new-logo

Тест: Атомно ядро

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Атомното ядро е изградено от:
2
Масово число се нарича:
3
Зарядът на атомното ядро е:
4
За представяне на ядрата се използва символът  Z^A\textrmX , където X е знакът на химичния елемент. Какво показват знаците Z и A?
5
Стабилните ядра спонтанно (без външно въздействие) се разпадат и изпускат частици.
6
Колко е масовото число на ядрото 8^17\textrmO ?
7
В ядрото 88^226\textrmRa има:
8
Довършете изречението, като подредите правилно частите от него.
 • Изотопи се наричат атоми, чиито ядра имат...
9
Посочете ГРЕШНОТО твърдение.
10
Кои от атомните ядра, показани на фигурата са изотопи на водорода?
11
С кой символ трябва да се запише изотопът, показан на фигурата?
12
Стабилните ядра с голям атомен номер имат повече неутрони, отколкото протони.
13
Довършете изречението като подредите правилно частите от него.
 • Изотопите имат....
14
За атомна маса на природните елементи, представляващи смеси от изотопи, се приема средната стойност на атомната маса на изотопите, като се отчете тяхното процентно съдържание. Пресмята се по следния начин: A = x1% . A1 + x2 % . A2 .
 • Химичният елемент мед има два изотопа:
 • x1 = 69,17 %   29^63\textrmCu  с атомна маса A1 = 62,93 u 
 • x2 = 30,83 %  29^65\textrmCu   с атомна маса A2 = 64,93 u
 • Колко е средната атомна маса на медта?
 • Запишете на празното място число, закръглено до втория знак след запетаята.
15
Химичният елемент галий има два изотопа:
 • 31^69\textrmGa  с атомна маса  A1=68,93u
 • 31^71\textrmGa  с атомна маса  A2=70,92u .
 • Определете (в проценти) разпространението на двата изотопа в природата, ако средната атомна маса на галия е A=69,72 u.
 • Запишете на празните места числа, закръглени до втория знак след запетатята.
 • Указание: Означете процентното разпространение на единия изотоп с x1 , а на другия с   x2=(100-x1) % .

Описание на теста

Онлайн тестът „Атомно ядро“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Знаете ли какъв е строежа на атомното ядро? Можете ли да обяснявате понятията нуклон, масово число и изотоп? Кои са основните характеристики на ядрените сили? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „От атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се