Упражнение: Движение на заредени частици


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9. клас „Движение на заредени частици в електрично поле“ ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за причините за движение на заредени частици в електростатичното поле, величините и закономерностите, които го описват. Ще тестваш знанията и нивото си на разбиране за величините работа, потенциална енергия, интензитет и потенциал на електрично поле. Ще изследваш връзката между интензитета и потенциална разлика на еднородно електрично поле като част от този тест по физика. Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Протон се намира в покой в еднородно електростатично поле по средата на отсечката, която съединява две точки от една силова линия с потенциали \varphi 1 и \varphi 2, като \varphi 1\varphi 2. В каква посока ще започне да се движи протонът?
5т. 2. Вярно ли е, че потенциалът на електричното поле намалява по посока на силовите линии на електричното поле?
5т. 3. Коя от посочените формули правилно изразява връзката между интензитет и напрежение на еднородно електрично поле?
5т. 4. Положителен точков заряд се движи в еднородно електростатично поле. Кое от следните съотношения между електричните потенциални енергии \mathbfWM\mathbfWP\mathbfWN на заряда в трите точки M, P, N е вярно?
5т. 5. Коя е другата единица за интензитет, която по-често се използва в практиката?
6т. 6. Разстоянието между плочите на плосък кондензатор е  3cm, а потенциалната разлика между тях е 6V. Каква е големината на интензитета на електричното поле между плочите на кондензатора?
 • Не забравяй, че cm трябва да ги превърнеш  в m.
6т. 7. Големината на интензитета на електричното поле на плосък кондензатор е 10V/m, а разстоянието между тях е 2 cm. Каква е разликата между потенциалите на електродите на кондензатора?
 • Не забравяй, че cm трябва да ги превърнеш в m.
6т. 8. Протон и електрон попадат без начална скорост в еднородно електрично поле, чиито силови линии са насочени на север.
 • Отговори на следните въпроси, като попълниш правилно липсващите полета. Ключови думи, които можеш да използваш са: север, юг, намалява 
 • В какви посоки ще започнат да се движат двете частици?
 • Как ще се изменя тяхната потенциална енергия?
6т. 9. Две метални сфери, намиращи се на разстояние 1 m една от друга, имат потенциали  +1,2 kV  и -1,2 kV.
 • Намери големината на заряда, за пренасянето на който от първата върху втората сфера, се извършва работа 4,8.10^-3 J.
6т. 10. В електрично поле потенциалите на точките А и B са равни съответно на 1,2 kV и 0,3 kV.
 • Каква работа ще се извърши за преместване на заряд с големина 30.10^-9 C от точка А до точка B?
6т. 11. Движейки се в електростатично поле, електрон се премества от една точка в друга точка, чийто потенциал е по-голям с 1 V.
 • С колко се е изменила потенциалната енергия на електрона?
6т. 12. Колко е напрежението между две точки \mathbfM и \mathbfN на електричното поле, ако при пренасяне на заряд +5\mathbfC по посока на силовите линии между двете точки полето извършва работа 1000\mathbfJ?
11т. 13. Напрежението между две хоризонтално разположени метални пластинки е 5 kV, а разстоянието между тях е 8 cm. Между пластинките попада прашинка с тегло 9,8.10^-11 N. Какъв електричен заряд трябва да има прашинката /по големина/, за да е в равновесие между пластинките?
 • Използвай, че при равновесие P=F.
11т. 14. Електричен заряд q= 2 \mu C преминава от точка М с потенциал \varphi M=200 V в точка N с потенциал \varphi N, при което електростатичните сили извършват работа A= 20 \mu J.
 • Колко е потенциалът на точка N?
11т. 15. Под действие на електричната сила положителен точков заряд q = 2\boldsymbol\mu \mathbfC се движи от т. M към т.N в еднородно електростатично поле /както е показано на чертежа/.  Потенциалът на т. M е \boldsymbol\varphi M = 700 V. Електричното напрежение между точките M и N е U = 600 V, а разстоянието между тях е d = 10cm. Определи:
 • 1. потенциала \boldsymbol\varphi \mathbfN на точка N
 • 2. електричната потенциална енергия \boldsymbol\mathbfWM на заряда q, когато се намира в т. M
 • 3. електричната потенциална енергия \mathbfWN на заряда q, когато се намира в т. N
 • 4. как се изменя електричната потенциална енергия на заряда q, когато той преминава от т. M в т. N
 • 5. интензитета на еднородното електростатично поле.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

10:01 - 30.10.2015

Благодарим!
+1
Профилна снимка

Ученик

19:34 - 23.11.2016

Къде мога да видя отговори на тези задачи? :)
Профилна снимка

Друг

17:37 - 24.11.2016

Маргарита, здравей! Трябва да натиснеш бутона „Започни упражнението“ и след като отговориш на въпросите, ще можеш и да провериш дали си отговорила правилно и кои точно са верните отговори. :)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Студент

19:28 - 20.12.2017

Как се решава задача 14?
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:26 - 29.12.2017

Здравей, Chessmaster! Използваме формулата за работа във вида A=q(ϕM-ϕN). Във видео урока можеш да видиш как я получаваме тази формула. Дадени са A, q, ϕM и търсим ϕN. Изразяваме търсената величина и получаваме ϕN=ϕM-A/q. Остава да заместиш и да пресметнеш отговора.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.