logo

Тест: Ядрена енергия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Процес, при който ядра на едни химични елементи се превръщат в ядра на други химични елементи, се нарича ядрена реакция.
2
Кои закони за запазване са в сила при ядрените реакции?
3
Ядрени реакции, при които тежки ядра се разцепват на две по-леки ядра и се отделя енергия, се наричат реакции на делене.
4
Устройствата, в които се осъществяват управляеми реакции на делене на ядрата, се наричат:
5
Кое от изброените вещества се използва за гориво в атомните електроцентрали?
6
Кое е условието за делене на ядрата на урана?
7
През 1919 г. Ръдърфорд съобщава за първото в историята на физиката изкуствено превръщане на един елемент в друг с думите: "...атомът на азота се разпада вследствие на огромните сили, които се развиват при сблъскването му с бърза алфа-частица...".
 • Коя реакция отговаря на текста?
8
Основни елементи на ядрените реактори са специални регулиращи пръти, съдържащи елементите бор или кадмий. Какво е тяхното предназначение?
9
Посочи втория продукт на ядрената реакция.
 • 2^4\textrmHe+4^9\textrmBe--> 0^1\textrmn+?
10
Вярно ли е определен вторият продукт на ядрената реакция?
 • 1^1\textrmH+9^19\textrmF--> 8^16\textrmO+3^5\textrmLi
11
Дадена е следната реакция на делене:
 • 0^1\textrmn+92^235\textrmU--> 56^141\textrmBa+36^92\textrmKr+...0^1\textrmn.
 • Определи броя на отделените неутрони.
12
Ядрото на уран 235, захващайки един неутрон, се разделя на две ядра и се отделят три неутрона. Едното ядро е 50^132\textrmSn.
 • На кой химичен елемент принадлежи второто ядро?
13
Коя от записаните ядрени реакции може да се използва за предизвикване на верижна реакция на делене на атомни ядра?
 • 1. 96^243\textrmCm+0^1\textrmn--> 42^108\textrmMo+54^132\textrmXe+40^1\textrmn
 • 2. 6^12\textrmC--> 3^6\textrmLi+3^6\textrmLi
 • 3. 90^227\textrmTh+0^1\textrmn--> 49^129\textrmIn+41^99\textrmNb
 • 4. 3^6\textrmLi+1^2\textrmH--> 2^4\textrmHe+2^4\textrmHe
 • На празното място запиши само номера на реакцията.
14
В коя реакция се получава неутрон?
 • 1. 15^30\textrmP--> 14^30\textrmSi+?
 • 2. 13^26\textrmAl+2^4\textrmHe--> 14^30\textrmSi+?
 • 3. 7^13\textrmN--> 6^13\textrmC+?
 • 4. 3^7\textrmLi+2^4\textrmHe--> 5^10\textrmB+?
 • На празното място запиши само номера на реакцията.
15
Коя реакция е НЕвъзможна?
 • 1. 1^2\textrmH+1^1\textrmH--> 2^3\textrmHe+\gamma
 • 2. 1^1\textrmH+1^1\textrmH--> 1^2\textrmH++1^0\textrme
 • 3. 1^2\textrmH+1^2\textrmH--> 2^4\textrmHe+0^1\textrmn
 • 4. 6^13\textrmC+1^1\textrmH--> 7^14\textrmN+\gamma
 • На празното място напиши само номера на реакцията.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата за ядрената енергия. Научи ли, че уранът е едно от най-опасните вещества? Разбра ли как се разпада и каква ядрена реакция създава? Знаеш ли вече къде се използва и как протича самата ядрена реакция? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се