Упражнение: Спектър на електромагнитните вълни


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Спектър на електромагнитните вълни“ ще разширите знанията си за видовете електромагнитни вълни и по какви свойства те се различават. Ще научите за проникващата способност на различните видовете електромагнитни вълни и за тяхното въздействие върху живите организми и човека. Ще разберете как се създават и къде се разпространяват електромагнитните вълни от различните части на спектъра. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои от изброените видове вълни не са електромагнитни?
5т. 2. Посочете вярното твърдение.
  • Източници на електромагнитните вълни са:
5т. 3. Кои от следните вълни имат най-голяма скорост, когато се разпространяват във вакуум?
5т. 4. Кои от следните вълни имат най-голяма честота?
5т. 5. Кои от посочените елементи са Ви необходими, за да можете да излъчвате радиосигнал?
6т. 6. Честотата 220 kHz в радиодиапазона е в обхвата на:
6т. 7. Определете честотата и дължината на вълната на радиопредавател, ако периодът на излъчваните вълни е T=10^{-7}s.
6т. 8. Предавател, поставен на борда на космически кораб, работи на честота 20 MHz. Определете дължината и периода на излъчваните от него радиовълни (c=3.10^{8}m/s).
6т. 9. Определете периода и честотата на излъчваните от радиопредавател вълни, които имат дължина на вълната \lambda =300 m. (c=3.10^{8} m/s).
6т. 10. Кои от изброените радиовълни имат най-ниска честота?
  • 1 - дълги; 2 - средни; 3 - къси; 4 - ултракъси
  • Попълнете в празното поле само номера.
6т. 11. Кои от изброените радиовълни имат най-висока честота?
  • 1 - дълги; 2 - средни; 3 - къси; 4 - ултракъси
  • Попълнете в празното поле само номера.
6т. 12. Кой от посочените честотни интервали определя обхвата на ултракъсите вълни?
  1. (10^{4}\div 10^{5})Hz
  2. (2.10^{5}\div 3.10^{6})Hz
  3. (3.10^{6}\div 3.10^{7})Hz
  4. (3.10^{7}\div 3.10^{11})Hz
  • Попълнете в празното поле само номера.
11т. 13. Честотният обхват на средните вълни е от 10^{5}Hz до 3.10^{6} Hz. Определете вълновия им обхват.
11т. 14. Честотният обхват на късите вълни е от 3.10^{6}Hz до 3.10^{7} Hz. Определете вълновия им обхват.
11т. 15. Честотният обхват на ултракъсите вълни е от 3.10^{7}Hz до 3.10^{11} Hz. Определете вълновия им обхват.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!