logo

Тест: Интензитет на електрично поле. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой заряд се нарича елементарен?
2
Вярно ли е, че зарядът на едно тяло можеш да намериш по формулата \mathbfq= \mathbfN.\mathbfe?
3
Във формулата \mathbfE= \mathbf\fracFq0 винаги се пише зарядът, върху който действа полето.
4
Във формулата \mathbfE= \mathbf\frack.q\mathbfr^2  винаги се записва зарядът, който създава полето.
5
Коя от изброените мерни единици е единица за интензитет на електричното поле?
6
На фигурата е показан заряд Q, който създава електростатично поле. Ако в точка A на полето внесем отрицателен заряд q, в кой от посочените случаи правилно са означени F и E?
7
На фигурата е показан заряд Q, който създава електростатично поле. Ако в точка M на полето внесем положителен заряд q, в кой от посочените случаи правилно са означени F и E?
8
Каква сила действа на точков заряд с големина \mathbf2.10^-7\mathbfC, поставен в електростатично поле с интензитет  \mathbf7.10^5\mathbf\fracNC ?
9
На заряд \mathbf\mathbf3.10^-8\mathbfC, който е внесен в дадена точка на електричното поле, действа сила \mathbf2,4.10^5\mathbfN.
  • Определи големината на интензитета на полето в тази точка.
10
При наелектризиране на едно тяло чрез триене се получава заряд \mathbf12,8.10^-10\mathbfC. Колко е броят \mathbfN на отнетите електрони?
  • Указание: Използвай, че \mathbfe=\mathbf1,6.10^-19\mathit\mathbfC.
11
Какъв брой N електрони може да неутрализира положителен заряд с големина \mathbf8.10^-12\mathbfC?
  • Указание: Използвай, че \mathbfe=1,6.10^-19\mathbfC.
12
Точков заряд \mathbfq създава електрично поле, чийто интензитет на разстояние \mathbfr=0,2m от заряда е \mathbfE=9.10^3\frac\mathbfN\mathbfC . Намери големината на заряда \mathbfq.
  • Указание: Използвай, че \mathbfk=9.10^9\frac\mathbfN.m^2\mathbfC^2 .
13
Точков заряд създава електрично поле. На разстояние \mathbfr1= \mathbf3cm от заряда интензитетът на полето е \mathbfE1= \mathbf100\frac\mathbfN\mathbfC. Колко е интензитетът \mathbfE2 на полето на разстояние \mathbfr2= \mathbf6cm от заряда?
  • Указание: Запиши отговора си като цяло число.
14
Интензитетът на полето на разстояние \mathbfr=10cm от положително заредено метално топче е \mathbfE1=\mathbf9.10^3\frac\mathbfN\mathbfC . Когато на това разстояние от първото се постави второ метално топче, на него действа сила на привличане с големина \mathbfF=0,18mN. Топчетата са с еднакви размери. Намери заряда \mathbfq1 на първото  и заряда \mathbfq2 на второто топче.
  • Запиши на празното място отговора за заряда на първото топче с цяло число, а за заряда на второто топче като десетична дроб.  
  • Указание: Използвай, че \mathbf1m=\mathbf100cm и \mathbf1mN=1.10^-3\mathbfN.
15
Точков заряд \mathbfq= \mathbf1,2.10^-8\mathbfC  създава електрично поле. Като използваш данните от фигурата, определи големината на интензитета на полето в точките \mathbfA и \mathbfB.                
  • УказаниеЗапиши на празните места отговорите си, като използваш някои от посочените числа: 4; 3; 1,2; 1,3

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 9. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата за интензитета на електричното поле. Ще упражниш наученото за интензитет на електрично поле, като решаваш задачи. Как се използва връзката между интензитет и електрична сила? Как се пресмята интензитет на различни разстояния от точков заряд? Как се определя заряд на едно тяло? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се