logo

Тест: Фотоелектричен ефект. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Същността на фотоелектричния ефект е:
2
Енергията на фотона се определя чрез формулата E=h.\nu.
3
Кое се нарича червена граница при фотоефекта?
4
Уравнението Айнщайн за фотоефекта се дава с израза E=A+Ek,max.
5
Спирачното напрежение е свързано с максималната кинетична енергия на фотоелектроните чрез следната зависимост: Ek,max=\lambda .Ucn.
6
Свържи всяка закономерност със съответстващото ѝ твърдение.
7
Уравнението на Айнщайн за фотоефекта може да се представи в следния вид: h.\nu =A+Ek,max. Кои са частиците, чиито енергии се представят с "h.\nu" и "Ek,max"?
  • Подреди правилно частите на изречението, за да получиш вярно твърдение.
8
В какви единици се измерва константата на Планк h?
9
Монохроматична светлина облъчва метална пластинка, без да предизвиква фотоефект. Стойността на коя величина трябва да се промени, за да започне отделянето на електрони от повърхността на пластинката: (1) време на облъчване; (2) интензитет на светлината; (3) честота на светлината?
10
Кой от следните фактори НЕ оказва влияние на максималната кинетична енергия на фотоелектроните при фотоефект?
  • Указание: Използвай третата закономерност на фотоефекта.
11
Оранжева светлина е червена граница за фотоефект от метална пластина. Фотоефект няма да се наблюдава при осветяване на пластината с:
12
При осветяване на фотоклетка с жълта светлина в нея протича фототок. Ако интензитетът на жълтата светлина се намали, то:
13
Фотон с дължина на вълната \lambda има енергия 2\, eV. Колко електронволта е енергията на фотон с дължина на вълната 2\lambda?
  • Запиши на празното място отговора с число.
14
Фотоклетка с цезиев катод се облъчва с монохроматична светлина. Енергията на фотоните е 3,71 \, eV. Да се определи отделителната работа за цезия, ако фототокът се прекратява, когато на фотоклетката се подаде в обратна посока напрежение с големина 1,90\, V.
  • Запиши на празното място отговора с десетична дроб, закръглена до втория знак след запетаята.
15
Катодът на фотоклетка се осветява с монохроматична светлина, чиито фотони имат енергия 3,1\, eV. Колко е максималната кинетична енергия на фотоелектроните, ако отделителната работа за веществото, с което е покрит катодът, е 1,9\, eV?
  • Запиши на празното място отговора с десетична дроб, закръглена до първия знак след запетаята.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш за фотоелектричен ефект. Ще тестваш знанията си за закономерностите при фотоефекта. Можеш ли да прилагаш уравнението на Айщайн за фотоефекта? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се