logo

Тест: Движение на заредени частици

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На всяка заредена частица, движеща се в електрично поле действа електрична сила.
2
Кое равенство изразява закона за запазване на енергията при движение на заредени частици в електрично поле?
3
Електронволтът (eV) е единица за:
4
Когато на заредена частица действа само електричната сила, е валиден:
5
Енергията е 1eV, когато между две точки напрежението е (1) и се пренася заряд с големина (2).
  • Указание: Кои отговори ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
6
Каква е връзката между електронволт и джаул?
7
Може ли положително заредена частица да се движи срещу посоката на силовите линии, когато в първоначалния момент  се придаде начална скорост на частицата?
8
При движение на положително заредена частица по посока на силовите линии на електричното поле кинетичната енергия ще (1), а потенциалната енергия ще (2). 
  • Указание: Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
9
При движение на положително заредена частица срещу  посоката на силовите линии на електричното поле кинетичната енергия ще (1), а потенциалната енергия ще (2). 
  • Указание: Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
10
При движение на положително заредена частица по посока на силовите линии на полето, работата на електричната сила е положителна и зарядът се ускорява.
11
При движение на положително заредена частица срещу посоката на силовите линии на полето, работата на електричната сила е (1) и зарядът се (2).
  • Указание: Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
12
Вярно ли е, че движението на електроните в електрично поле се прилага в електроннолъчевите пещи и електронният микроскоп?
13
Положителен заряд се движи в еднородно електрично поле. Кое от следните съотношения между електричните потенциални енергии  WM, WN , WP на заряда в трите точки M,P,N е вярно?
14
Протон започва да се ускорява в еднородно електрично поле от състояние на покой. Коя величина се увеличава по време на движението на протона?
15
Положителен заряд q=2.10^-6C се ускорява в електрично поле от състояние на покой, докато кинетичната му енергия стане Ek =1,25.10^16eV. Колко джаула е тази енергия?
  • Указание: Запиши отговора си като число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата за движението на заредените частици в електрично поле. Разбра ли под действие на коя сила се движат заряди в електричното поле? Кога тази сила извършва положителна работа и кога отрицателна? Научи ли да прилагаш закона за запазване на енергията при движение на заредени частици в електрично поле? Коя е другата единица за енергия? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се