Упражнение: Движение на заредени частици


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Движение на заредени частици в електрично поле“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си причините за движение на заредени частици в електростатичното поле, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията и нивото си на разбиране за величините работа, потенциална енергия, интензитет и потенциал на електрично поле. Ще изследвате връзката между интензитета и потенциална разлика на еднородно електрично поле, като част от този тест по физика. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Във физиката се разглеждат сили, които са свързани с естествени характеристики на телата, каквито са масата - m и зарядът - q. Тези сили се наричат консервативни. Такива са, съответно, силата на тежестта  G=m.g и електричната сила  F=q.E.
 • Като имате предвид всичко, което знаете за силата на тежестта и за работата извършвана от силата на тежестта, довършете изречението.  
5т. 2. Вярно ли е, че потенциалът на електричното поле намалява по посока на силовите линии на електричното поле?
5т. 3. Коя от посочените формули правилно изразява връзката между интензитет и напрежение на еднородно електрично поле?
5т. 4. На картинката са показани траекториите, по които един електричен заряд може да се предвижи от точка P до точка Q в електрично поле, създадено между две успоредни наелектризирани пластинки във вакуум.
 • По коя от траекториите електричната сила ще извършва работа, за да премести заряда точка P до точка Q ?
5т. 5. На картинката е показано движението на заредена частица между точката  P и точката Q на еднородно електрично поле.
 • По коя от траекториите работата на електричната сила е най-голяма?
6т. 6. Разстоянието между плочите на плосък кондензатор е 3 cm, а потенциалната разлика между тях е 6 V.
 • Каква е големината на интензитета на електричното поле между плочите?
6т. 7. Големината на интензитета на електричното поле на плосък кондензатор е 10 V/m, а разстоянието между тях е 2 cm.
 • Каква е разликата между потенциалите на електродите на кондензатора?
6т. 8. Протон и електрон попадат без начална скорост в еднородно електрично поле, чиито силови линии са насочени на север.
 • Отговорете на следните въпроси, като попълните правилно липсващите полета.
 • В какви посоки ще започнат да се движат двете частици?
 • Как ще се изменя тяхната потенциална енергия?
6т. 9. Две метални сфери, намиращи се на разстояние 1 m една от друга, имат потенциали  +1,2 kV  и -1,2 kV.
 • Намерете големината на заряда, за пренасянето на който от първата върху втората сфера, се извършва работа 4,8.10^-3 J.
6т. 10. В електрично поле потенциалите на точките А и B са равни съответно на 1,2 kV и 0,3 kV.
 • Каква работа ще се извърши за преместване на заряд с големина 30.10^-9 C от точка А до точка B?
6т. 11. Движейки се в електростатично поле, електрон се премества от една точка в друга точка, чийто потенциал е по-голям с 1 V.
 • С колко се е изменила потенциалната енергия на електрона?
6т. 12. Пресметнете напрежението между две точки M и N на електрично поле, ако при пренасяне на заряда +5 C по посока на силовите линии, между двете точки полето извършва работа 1000J.
11т. 13. Напрежението между две хоризонтално разположени метални пластини е 5 kV, а разстоянието между тях 8 cm. Между прашинките попада прашинка с тегло 9,8. 10^-11N.
 • Какъв електричен заряд трябва да има прашинката /по големина/, за да е в равновесие между пластинките?
11т. 14. Електричен заряд q= 2 \mu C преминава от точка М с потенциал \varphi M=200 V в точка N с потенциал \varphi N, при което електростатичните сили извършват работа A= 20 \mu J.
 • Колко е потенциалът на точка N?
11т. 15. Положителен пробен заряд q0 се премества в еднородно електрично поле по траекторията ABCD /както е показано на картинката/. 
 • На кои участъци от траекторията, електричните сили извършват: положителна работа; отрицателна работа; не извършват работа
 • Колко е работата на електричните сили по цялата траектория ABCD?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

10:01 - 30.10.2015

Благодарим!
+1
Профилна снимка

Ученик

19:34 - 23.11.2016

Къде мога да видя отговори на тези задачи? :)
Профилна снимка

Друг

17:37 - 24.11.2016

Маргарита, здравей! Трябва да натиснеш бутона „Започни упражнението“ и след като отговориш на въпросите, ще можеш и да провериш дали си отговорила правилно и кои точно са верните отговори. :)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.