logo

Тест: Начален преговор. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Механичната енергия на едно тяло е равна на сумата от кинетичната и потенциалната му енергия.
2
Формулата за електрично съпротивление е:
3
Дължината на вълната е равна на разстоянието между гребен и дол на вълната.
4
Коя от формулите е вярна?
5
Спектър на светлината се нарича подреждането на цветовете, които влизат в състава на бялата светлина.
6
Посочи вярната последователност на цветовете от спектъра на бялата светлина.
7
Как ще се измени мощността на тока през метален проводник, ако напрежението върху проводника намалее 3 пъти?
8
Пресметни скоростта на разпространение на хармонична вълна, която има период T = 0,03\, s и дължина на вълната \lambda = 0,6\, m.
9
Намери скоростта на механична вълна с честота \nu =50\, Hz и дължина на вълната \lambda =4\, m.
10
Катеричка скача от дърво. В определен момент механичната ѝ енергия е 90\, J, а кинетичната ѝ енергия е 50\, J. Колко е потенциалната енергия?
11
По какво си приличат тези ядра - 3^4\textrmLi, 3^6\textrmLi и 3^7\textrmLi?
12
Намери мощността на ток с големина 1\, A, който тече през консуматор със съпротивление 200\, \Omega.
13
Поредният номер на уран - 235 е Z = 92. Определи броя на неутроните и електроните в него.
14
Когато между двата края на омов проводник се подаде напрежение 2\, V, по проводника тече ток 2\, A. Какви ще бъдат стойностите на тока и съпротивлението на проводника, ако напрежението се увеличи с 3\, V?
  • Указание: Запиши отговорите като числа.
15
Кои химични елементи преобладават в състава на планетите?
  • Указание: Подреди правилно частите на изречението, за да получиш вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста за 10. клас ще завършиш преговора на материала по физика до момента. Знаеш ли как се решават задачи с омови проводници? Как си взаимодействат съпротивлението на проводника и напрежението във веригата? Как се измерва скорост на хармонична вълна? Какво знаеш за атмосферите на планетите от Слънчевата система? А за изотопите на медта? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се