Упражнение: Магнитни свойства на веществата


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Магнитни свойства на веществата“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за природата на магнитните явления, характеристиките на материалната среда /веществото/, в която се наблюдава и промените, които настъпват в нея, когато проявява магнитни свойства. Ще научите за многобройните приложения на явлението. Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между вида на средата и проявленията на магнитните й свойства. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои от изброените вещества притежават магнитни свойства?
5т. 2. Кои вещества се отблъскват от силен магнит?
5т. 3. Разполагате с един постоянен правоъгълен магнит, ножица за хартия, метален кламер, пластмасова линия, лист хартия и парче медна тел. Обтривате, като спазвате правилото да е  в една и съща посока, повърхността на ножицата, пластмасова линия, листа хартия и парчето медна тел с постоянния магнит.
  • Кой от тези предмети ще привлича  кламера, след вашата намеса, така както го привлича магнитът?
5т. 4. Величината B_{0k}, при която се размагнитват феромагнетиците се нарича:
5т. 5. Явлението, при което след премахване на външното магнитно поле феромагнитното вещество остава намагнитено, се нарича:
6т. 6. Магнитни домени съществуват във веществата: 
6т. 7. На графиката е показана хистерезисната крива за дадено феромагнитно вещество. Намагнитването в права посока се извършва по кривата:
6т. 8. Кога ще използвате магнитни меки и кога магнитно твърди феромагнитни материали?
6т. 9. Можем ли да твърдим, че: Колкото по-добър проводник е едно вещество, толкова по-лошо се проявяват магнитните му свойства?
6т. 10. На картинката е показана хистерезисната крива на дадено феромгнитно вещество, която се получава, когато поставите феромагнита във вътрешността на намотка и започнете плавно да променяте големината и посоката на тока през намотката.
  • Възможно ли е така да промените тока, че отново да се върнете до началото на графиката, тoчката О, по клона от графиката A_{1}O?
6т. 11. Попълнете вярно.
6т. 12. Тела, направени от парамагнитно вещество, се привличат от постоянен магнит, а тела от диамагнитно вещество се отблъскват от постоянен магнит. Определете: как ще се държат следните тела, когато се внесат във външно магнитно поле?
  •  стрелка направена от парамагнитно вещество
  •  стрелка направена от диамагнитно вещество
 
11т. 13. Когато използвате: компас, железни стружки или железни обекти /например карфица, плаваща върху водна повърхност/ вие установявате наличието на:
11т. 14. Някои метални предмети имат магнитни свойства, а други не. Кои от изброените метални материали имат магнитни свойства?
11т. 15. Кои от изброените обекти ще се привличат от магнита?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!