Упражнение: Спектър на водородния атом


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Спектър на водородния атом“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво означава спектрална серия? Каква е разликата между спектрална линия и спектрална серия? Как се пресмята дължината на вълната от дадена спектрална серия? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „От  атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какъв е спектърът на излъчване на водородни атоми?
5т. 2. Как изглеждат спектрите на излъчване и спектрите на поглъщане?
5т. 3. Група от спектрални линии в атомните спектри, дължината на които се подчинява на обща закономерност, се нарича спектрална серия.
5т. 4. Четири спектрални линии от спектъра на водорода, разположени във видимата област, образуват спектрална серия на:
5т. 5. Спектралните линии от спектъра на водорода, разположени в ултравиолетовата област, образуват спектрална серия на:
6т. 6. Свържете всеки спектър от фигурата с наименованието му.
6т. 7. Спектралният анализ е метод на изследване, който използва факта, че всеки химичен елемент има различен спектър на излъчване.
6т. 8. Най-проста е структурата на водородния атом, който е съставен от:
6т. 9. Свържете всяка формула с името на серията, за която се отнася.
6т. 10. Какви стойности може да приема квантовото число n?
  • Свържете всяка серия със съответстващите ѝ стойности на n.
6т. 11. Разстоянията между линиите в спектъра на водорода намаляват при увеличаване дължината на вълната.
6т. 12. Химичният състав на слънчевата атмосфера се определя чрез:
11т. 13. Колко е стойността на квантовото число n  за третата линия от серията на Балмер?
  • Запишете цяло число на празното място в изречението.
11т. 14. Пресметнете дължините на вълните на първите две линии от серията на Лайман.
  •  R=1,097.10^7m^-1
  • Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение.
11т. 15. При каква стойност на n в серията на  Балмер, дължината на вълната е максимална?
  • Запишете на празното място в текста цяло число.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

11:30 - 08.02.2017

3.57A SYm 5 klas
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.