Упражнение: Алфа-, бета-, и гама-разпадане


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Алфа-, бета- и гама- разпадане“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Как протичат процесите на спонтанно разпадане на радиоактивните ядра? Какви изменения стават с ядрата при алфа-, бета- и гама- разпадането? Кои закони са в сила при тези реакции? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „От атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво представляват алфа- и бета-лъчите?
5т. 2. Гама-лъчите са поток от протони.
5т. 3. Как се записват процесите на алфа- и бета разпадане?
5т. 4. Процесът на гама-разпадане се представя с уравнението Z^A\textrmX^\ast --> Z^A\textrmX+\gamma  .
5т. 5. Алфа-разпадането е характерно главно за леки ядра с атомен номер Z < 82.
6т. 6. Когато дадено ядро преминава от възбудено състояние в основното си състояние се излъчва:
6т. 7. Кои закони за запазване са в сила при алфа-, бета- и гама- разпадане?
6т. 8. Кой процес е представен схематично на фигурата?
6т. 9. При кой от следните процеси НЕ се изменя видът на атомните ядра?
6т. 10. При кой вид ядрено разпадане от елемента X се получава елемент Y с по-голям пореден номер в периодичната система?
6т. 11. При кои видове радиоактивно разпадане масовото число на ядрото НЕ се променя?
6т. 12. Как се изменя броят на протоните в атомното ядро, претърпяло алфа-разпадане?
11т. 13. Изотоп на торий 90^234\textrmTh претърпява две последователни алфа-разпадания. Кои ядра се получават след първата и след втората реакция? Използвайте таблицата, за да подредите правилно частите на изречението.
11т. 14. Кои ядра ще се получат след едно бета-разпадане и едно алфа-разпадане на изотоп на бисмут 83^212\textrmBi ? Използвайте таблицата, за да подредите правилно частите на изречението.
11т. 15. След 8 алфа- и 6 бета-разпадания, уран 92^238\textrmU се превръща в изотоп на оловото   Z^206\textrmPb . Какъв е атомният номер Z на получения изотоп?
  • Запишете на празното място отговора с цяло число.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!