logo

Тест: Частици и взаимодействия. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Според хипотезата на Дьо Бройл електроните и другите микрочастици
2
Електроните се движат в атома само по определени орбити. При преход на електрон от една орбита на друга се излъчва или поглъща квант енергия, равна на разликата в енергиите на съответните състояния: h.\nu =Em-En
3
Нуклони е общото название на:
4
За представяне на ядрата се използва символът  Z^A\textrmX, където X е знакът на химичния елемент. Какво показват знаците Z и A?
5
Енергията на връзката на атомното ядро се изразява с формулата:
6
В лазерите се създават условия за:
7
Законът за радиоактивното разпадане се изразява с формулата N= \fracNo2^n, където n= \fractT\frac12. Какво се бележи с буквите N, No, t, T\frac12 ?
8
Как се записват процесите на алфа- и бета (електронно)-разпадане?
9
Най-малките градивни частици са лептоните и кварките, поради което те се наричат фундаментални (основни) частици.
10
 • Дадена е следната реакция на делене:
 
 • 0^1\textrmn+92^235\textrmU--> 56^141\textrmBa+36^92\textrmKr+ ...0^1\textrmn
 
 • Определи броя на отделените неутрони.
11
Електронът във водороден атом преминава от основно състояние с n=1 и енергия E1= -13,6eV в състояние с n=2 и енергия E2=-3,4eV, при което атомът:
12
 • На схемата са дадени енергетичните нива на водороден атом.
 • Колко е енергията на фотона, излъчен при означения преход?
13
 • Енергията на връзката за ядрото 26^56\textrmFe  e 493MeV.
 • Колко е специфичната енергия на връзката?
14
 • Радиоактивният изотоп на стронция 38^90\textrmSr  има период на полуразпадане 29 години.
 • Каква част от стронция, изхвърлен при аварията в Чернобил, няма да се е разпаднала 58 години след аварията?
15
 • В коя реакция се получава неутрон?
 
 • 1. 15^30\textrmP--> 14^30\textrmSi+?
 
 • 2. 7^13\textrmN--> 6^13\textrmC+ ?
 
 • 3. 3^7\textrmLi+2^4\textrmHe--> 5^10\textrmB+?
 
 • Указание: Напиши на празното място номера на реакцията.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш за всичко най-важно върху частици и взаимодействия. Ще си припомниш каква е хипотезата на Дьо Бройл. Ще пресмяташ енергията на фотон, излъчен при преход на електрон от една орбита на друга. Как се пресмята енергия на връзката? Как се прилага законът за радиоактивното разпадане? Научи ли кои са фундаменталните взаимодействия в природата? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се