Упражнение: Закон на Ампер


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Закон на Ампер“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за взаимодействието на магнитното поле и електричния ток, както и за величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за вида на траекториите на движение на заредените частици в магнитното поле. Ще пресмятате големината на магнитната сила, която действа на проводник с постоянен електричен ток и ще определяте посоката ѝ - като част от този тест по физика. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя от посочените формули е дефиниционна за закона на Ампер?
5т. 2. Попълнете правилно липсващите понятия, за да разберете как се определя посоката на магнитната сила, зададена от закона на Ампер.
5т. 3. Вярно ли е, че на всеки проводник, по който тече електричен ток, винаги действа магнитна сила, когато е поставен във външно магнитно поле
5т. 4. Посочете формулата, която бихте използвали за да определите експериментално големината на магнитната индукция на еднородно магнитно поле.
5т. 5. Каква е посоката на магнитната сила, която действа на праволинеен проводник с ток, който е поставен в еднородно магнитно поле, както е показано на картинката. 
6т. 6. Прав проводник, по който тече електричен ток се намира в хомогенно магнитно поле и му действа максимална магнитна сила Fmax. Каква сила ще действа върху половината от проводника, когато през него тече три пъти по-голям ток?
6т. 7. Определете най-голямата и най-малката стойност на магнитната силата, която действа на проводник с ток 10 А и дължина 0,3 m, които се поставят в различни положения в еднородно магнитно поле с индукция 1,5 T.
6т. 8. С каква сила действа еднородно магнитно поле с индукция 10 mT на проводник с дължина 0,1 m, по които тече ток 5 А и е разположен перпендикулярно на индукционните линии?
6т. 9. Каква сила действа на участък от прав проводник с дължина l =1 cm, по който тече ток I =15 A, когато проводникът се намира в хомогенно магнитно поле с индукция B = 20 mT и е:
  • а) успореден на индукцията на полето
  • б) перпендикулярен на индукцията на полето
6т. 10. На прав проводник с дължина l= 20 cm, разположен перпендикулярно на хомогенно магнитно поле с индукция B = 0,08 T, действа сила F = 0,32 N.
  • Колко е токът в проводника?
6т. 11. Колко е големината на магнитната индукция , ако максималната сила, действаща на участък от проводник с дължина l =1 cm, по който тече ток I = 5 A, е F = 2 mN?
6т. 12. Има ли картинки, на които трите вектора на магнитната силата F, магнитната индукция B и тока I са изобразени вярно?
11т. 13. Представената фигура показва праволинейна част от проводник, която се намира между полюсите на постоянен магнит с диаметър d = 8 cm. Между полюсите на магнита полето е приблизително еднородно с индукция B= 0,2 T. Извън магнита полето се пренебрегва. Определете големината и посоката на магнитната сила, която действа на проводника, ако токът през него е I = 20 A. Проводникът е перпендикулярен на индукционните линии. 
11т. 14. Определете посоката на тока през проводника.
  • Имайте предвид, че силата F е изобразена така, че да сочи от чертежа към вас.
11т. 15. Изчислете тока, ако дължината на проводника е 1m за трите случая и ги подредете по реда на увеличаване на големината на тока в проводника. 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

18:47 - 28.02.2016

В теста има грешка на 13 въпрос, при второто поле за отговор :)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+5