Упражнение: Спектър на електромагнитните вълни


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9. клас "Спектър на електромагнитните вълни" ще разшириш знанията си за видовете електромагнитни вълни и по какви свойства те се различават. Ще научиш за проникващата способност на различните видове електромагнитни вълни и за тяхното въздействие върху живите организми и човека. Ще разбереш как се създават и къде се разпространяват електромагнитните вълни от различните части на спектъра. Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои от изброените видове вълни не са електромагнитни?
5т. 2. Източници на електромагнитните вълни са:
5т. 3. Кои от следните вълни имат най-голяма скорост, когато се разпространяват във вакуум?
5т. 4. Кои от следните вълни имат най-голяма честота?
5т. 5. Кои от посочените елементи ще са ти необходими, за да можеш да излъчиш радиосигнал?
6т. 6. Честотата 220 kHz в радиодиапазона е в обхвата на:
6т. 7. Определи честотата и дължината на вълната на радиопредавател, ако периодът на излъчваните вълни е T=10^-7s.
6т. 8. Предавател, поставен на борда на космически кораб, работи на честота 20MHz. Опитай да определиш дължината и периода на излъчваните от него радиовълни (c=3.10^8m/s).
6т. 9. Опитай да определиш периода и честотата на излъчваните от радиопредавател вълни, които имат дължина на вълната \lambda =300 m (c=3.10^8 m/s).
6т. 10. Кои от изброените радиовълни имат най-ниска честота?
6т. 11. Кои от изброените радиовълни имат най-висока честота?
6т. 12. Кой от посочените честотни интервали определя обхвата на ултракъсите вълни?
  1. (10^4\div10^5)Hz
  2. (2.10^5\div3.10^6)Hz
  3. (3.10^6\div3.10^7)Hz
  4. (3.10^7\div3.10^11)Hz
11т. 13. Честотният обхват на средните вълни е от 10^5Hz до 3.10^6 Hz. Опитай да определиш вълновия им обхват. Имай предвид, че:
  • c=3.10^8m/s
  • За да решиш задачата, определи дължината на вълната \lambda първо за \nu =10^5Hz и после за \upsilon =3.10^6Hz. Запиши отговорите като цели числа (например 20000).
11т. 14. Честотният обхват на късите вълни е от 3.10^6Hz до 3.10^7 Hz. Опитай да определиш вълновия им обхват. Имай предвид, че:
  • c=3.10^8m/s
  • За да решиш задачата, определи дължината на вълната \lambda  първо за \upsilon =3.10^6Hz и после за \upsilon =3.10^7Hz. Запиши отговорите като цели числа (например 20000).
11т. 15. Свържи така, че да се получат верни твърдения.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!