new-logo

Тест: Закон на Ампер

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от посочените формули е дефиниционна за закона на Ампер?
2
Попълнете правилно липсващите понятия, за да разберете как се определя посоката на магнитната сила, зададена от закона на Ампер.
3
Вярно ли е, че на всеки проводник, по който тече електричен ток, винаги действа магнитна сила, когато е поставен във външно магнитно поле
4
Посочете формулата, която бихте използвали за да определите експериментално големината на магнитната индукция на еднородно магнитно поле.
5
Каква е посоката на магнитната сила, която действа на праволинеен проводник с ток, който е поставен в еднородно магнитно поле, както е показано на картинката. 
6
Прав проводник, по който тече електричен ток се намира в хомогенно магнитно поле и му действа максимална магнитна сила Fmax. Каква сила ще действа върху половината от проводника, когато през него тече три пъти по-голям ток?
7
Определете най-голямата и най-малката стойност на магнитната силата, която действа на проводник с ток 10 А и дължина 0,3 m, които се поставят в различни положения в еднородно магнитно поле с индукция 1,5 T.
8
С каква сила действа еднородно магнитно поле с индукция 10 mT на проводник с дължина 0,1 m, по които тече ток 5 А и е разположен перпендикулярно на индукционните линии?
9
Каква сила действа на участък от прав проводник с дължина l =1 cm, по който тече ток I =15 A, когато проводникът се намира в хомогенно магнитно поле с индукция B = 20 mT и е:
  • а) успореден на индукцията на полето
  • б) перпендикулярен на индукцията на полето
10
На прав проводник с дължина l= 20 cm, разположен перпендикулярно на хомогенно магнитно поле с индукция B = 0,08 T, действа сила F = 0,32 N.
  • Колко е токът в проводника?
11
Колко е големината на магнитната индукция , ако максималната сила, действаща на участък от проводник с дължина l =1 cm, по който тече ток I = 5 A, е F = 2 mN?
12
Има ли картинки, на които трите вектора на магнитната силата F, магнитната индукция B и тока I са изобразени вярно?
13
Представената фигура показва праволинейна част от проводник, която се намира между полюсите на постоянен магнит с диаметър d = 8 cm. Между полюсите на магнита полето е приблизително еднородно с индукция B= 0,2 T. Извън магнита полето се пренебрегва. Определете големината и посоката на магнитната сила, която действа на проводника, ако токът през него е I = 20 A. Проводникът е перпендикулярен на индукционните линии. 
14
Определете посоката на тока през проводника.
  • Имайте предвид, че силата F е изобразена така, че да сочи от чертежа към вас.
15
Изчислете тока, ако дължината на проводника е 1m за трите случая и ги подредете по реда на увеличаване на големината на тока в проводника. 

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9 клас „Закон на Ампер“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за взаимодействието на магнитното поле и електричния ток, както и за величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за вида на траекториите на движение на заредените частици в магнитното поле. Ще пресмятате големината на магнитната сила, която действа на проводник с постоянен електричен ток и ще определяте посоката ѝ - като част от този тест по физика. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се