logo

Тест: Електрични заряди

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Наелектризирането на телата става по два начина - чрез триене и чрез допир до друго заредено тяло.
2
Точков заряд е модел на заредено тяло, чиито размери са големи спрямо разстоянията му до други заредени тела.
3
Елементарен заряд е:
4
По коя формула можеш да изчислиш заряда на едно тяло?
5
Кое твърдение за електронеутрално тяло е вярно?
6
При наелектризиране на две тела чрез триене между тях се обменят:
7
Може ли при триене на две тела да се наелектризира само едното?
8
Когато атом приема електрони, той става (1) зареден, а когато отдава електрони - става (2) зареден.
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
9
Вярно ли е, че при триене на две незаредени тела едното се наелектризира положително, а другото - отрицателно?
10
Топче от станиол е наелектризирано с отрицателен заряд. Кое твърдение е вярно? Топчето съдържа:
11
Пълният заряд в електрически изолирана система не се изменя, без значение какви процеси се извършват вътре в системата.
12
Когато натрием стъклена пръчка с вълнен плат, пръчката се наелектризира (1), а платът (2).
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
13
При наелектризиране на едно тяло чрез триене се получава заряд 12,8.10^-10C. Колко е броят N на отнетите електрони? Елементарният електричен заряд е e = 1,6.10^-19C.
14
Капка машинно масло има заряд 3,2.10^-18C. Колко електрона трябва да приеме капката, за да стане електронеутрална?
  • Елементарният електричен заряд e=1,6.10^-19C.
  • Указание: Запиши отговора си като цяло число.
15
Две еднакви метални топчета са наелектризирани. Какви ще бъдат зарядите на топчетата, след като ги допрем и отдалечим едно от друго, ако първоначалните им заряди са 5C и 1C?
  • Указание: Запиши отговора си като число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата. Припомни ли си кои са начините за наелектризиране на телата? Разбра ли  кой заряд е елементарен? Ще упражниш знанията си за изчисляване заряда на едно тяло. Научи ли кога едно наелектризирано тяло може да се разглежда като точков заряд? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си за училище. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се