logo

Тест: Енергия на връзката и масов дефект

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Енергия на връзката на ядрото е:
2
Отношението  \frac\Delta EA  се нарича специфична енергия на връзката.
3
Масата на атомното ядро е:
4
Енергията на връзката на атомното ядро се изразява с формулата:
5
Посочете верните значения на m0  и E0  във формулата E0=m0.c^2 .
6
Енергията на два свободни протона и два неутрона в сравнение с енергията им след свързване в атомно ядро:
7
Нека mj е масата на ядрото на даден атом, Z.mp - масата на свободните протони, а N.mn - масата на свободните неутрони, от които е съставено ядрото. Посочете вярното съотношение:
8
Енергията на връзката на нуклоните в ядрото на даден изотоп е пропорционална на:
9
Желязното ядро има най-голяма специфична енергия на връзката. Това означава, че:  
10
Три изотопа имат енергия на връзката съответно  \Delta E1=8,4MeV, \Delta E2=7,7MeV и \Delta E3=2,2MeV . Сравнете масовите дефекти на ядрата им:
11
Енергията на връзката на деутерия е 2,2 MeV . Колко е масовият дефект на ядрото?
12
Стойността на специфичната енергия на връзката е максимална за ядрата с масово число около 20.
13
Енергията на връзката на изотопа хелий-3 (2^3\textrmHe) е 7,8 MeV. Колко е специфичната енергия на връзката на това ядро?
14
Специфичната енергия на връзката за трития (1^3\textrmH) е приблизително 2,8 MeV. Пресметнете енергията на връзката на атомното му ядро.
15
На фигурата е показана зависимостта на специфичната енергия на връзката от масовото число. Кои ядра са най- стабилни? Защо?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • минимална, максимална, слабо, здраво

Описание на теста

Онлайн тестът „Енергия на връзката и масов дефект“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. От какво зависи енергията на връзката? Какво показва формулата на Айнщайн? Коя величина се нарича масов дефект? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „От атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се