logo

Тест: Астрофизика. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Източници на енергия в звездите са реакциите на термоядрен синтез.
2
Коя формула изразява закона на Хъбъл?
3
Диаграмата спектър-светимост  изразява връзката между спектрален клас (температура) и светимост.
4
Според т. нар. "модел на горещата Вселена" началото на Вселената е поставено от:
5
Масата няма значение за еволюцията на звездите.
6
Кои от изброените звезди имат приблизително еднакви температури?
7
Скоростта, с която една галактика се отдалечава от нас, е пропорционална на
8
Остатък от звезда с маса, която е 5 пъти по-голяма от масата на Слънцето, завършва еволюцията си като:
9
Слънцето ще завърши еволюцията си като бяло джудже.
10
Ако галактиката А се отдалечава от нас два пъти по-бързо от галактиката В, според закона на Хъбъл най-вероятно:
11
  • В процеса на своята еволюция всяка звезда преминава през три основни стадия.
  • Свържи частите така, че да получиш верни двойки твърдения.
12
Коя от звездите е с най-висока температура?
13
Елиптичната галактика NGC 4552 в съзвездието Дева е отдалечена от нас на разстояние r1=50.10^6\, ly.
  • С помощта на закона на Хъбъл, пресметни скоростта v1, с която се отдалечава от нас тази галактика, ако приемеш, че константата на Хъбъл е H=21.10^-6\, \frackms.ly.
  • С каква скорост v2, ще се отдалечава от нас галактика, намираща се на два пъти по-малко разстояние?
  • Указание: На празните места запиши отговорите с числа.
14
Галактиките A и B се отдалечават от нас със скорости, които са съответно v1=24000\frackms  и  v2=12000\frackms. Колко е отношението \fracr1r2 на разстоянията до двете галактики?
  • На празните места запиши отговорите с числа.
15
  • На фигурата е показана схематично диаграмата „спектър-светимост“, на която със сива ивица е означена главната последователност, а с номера съответно две групи звезди – червени джуджета (1) и червени свръхгиганти (2).
  • Сравни ги и подреди частите на изречението така, че да получиш вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще провериш знанията си по астрофизика. Ще тестваш знанията си за диаграмата „спектър-светимост“. Какво знаеш за развитието на Вселената? Кои са стадиите от еволюцията на звездите? Можеш ли да прилагаш закона на Хъбъл? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се