new-logo

Тест: Алфа-, бета-, и гама-разпадане

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво представляват алфа- и бета-лъчите?
2
Гама-лъчите са поток от протони.
3
Как се записват процесите на алфа- и бета разпадане?
4
Процесът на гама-разпадане се представя с уравнението Z^A\textrmX^\ast --> Z^A\textrmX+\gamma  .
5
Алфа-разпадането е характерно главно за леки ядра с атомен номер Z < 82.
6
Когато дадено ядро преминава от възбудено състояние в основното си състояние се излъчва:
7
Кои закони за запазване са в сила при алфа-, бета- и гама- разпадане?
8
Кой процес е представен схематично на фигурата?
9
При кой от следните процеси НЕ се изменя видът на атомните ядра?
10
При кой вид ядрено разпадане от елемента X се получава елемент Y с по-голям пореден номер в периодичната система?
11
При кои видове радиоактивно разпадане масовото число на ядрото НЕ се променя?
12
Как се изменя броят на протоните в атомното ядро, претърпяло алфа-разпадане?
13
Изотоп на торий 90^234\textrmTh претърпява две последователни алфа-разпадания. Кои ядра се получават след първата и след втората реакция? Използвайте таблицата, за да подредите правилно частите на изречението.
14
Кои ядра ще се получат след едно бета-разпадане и едно алфа-разпадане на изотоп на бисмут 83^212\textrmBi ? Използвайте таблицата, за да подредите правилно частите на изречението.
15
След 8 алфа- и 6 бета-разпадания, уран 92^238\textrmU се превръща в изотоп на оловото   Z^206\textrmPb . Какъв е атомният номер Z на получения изотоп?
  • Запишете на празното място отговора с цяло число.

Описание на теста

Онлайн тестът „Алфа-, бета- и гама- разпадане“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Как протичат процесите на спонтанно разпадане на радиоактивните ядра? Какви изменения стават с ядрата при алфа-, бета- и гама- разпадането? Кои закони са в сила при тези реакции? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „От атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се