new-logo

Тест: Магнитни свойства на веществата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от изброените вещества притежават магнитни свойства?
2
Кои вещества се отблъскват от силен магнит?
3
Имаш един постоянен правоъгълен магнит, ножица за хартия, метален кламер, пластмасова линия, лист хартия и парче медна тел. Започваш да триеш , като спазваш правилото да е в една и съща посока, пластмасовата линия, листа хартия и парчето медна тел с постоянния магнит.
  • Кой от тези предмети ще привлича кламера, след твоята намеса така, както го привлича магнитът?
4
Величината B0k, при която се размагнитват феромагнетиците, се нарича:
5
Как се нарича явлението, при което след премахване на външното магнитно поле феромагнитното вещество остава намагнитено?
6
Магнитни домени съществуват във веществата: 
7
На графиката е показана хистерезисната крива за дадено феромагнитно вещество. Намагнитването в права посока се извършва по кривата:
8
Някои метални предмети имат магнитни свойства, а други не. Кои от изброените метални материали имат магнитни свойства?
9
Подреди фразите така, че да се получи правилно твърдение.
10
На картинката е показана хистерезисната крива на дадено феромагнитно вещество, която се получава, когато поставиш феромагнит във вътрешността на намотка и започнеш плавно да променяш големината и посоката на тока през намотката.
  • Възможно ли е така да промениш тока, че отново да се върнеш до началото на графиката до точката О, по клона от графиката A1O?
11
Кои от изброените обекти ще се привличат от магнит?
12
Свържи така, че да се получат верни твърдения.
13
Попълни на празното място, наличието на какво поле можеш да установиш, ако използваш: компас, железни стружки или железни обекти (например карфица, плаваща върху водна повърхност).
14
Попълни празните места с подходящите думи.
15
Попълни така, че да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Магнитни свойства на веществата“ ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за природата на магнитните явления, характеристиките на материалната среда /веществото/, в която се наблюдава и промените, които настъпват в нея, когато проявява магнитни свойства. Ще научиш за многобройните приложения на явлението. Ще имаш възможността да демонстрираш каква е връзката между вида на средата и проявленията на магнитните ѝ свойства. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се