logo

Тест: Атомно ядро

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Атомното ядро е изградено от:
2
Масово число се нарича:
3
Протоните и неутроните се наричат с общото име нуклони.
4
За представяне на ядрата се използва символът  Z^A\textrmX , където X е знакът на химичния елемент. Какво показват знаците Z и A?
5
Стабилните ядра се разпадат, при което се образуват нови ядра и се излъчват ядрени лъчения.
6
Колко е масовото число на ядрото 8^17\textrmO?
7
В ядрото 88^226\textrmRa има:
8
Довърши изречението, като подредиш правилно частите от него.
  • Изотопи се наричат разновидности на един и същ химичен елемент, атомите на които имат в ядрата си:
9
Посочи ГРЕШНОТО твърдение.
10
Кои от атомните ядра, показани на фигурата, са изотопи на водорода?
11
С кой символ трябва да се запише изотопът, показан на фигурата?
12
Стабилните ядра с голям атомен номер имат повече неутрони, отколкото протони.
13
За разделяне на ядрото 26^58\textrmFe на отделни нуклони е необходима енергия 510MeV. Колко е специфичната енергия на връзката?
  • Указание: Запиши отговора си като десетична дроб с точност до стотните.
14
Специфичната енергия на връзката на ядрото на урана 92^238\textrmU е \varepsilon =7,5MeV. Пресметни енергията на връзката.
  • Указание: Запиши отговора си като цяло число.
15
На фигурата е показана зависимостта на специфичната енергия на връзката от масовото число. Кои ядра са най- стабилни? Защо?
  • Попълни празните места в текста, като използваш някои от посочените думи.
  • минимална, максимална, слабо, здраво

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата за атомното ядро. Научи ли, че има стабилни и нестабилни атомни ядра, които зависят от Z-атомния номер? Разбра ли, че ученият Ърнест Ръдърфорд е откривателят на всичко това? Запомни ли какво е значението на протоните, неутроните, електроните, както и за масовото число? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се