит.
  • Кой от тези предмети ще привлича  кламера, след вашата намеса, така както го привлича магнитът?
5т. 4. Величината B0k, при която се размагнитват феромагнетиците се нарича:
5т. 5. Явлението, при което след премахване на външното магнитно поле феромагнитното вещество остава намагнитено, се нарича:
6т. 6. Магнитни домени съществуват във веществата: 
6т. 7. На графиката е показана хистерезисната крива за дадено феромагнитно вещество. Намагнитването в права посока се извършва по кривата:
6т. 8. Кога ще използвате магнитни меки и кога магнитно твърди феромагнитни материали?
6т. 9. Можем ли да твърдим, че: Колкото по-добър проводник е едно вещество, толкова по-лошо се проявяват магнитните му свойства?
6т. 10. На картинката е показана хистерезисната крива на дадено феромгнитно вещество, която се получава, когато поставите феромагнита във вътрешността на намотка и започнете плавно да променяте големината и посоката на тока през намотката.
  • Възможно ли е така да промените тока, че отново да се върнете до началото на графиката, тoчката О, по клона от графиката A1O?
6т. 11. Попълнете вярно.
6т. 12. Тела, направени от парамагнитно вещество, се привличат от постоянен магнит, а тела от диамагнитно вещество се отблъскват от постоянен магнит. Определете: как ще се държат следните тела, когато се внесат във външно магнитно поле?
  •  стрелка направена от парамагнитно вещество
  •  стрелка направена от диамагнитно вещество
 
11т. 13. Когато използвате: компас, железни стружки или железни обекти /например карфица, плаваща върху водна повърхност/ вие установявате наличието на:
11т. 14. Някои метални предмети имат магнитни свойства, а други не. Кои от изброените метални материали имат магнитни свойства?
11т. 15. Кои от изброените обекти ще се привличат от магнита?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!