new-logo

Тест: Делене на урана. Ядрени реактори

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Взаимодействия, които предизвикват изменения в състава на атомните ядра, се наричат ядрени реакции.
2
Кои закони за запазване са в сила при ядрените реакции?
3
Ядрени реакции, при които тежки ядра се разцепват на две по- леки ядра и се отделя енергия, се наричат реакции на делене.
4
Основният източник на енергия в ядрените реактори са процеси на:
5
Кое от изброените вещества се използва за гориво в атомните електроцентрали?
6
Кое е условието за делене на ядрата на урана?
7
През 1919 г. Ръдърфорд съобщава за първото в историята на физиката изкуствено превръщане на един елемент в друг с думите: "...атомът на азота се разпада вследствие на огромните сили, които се развиват при сблъскването му с бърза алфа-частица..." Коя реакция отговаря на текста?
8
Основна съставна част на ядрените реактори са специални подвижни пръчки, съдържащи елементите бор или кадмий. Какво е тяхното предназначение?
9
Посочете втория продукт на ядрената реакция: 2^4\textrmHe+4^9\textrmBe--> 0^1\textrmn+?
10
Вярно ли е определен втория продукт на ядрената реакция: 1^1\textrmH+9^19\textrmF--> 8^16\textrmO+3^5\textrmLi ?
11
Дадена е следната реакция на делене:
 • 0^1\textrmn+92^235\textrmU--> 56^141\textrmBa+36^92\textrmKr+...0^1\textrmn
 • Определете броя на отделените неутрони.
12
За да се осигури радиационна защита, около ядрения реактор се правят прегради от:
13
Коя от записаните ядрени реакции може да се използва за предизвикване на верижна реакция на делене на атомни ядра?
 • 1. 96^243\textrmCm+0^1\textrmn--> 42^108\textrmMo+54^132\textrmXe+40^1\textrmn
 • 2. 6^12\textrmC--> 3^6\textrmLi+3^6\textrmLi
 • 3. 90^227\textrmTh+0^1\textrmn--> 49^129\textrmIn+41^99\textrmNb
 • 4. 3^6\textrmLi+1^2\textrmH--> 2^4\textrmHe+2^4\textrmHe
 • Напишете на празното място номера на реакцията.
14
В коя реакция се получава неутрон?
 • 1. 15^30\textrmP--> 14^30\textrmSi+?
 • 2. 13^26\textrmAl+2^4\textrmHe--> 14^30\textrmSi+?
 • 3. 7^13\textrmN--> 6^13\textrmC+?
 • 4. 3^7\textrmLi+2^4\textrmHe--> 5^10\textrmB+?
 • Напишете на празното място номера на реакцията.
15
Коя реакция е НЕвъзможна?
 • 1. 1^2\textrmH+1^1\textrmH--> 2^3\textrmHe+\gamma
 • 2. 1^1\textrmH+1^1\textrmH--> 1^2\textrmH++1^0\textrme
 • 3. 1^2\textrmH+1^2\textrmH--> 2^4\textrmHe+0^1\textrmn
 • 4. 6^13\textrmC+1^1\textrmH--> 7^14\textrmN+\gamma
Напишете на празното място номера на реакцията.

Описание на теста

Онлайн тестът „Делене на урана. Ядрени реактори.“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво е характерно за ядрените реакции? При какви условия се осъществява делене на урана? Как може да се оползотвори освободената енергия? Какво е устройството на ядрения реактор? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „От атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се