new-logo

Тест: Движение на заредени частици

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Протон се намира в покой в еднородно електростатично поле по средата на отсечката, която съединява две точки от една силова линия с потенциали \varphi 1 и \varphi 2, като \varphi 1\varphi 2. В каква посока ще започне да се движи протонът?
2
Вярно ли е, че потенциалът на електричното поле намалява по посока на силовите линии на електричното поле?
3
Коя от посочените формули правилно изразява връзката между интензитет и напрежение на еднородно електрично поле?
4
Положителен точков заряд се движи в еднородно електростатично поле. Кое от следните съотношения между електричните потенциални енергии \mathbfWM\mathbfWP\mathbfWN на заряда в трите точки M, P, N е вярно?
5
Коя е другата единица за интензитет, която по-често се използва в практиката?
6
Разстоянието между плочите на плосък кондензатор е  3cm, а потенциалната разлика между тях е 6V. Каква е големината на интензитета на електричното поле между плочите на кондензатора?
 • Не забравяй, че cm трябва да ги превърнеш  в m.
7
Големината на интензитета на електричното поле на плосък кондензатор е 10V/m, а разстоянието между тях е 2 cm. Каква е разликата между потенциалите на електродите на кондензатора?
 • Не забравяй, че cm трябва да ги превърнеш в m.
8
Протон и електрон попадат без начална скорост в еднородно електрично поле, чиито силови линии са насочени на север.
 • Отговори на следните въпроси, като попълниш правилно липсващите полета. Ключови думи, които можеш да използваш са: север, юг, намалява 
 • В какви посоки ще започнат да се движат двете частици?
 • Как ще се изменя тяхната потенциална енергия?
9
Две метални сфери, намиращи се на разстояние 1 m една от друга, имат потенциали  +1,2 kV  и -1,2 kV.
 • Намери големината на заряда, за пренасянето на който от първата върху втората сфера, се извършва работа 4,8.10^-3 J.
10
В електрично поле потенциалите на точките А и B са равни съответно на 1,2 kV и 0,3 kV.
 • Каква работа ще се извърши за преместване на заряд с големина 30.10^-9 C от точка А до точка B?
11
Движейки се в електростатично поле, електрон се премества от една точка в друга точка, чийто потенциал е по-голям с 1 V.
 • С колко се е изменила потенциалната енергия на електрона?
12
Колко е напрежението между две точки \mathbfM и \mathbfN на електричното поле, ако при пренасяне на заряд +5\mathbfC по посока на силовите линии между двете точки полето извършва работа 1000\mathbfJ?
13
Напрежението между две хоризонтално разположени метални пластинки е 5 kV, а разстоянието между тях е 8 cm. Между пластинките попада прашинка с тегло 9,8.10^-11 N. Какъв електричен заряд трябва да има прашинката /по големина/, за да е в равновесие между пластинките?
 • Използвай, че при равновесие P=F.
14
Електричен заряд q= 2 \mu C преминава от точка М с потенциал \varphi M=200 V в точка N с потенциал \varphi N, при което електростатичните сили извършват работа A= 20 \mu J.
 • Колко е потенциалът на точка N?
15
Под действие на електричната сила положителен точков заряд q = 2\boldsymbol\mu \mathbfC се движи от т. M към т.N в еднородно електростатично поле /както е показано на чертежа/.  Потенциалът на т. M е \boldsymbol\varphi M = 700 V. Електричното напрежение между точките M и N е U = 600 V, а разстоянието между тях е d = 10cm. Определи:
 • 1. потенциала \boldsymbol\varphi \mathbfN на точка N
 • 2. електричната потенциална енергия \boldsymbol\mathbfWM на заряда q, когато се намира в т. M
 • 3. електричната потенциална енергия \mathbfWN на заряда q, когато се намира в т. N
 • 4. как се изменя електричната потенциална енергия на заряда q, когато той преминава от т. M в т. N
 • 5. интензитета на еднородното електростатично поле.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Движение на заредени частици в електрично поле“ ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за причините за движение на заредени частици в електростатичното поле, величините и закономерностите, които го описват. Ще тестваш знанията и нивото си на разбиране за величините работа, потенциална енергия, интензитет и потенциал на електрично поле. Ще изследваш връзката между интензитета и потенциална разлика на еднородно електрично поле като част от този тест по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се