Упражнение: Делене на урана. Ядрени реактори


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Делене на урана. Ядрени реактори.“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво е характерно за ядрените реакции? При какви условия се осъществява делене на урана? Как може да се оползотвори освободената енергия? Какво е устройството на ядрения реактор? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „От атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Взаимодействия, които предизвикват изменения в състава на атомните ядра, се наричат ядрени реакции.
5т. 2. Кои закони за запазване са в сила при ядрените реакции?
5т. 3. Ядрени реакции, при които тежки ядра се разцепват на две по- леки ядра и се отделя енергия, се наричат реакции на делене.
5т. 4. Основният източник на енергия в ядрените реактори са процеси на:
5т. 5. Кое от изброените вещества се използва за гориво в атомните електроцентрали?
6т. 6. Кое е условието за делене на ядрата на урана?
6т. 7. През 1919 г. Ръдърфорд съобщава за първото в историята на физиката изкуствено превръщане на един елемент в друг с думите: "...атомът на азота се разпада вседствие на огромните сили, които се развиват при сблъскването му с бърза алфа-частица..." Коя реакция отговаря на текста?
6т. 8. Основна съставна част на ядрените реактори са специални подвижни пръчки, съдържащи елементите бор или кадмий. Какво е тяхното предназначение?
6т. 9. Посочете втория продукт на ядрената реакция: _{2}^{4}\textrm{He}%2B_{4}^{9}\textrm{Be}\rightarrow _{0}^{1}\textrm{n}%2B?
6т. 10. Вярно ли е определен втория продукт на ядрената реакция: _{1}^{1}\textrm{H}%2B_{9}^{19}\textrm{F}\rightarrow _{8}^{16}\textrm{O}%2B_{3}^{5}\textrm{Li} ?
6т. 11. Дадена е следната реакция на делене:
 • _{0}^{1}\textrm{n}%2B_{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{56}^{141}\textrm{Ba}%2B_{36}^{92}\textrm{Kr}%2B..._{0}^{1}\textrm{n}
 • Определете броя на отделените неутрони.
6т. 12. За да се осигури радиационна защита, около ядрения реактор се правят прегради от:
11т. 13. Коя от записаните ядрени реакции може да се използва за предизвикване на верижна реакция на делене на атомни ядра?
 • 1. _{96}^{243}\textrm{Cm}%2B_{0}^{1}\textrm{n}\rightarrow _{42}^{108}\textrm{Mo}%2B_{54}^{132}\textrm{Xe}%2B4_{0}^{1}\textrm{n}
 • 2. _{6}^{12}\textrm{C}\rightarrow _{3}^{6}\textrm{Li}%2B_{3}^{6}\textrm{Li}
 • 3. _{90}^{227}\textrm{Th}%2B_{0}^{1}\textrm{n}\rightarrow _{49}^{129}\textrm{In}%2B_{41}^{99}\textrm{Nb}
 • 4. _{3}^{6}\textrm{Li}%2B_{1}^{2}\textrm{H}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He}%2B_{2}^{4}\textrm{He}
 • Напишете на празното място номера на реакцията.
11т. 14. В коя реакция се получава неутрон?
 • 1. _{15}^{30}\textrm{P}\rightarrow _{14}^{30}\textrm{Si}%2B?
 • 2. _{13}^{26}\textrm{Al}%2B_{2}^{4}\textrm{He}\rightarrow _{14}^{30}\textrm{Si}%2B?
 • 3. _{7}^{13}\textrm{N}\rightarrow _{6}^{13}\textrm{C}%2B?
 • 4. _{3}^{7}\textrm{Li}%2B_{2}^{4}\textrm{He}\rightarrow _{5}^{10}\textrm{B}%2B?
 • Напишете на празното място номера на реакцията.
11т. 15. Коя реакция е НЕвъзможна?
 • 1. _{1}^{2}\textrm{H}%2B_{1}^{1}\textrm{H}\rightarrow _{2}^{3}\textrm{He}%2B\gamma
 • 2. _{1}^{1}\textrm{H}%2B_{1}^{1}\textrm{H}\rightarrow _{1}^{2}\textrm{H}%2B_{%2B1}^{0}\textrm{e}
 • 3. _{1}^{2}\textrm{H}%2B_{1}^{2}\textrm{H}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He}%2B_{0}^{1}\textrm{n}
 • 4. _{6}^{13}\textrm{C}%2B_{1}^{1}\textrm{H}\rightarrow _{7}^{14}\textrm{N}%2B\gamma
Напишете на празното място номера на реакцията.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!