new-logo

Тест: Физика на микросвета. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от твърденията са постулати на Бор?
2
Различните серии в спектъра на водорода се получават в резултат на прехода на електрони от външните орбити на определена вътрешна орбита.
3
Атомното ядро е изградено от:
4
За представяне на ядрата се използва символът  Z^A\textrmX, където X е знакът на химичния елемент. Какво показват знаците Z и A?
5
Енергията на връзката на атомното ядро се изразява с формулата:
6
Енергията на връзката за един нуклон се нарича специфична енергия на връзката \boldsymbol\mathbf\varepsilon = \frac\mathbf\Delta E\mathbfA.
7
Законът за радиоактивното разпадане се изразява с формулата N= No.\left ( \frac12 \right )^n, където n= \fractT\frac12. Какво се бележи с буквите N, No, t, T\frac12 ?
8
Как се записват процесите на алфа- и бета (електронно)-разпадане?
9
Реакцията 1^2\textrmH +1^3\textrmH--> 2^4\textrmHe+0^1\textrmn е пример за:
10
Дадена е следната реакция на делене:
  • 0^1\textrmn+92^235\textrmU--> 56^141\textrmBa+36^92\textrmKr+ ...0^1\textrmn
  • Определи броя на отделените неутрони.
11
Електронът във водороден атом преминава от основно състояние с n=1 и енергия E1= -13,6eV в състояние с n=2 и енергия E2=-3,4eV, при което атомът:
12
На схемата са дадени енергетичните нива на водороден атом. Колко е енергията на фотона, излъчен при означения преход?
13
Изотопът радий-226 има период на полуразпадане приблизително  T\frac12=1600 години. След колко години ядрата на този изотоп ще намалеят 8 пъти?
14
Свържи правилно частите на изреченията, за да се получат верни твърдения.
15
В коя реакция се получава неутрон?
  • 1. 15^30\textrmP--> 14^30\textrmSi+?
  • 2. 7^13\textrmN--> 6^13\textrmC+ ?
  • 3. 3^7\textrmLi+2^4\textrmHe--> 5^10\textrmB+?
  • Напиши на празното място номера на реакцията.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш за всичко най-важно върху физиката на микросвета. Ще тестваш знанията върху всичко важно за строежа на материята. Ще си припомниш как се получават спектралните серии. Ще пресмяташ енергията на фотон, излъчен при преход на електрон от една орбита на друга. Как се пресмята енергия на връзката? Как се прилага законът за радиоактивното разпадане? Ще определяш какви изотопи се получават при алфа-, бета- и гама- разпадане? Кои са фундаменталните взаимодействия в природата? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се