logo

Тест: Топлинно излъчване. Закон на Вин

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изучаването на явлението топлинно излъчване е изиграло важна роля при създаването на квантовата теория за светлината.
2
Коя формула изразява правилно закона на Вин?
3
Коя величина се означава с буквата T в закона на Вин?
4
Светлината се излъчва на порции:
5
Макс Планк пръв изказва предположението, че излъчването на електромагнитна енергия става не непрекъснато, а на отделни порции, наречени:
6
Посочи ГРЕШНОТО твърдение.
  • Температурата на топлинните източници определя:
7
Според закона на Вин при повишаване на температурата на даден топлинен източник се наблюдава:
8
Кой проблем в историята на физиката е довел до хипотезата на Планк, че светлината се излъчва на кванти?
9
Спектрите на топлинното излъчване са непрекъснати.
10
Спектърът на излъчване на абсолютно черно тяло зависи от:
11
На графиката са показани спектрите на излъчване на три тела.
  • Вярно ли е написано следното съотношение между температурите им: T1< T2< T3?
12
Съгласно закона на Вин дължината на вълната и температурата са обратнопропорционални.
13
Максимумът на излъчване на абсолютно черно тяло е при дължина на вълната \lambda max=500\, nm. При каква дължина на вълната ще бъде максимумът, ако абсолютната температура нарасне два пъти?
  • На празното място запиши отговора с цяло число.
14
Желязна и волфрамова пластина се нагряват до температури съответно: на желязото - 1 000 К , на волфрама - 2 000 К. На графиката са показани спектрите на излъчване на двата метала. Определи коя графика за кой метал се отнася.
  • Подреди правилно частите от изречението, за да получиш вярно твърдение.
15
При увеличаване на тока през лампа с нажежаема жичка, максимумът в спектъра на излъчването ѝ се променя от \lambda 1=2400\, nm на \lambda 2=1200\, nm. Как се е променила температурата на жичката?
  • Запиши на празното място отговора с цяло число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата за топлинното излъчване. Можеш ли да прилагаш закона на Вин? Как се справяш със спектрите на топлинното излъчване? Защо се появява хипотезата на Планк за светлините кванти? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се