Упражнение: Електрично поле. Задачи - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Електрично поле. Задачи - част 2“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за електростатичното поле, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за графичното представяне на електростатичното поле посредством силови линии. Ще пресмятате големината на интензитета и ще определяте посоката му, като част от този тест по физика. Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между конфигурацията на силовите линии и характеристиките на електростатичното поле. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой заряд наричаме елементарен?
5т. 2. Вярно ли е, че всеки електричен заряд може да се представи като произведение от цяло число по елементарния електричен заряд / q=n.e /?
5т. 3. Топче от станиол е наелектризирано с отрицателен заряд. Кое твърдение е вярно?
  • Топчето съдържа:
5т. 4. Кое от следните равенства е вярно?
5т. 5. Коя от формулите е тази, по която се изчислява големината на интензитета на електричното поле, създавано от точков заряд, във всяка точка от пространството?
6т. 6. Може ли една силова линия на електростатично поле да е затворена крива (например окръжност)?
6т. 7. Кога интензитетът на полето в средата на отсечка, свързваща два еднакви по големина точкови заряда, е по-голям: когато зарядите са едноименни или когато зарядите са разноименни?
6т. 8. Каква сила действа на точков заряд 2.10^-7C, поставен в електростатично поле с интензитет  7.10^5N/C?
6т. 9. На заряд 3.10^-8C, който е внесен в дадена точка на електричното поле, действа сила 2,4.10^5N.
  • Определете големината на интензитета на полето в тази точка.
6т. 10. Ядрото на атома на кислорода има заряд 1,28. 10^-18C. Колко елементарни електрични заряда съдържа то?
6т. 11. Какъв брой електрони може да неутрализира положителен заряд с големина 8.10^-12C?
6т. 12. Точков заряд 5C създава електрично поле. Изчислете големината на интензитета на полето на разстояние 1 km от заряда?
11т. 13. Малко топче с маса m=0,2 g, което е наелектризирано с отрицателен заряд с големина q=1.10^-8C, виси на нишка от изолатор. Топчето се намира в еднородно електрично поле с интензитет E=1.10^5N/C.
  • Определете силата на опън на нишката Т, ако силовите линии на полето са насочени нагоре, както е показано на картинката.
11т. 14. Малко топче с маса m=0,2 g, което е наелектризирано с отрицателен заряд с големина q=1.10^-8C, виси на нишка от изолатор. Топчето се намира в еднородно електрично поле с интензитет E=1.10^5N/C.
  • Определете силата на опън на нишката Т, ако силовите линии на полето са насочени надолу, както е показано на картинката.
11т. 15. Американският физик Миликан определя заряда на електрона като измерва интензитета на електричното поле, което трябва да се приложи, за да се задържи заредена микроскопична капка масло в равновесие във въздуха. Опитите на Миликан показват, че зарядът на капките е кратен на 1,6.10^-19C.
  • Определете големината и знака на електричния заряд на капка с тегло P=9,6.10^-15N, ако тя се намира в равновесие във въздуха при интензитет на полето E=2.10^4N/C.
  • На колко на брой некомпенсирани електрона се дължи този заряд?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

18:09 - 07.10.2017

Някой може ли да обясни 13 и 14? Благодаря предварително:)
Профилна снимка

Администратор

23:43 - 09.10.2017

Здравей, Боби! Хайде да ги разнищим заедно, а? Първо задача 13. Как я реши и какво те затрудни? :)
Профилна снимка

Ученик

15:11 - 21.11.2017

Разбрах ги. Благодаря! А да попитам за 7 задача, защо трябва да са разноименни? Благодаря!
Профилна снимка

Учител на Уча.се

16:51 - 29.11.2017

Здравей, Боби! Когато зарядите са едноименни (например положителни), на тях им действат сили на отблъскване, които са в противоположни посоки. За положителни заряди интензитетът е в същата посока както силите. Следователно интензитетът в средата на разстоянието между зарядите е равен на разликата между двата интензитета. Когато зарядите са разноименни, представи си вляво е положителния заряд, а вдясно е отрицателния. На тях им действат сили на привличане. Върху положителния заряд силата и интензитета ще бъдат насочени надясно. Върху отрицателния заряд силата ще е наляво, а интензитета надясно. Понеже и двата интензитета са надясно, т.е. в еднаква посока, интензитетът в средата е равен на сбора от двата интензитета. Затова интензитетът е по-голям, когато зарядите са разноименни.
+2
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

07:46 - 30.10.2015

Благодарим!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.