Упражнение: Светлината - вълна или частица


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Светлината - вълна или частица“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кога приемаме светлината като вълна и кога като частица? Какво представляват фотоните? От какво зависи тяхната енергия? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Двойствената природа на светлината се изразява в това, че светлината:
5т. 2. Светлината е поток от фотони.
5т. 3. Енергията на фотона се изразява с формулата:
5т. 4. На какво е равна скоростта c на светлината?
5т. 5. Какво означаваме с буквите \lambda и \nu ?
6т. 6. Ако приемем светлината като вълна, можем ли да обясним явленията интерференция и дифракция?
6т. 7. Защо фотоните съчетават в себе си свойствата на вълни и на частици?
  • Подредете правилно частите на изречението, за да получите верен отговор.
 
6т. 8. Като използвате формулата за енергия на фотоните и формулата за скорост на светлината, посочете на какво е равна дължината на вълната на фотона.
6т. 9. На фигурата е показан спектърът на електромагнитните вълни и посоката, в която расте дължината на вълната. Фотоните на кои от изброените електромагнитни лъчения имат най-голяма енергия?
  • Подредете лъченията, като най-долу поставите вълните, които имат най-ниска енергия.
 
6т. 10. Фотон с енергия E1 има 2 пъти по-голяма дължина на вълната от друг фотон с енергия E2 . Кое от следните равенства изразява правилно връзката между енергиите на двата фотона?
6т. 11. Каква е мерната единица на константата на Планк, като имате предвид формулата за енергия на фотоните?  
6т. 12. Фотон има енергия 2.10^-14J. Колко е енергията на фотон с два пъти по-малка честота?
11т. 13. Колко е енергията на фотон с честота \nu =2,5.10^14Hz ? Стойността на константата е h=6,63.10^-34J.s .
  • Попълнете празното място в текста, като запишете число закръглено до втория знак след запетаята.
11т. 14. Пресметнете енергията Е на фотоните на синята светлина с дължина на вълната \lambda =480nm .
  • c=3.10^8\fracms
  • h=6,63.10^-34J.s
  • Попълнете празното място, като запишете число, което е закръглено до втория знак след запетаята.
 
11т. 15. Колко е дължината \lambda на излъчената вълна (в нанометри), ако енергията на фотона е E=3,06.10^-19J ?
  • c=3.10^8\fracms
  • h=6,63.10^-34J.s
 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Родител

22:46 - 20.05.2017

Здравейте искам да попитам на 15 въпрос, как се получава 650 защото аз получавам 643 nm?
+1
Профилна снимка

Ученик

09:23 - 21.05.2017

Използвай формулата от задача 8. Замести с числата и използвай калкулатор. Отговорът 650 nm се получава.
Профилна снимка

Администратор

11:53 - 22.05.2017

Браво, MathChemHelper! Супер е, че помагаш, когато някой има въпрос. Много готино от твоя страна! :)
+1
Профилна снимка

Учител

17:09 - 15.04.2018

решавах го наум приблизително
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.