Упражнение: Фотоелектричен ефект


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Фотоелектричен ефект“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Каква е същността на явлението фотоефект? Какво представлява фотоклетката? Как работи тя? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое от следните твърдения най-точно описва явлението фотоефект?
5т. 2. Светлината може да се разглежда като поток от:
5т. 3. Фотоклетката представлява:
5т. 4. Когато фотоклетката се освети, от нея се отделят:
5т. 5. При осветяване на фотоклетката, фотоните предават енергията си на електроните.
6т. 6. На схемата е показана фотоклетка, свързана към източник на ток. Посочете верните твърдения.
6т. 7. На фигурата е показана схема на фотоклетка. От кой електрод се отделят електроните и в каква посока се насочват?
6т. 8. Отделените фотоелектрони ...... от приложеното напрежение на фотоклетката.
  • Кой отговор ще поставите на празното място?
6т. 9. В металите има електрони, които са здраво свързани към ядрата. Могат ли тези електрони самоволно (без външно въздействие) да се отделят от ядрата?
6т. 10. За да напуснат повърхността на метала, свободните електрони трябва да преодолеят:
6т. 11. Енергията, необходима за откъсването на електрон от метал, се нарича:
6т. 12. Фотоефект от метал с отделителна работа Ae е възможен, ако енергията на фотона Е:
11т. 13. Цели фотони или части от тях се поглъщат при фотоефект?
11т. 14. Незаредена, изолирана от други тела метална пластинка се осветява с ултравиолетова светлина. Какъв заряд добива пластинката?
  • Попълнете празното място, като използвате една от посочените думи:
  • положителен, отрицателен, нулев
11т. 15. Какво става със заряда на отрицателно заредена метална пластинка при фотоефект?
  • Попълнете празното място в текста, като запишете някоя от посочените думи:
  • намалява, увеличава, не променя

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!