new-logo

Тест: Спектър на водородния атом

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какъв е спектърът на излъчване на водородни атоми?
2
Как изглеждат спектрите на излъчване и спектрите на поглъщане?
3
Група от спектрални линии в атомните спектри, дължината на които се подчинява на обща закономерност, се нарича спектрална серия.
4
Четири спектрални линии от спектъра на водорода, разположени във видимата област, образуват спектрална серия на:
5
Спектралните линии от спектъра на водорода, разположени в ултравиолетовата област, образуват спектрална серия на:
6
Свържете всеки спектър от фигурата с наименованието му.
7
Спектралният анализ е метод на изследване, който използва факта, че всеки химичен елемент има различен спектър на излъчване.
8
Най-проста е структурата на водородния атом, който е съставен от:
9
Свържете всяка формула с името на серията, за която се отнася.
10
Какви стойности може да приема числото n?
  • Свържете всяка серия със съответстващите ѝ стойности на n.
11
Разстоянията между линиите в спектъра на водорода намаляват при увеличаване дължината на вълната.
12
Химичният състав на слънчевата атмосфера се определя чрез:
13
Колко е стойността на квантовото число n  за третата линия от серията на Балмер?
  • Запишете цяло число на празното място в изречението.
14
Пресметнете дължините на вълните на първите две линии от серията на Лайман.
  •  R=1,097.10^7m^-1
  • Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение.
15
При каква стойност на n в серията на  Балмер, дължината на вълната е максимална?
  • Запишете на празното място в текста цяло число.

Описание на теста

Онлайн тестът „Спектър на водородния атом“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво означава спектрална серия? Каква е разликата между спектрална линия и спектрална серия? Как се пресмята дължината на вълната от дадена спектрална серия? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „От  атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се