logo

Тест: Проводник с ток в магнитно поле

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С коя от посочените зависимости се изразява законът на Ампер?
2
Посоката на магнитната сила, действаща на проводник с ток,  се определя от правилото на дясната ръка.
3
Основните части на електромотора за постоянен ток са:
4
Посочи формулата, която ще използваш, за да определиш експериментално големината на магнитната индукция на еднородно магнитно поле.
5
Вярно ли е, че правилото на дясната ръка може да гласи следното:
  • "Поставяме дясната си ръка, така че палецът да сочи посоката на тока, а изпънатите пръсти да сочат посоката на магнитната индукция. Тогава силата е перпендикулярна на дланта и излиза напред от нея."?
6
Електромоторът превръща:
7
Вярно ли е, че на всеки проводник, по който тече електричен ток, винаги действа магнитна сила, когато е поставен в еднородно магнитно поле?
8
Когато проводникът, по който тече ток, е поставен перпендикулярно на магнитните индукционни линии, тогава магнитната сила става равна на нула.
9
Подреди правилно частите на изречението, за да получиш вярно твърдение.
10
Как ще се измени силата, действаща на праволинеен  проводник в еднородно магнитно поле, ако увеличим два пъти големината на тока в проводника?
11
Как ще се измени силата, действаща на праволинеен проводник в еднородно магнитно поле, ако увеличим три пъти големината на магнитната индукция на полето?
12
Каква сила действа на участък от прав проводник с дължина l=0,01m, по който тече ток I=15A , когато проводникът се намира в магнитно поле с индукция B=0,02T и е поставен успоредно на магнитните индукционни линии?
13
Има ли картинки, на които посоката на магнитната сила F, магнитната индукция B и тока I са изобразени вярно, прилагайки правилото на дясната ръка?
14
Праволинеен проводник с дължина l=50\, cm, по който тече ток I=4\, A, е поставен перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле.
  • Определи големината на магнитната индукция B, ако силата, действаща на проводника, е с големина Fmax=0,1N.
  • Запиши отговора си като десетична дроб.
15
Праволинеен проводник с дължина l=40cm, по който тече ток, е поставен перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле с индукция B=0,05T. На проводника действа магнитна сила Fmax=0,2N, насочена на запад.
  • Колко е токът I, който тече по проводника?
  • Каква е посоката на магнитната сила, ако токът I тече по проводника в обратната посока?

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата за проводник с ток в магнитно поле. Научи ли в какво се изразява законът на Ампер? Ще упражниш знанията си за магнитното поле и по какъв начин то влияе на движението на заредени частици. Знаеш ли в какво се изразява правилото на дясната ръка? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се