logo

Тест: Фотоелектричен ефект

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от следните твърдения най-точно описва явлението фотоефект?
2
Насоченото движение на електроните от единия електрод към другия се нарича фототок.
3
Фотоклетката представлява:
4
Когато фотоклетката се освети, от нея се отделят:
5
При осветяване на фотоклетката, токът достига определена постоянна стойност, която се нарича:
6
На схемата е показана фотоклетка, свързана към източник на ток. Посочи верните твърдения.
7
На фигурата е показана схема на фотоклетка. От кой електрод се отделят електроните и в каква посока се насочват?
8
Отделените фотоелектрони ... от приложеното напрежение на фотоклетката.
  • Кой отговор ще поставиш на празното място?
9
Токът на насищане на фотоклетка се получава, когато:
10
За да напуснат повърхността на метала, свободните електрони трябва да преодолеят:
11
При опити с фотоклетка измереното спирачно напрежение е мярка за:
12
Какво ще стане с тока на насищане, ако се намали интензитетът на светлината, осветяваща фотоклетка?
13
На графиката е показана зависимостта на електричния ток от напрежението за дадена фотоклетка. Как се изменят напрежението U и токът I във всеки участък от волтамперната характеристика?
14
На графиката е показана зависимостта на електричния ток от напрежението за дадена фотоклетка. Определи тока на насищане и запиши числото на празното място в текста.
15
Фотоклетка се облъчва с монохроматична светлина. Определи максималната кинетична енергия (в електронволт и в джаул) на фотоелектроните, ако спирачното напрежение е Ucn=2\, V. Зарядът на електрона е e=1,6.10^-19\, C.
  • Запиши на празните места отговорите с число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Каква е същността на явлението фотоелектричен ефект? Какво е устройството и принципът на работа на фотоклетката? Можеш ли да извличаш информация от волтамперна характеристика на фотоклетка? Как се пресмята максималната кинетична енергия на фотоелектроните? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се