logo

Тест: Закон на Вин. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой закон описва зависимостта на температурата на абсолютно черно тяло от дължината на вълната, при която интензитетът е максимален?
2
Кой от посочените закони е верен за излъчването на абсолютно черно тяло?
3
Връзката между абсолютна температура и целзиева температура е T(K)=t(^0C)+273,15.
4
В закона на Вин с Т се означава температурата в градус Целзий.
5
Спектрите на топлинното излъчване се получават, когато на абцисата е нанесена дължината на вълната, а на ординатата е интензитетът на излъчването на абсолютно черно тяло.
6
При загряване на абсолютно черно тяло, дължината на вълната, излъчена с максимален интензитет, намалява.
7
Спектърът на излъчване на абсолютно черно тяло зависи от:
8
На фигурата са показани спектрите на топлинното излъчване на абсолютно черно тяло при три различни температури. Сравни температурите.
9
Тяло с температура 3000^0C излъчва с максимален интензитет в инфрачервената област. В коя от изброените области попада максимумът на излъчване на тялото при температура 6000^0C?
  • Указание: Използвай спектъра на електромагнитните вълни, който е даден на фигурата. 
10
Абсолютно черно тяло излъчва непрекъснат спектър. При увеличаване на абсолютната температура на тялото 2 пъти дължината на вълната, за която интензитетът е максимален:
11
При увеличаване на тока през лампа с нажежаема жичка максимумът в спектъра на излъчването ѝ се променя от \lambda 1=2400\, nm на \lambda 2=1200\, nm. Как се е променила абсолютната температура на жичката?
12
На фигурата са дадени спектрите на топлинно излъчване на две тела. При каква дължина е максимумът на интензитета?
13
Колко нанометра е дължината на вълната, съответстваща на максимума в спектъра на излъчване на Слънцето? Да се приеме, че Слънцето излъчва като абсолютно черно тяло с температура  5527^0C. Константата на Вин е b=2,9.10^-3\, m.K.
  • Указание: Превърни температурата в келвини.
  • Напиши на празното място отговора, като използваш някое от посочените числа: 400 ; 500 ; 630 ; 750
14
Абсолютно черно тяло с температура 1000\, K има максимум на интензитета на излъчване при дължина на вълната 2,9.10^-6\, m. Ако температурата е 1500\, K, при каква дължина на вълната ще бъде максимумът на излъчване?
  • На празното място запиши отговора с десетична дроб, закръглена до втория знак след запетаята.
15
Температурата на повърхността на Слънцето е 5800\, K, а максимумът в спектъра на неговото топлинно излъчване е при дължина на вълната 500\, nm. Максимумът в спектъра на топлинното излъчване на Сириус – най-ярката звезда на нощното небе, е при дължина на вълната 290\, nm. Колко келвина е температурата на повърхността на Сириус?
  • На празното място запиши отговора с цяло число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Ще тестваш знанията си за топлинното излъчване. Можеш ли да прилагаш закона на Вин? Каква информация ни дават спектрите на топлинното излъчване? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се