Упражнение: Точков заряд и силови линии


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9. клас „Точков заряд и силови линии“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за електростатичното поле на точков заряд, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за графичното представяне на електростатичното поле посредством силови линии. Ще пресмятате големината на интензитета и ще определяте посоката му, като част от този тест по физика. Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между конфигурацията на силовите линии и характеристиките на електростатичното поле. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Точков заряд наричаме:
5т. 2. Кое поле се нарича еднородно?
5т. 3. По коя формула се пресмята интензитет на полето на точков заряд q ?
5т. 4. Коя картинка изобразява посоката на интензитета на положителен точков заряд?
5т. 5. Вярно ли е, че броят на силовите линии, излизащи от положителен заряд или завършващи в отрицателен заряд, е пропорционален на големината на съответния заряд?
6т. 6. Зарядът q създава електростатично поле и привлича със сила F заряда q_{0} .
 • Какъв е знакът на заряда q_{0} ?
 • Каква е посоката на интензитета на полето, като имате предвид, че той зависи от знака на заряда и посоката на силата?
6т. 7. На картинката са показани два точкови заряда, които са разположени в пространствена близост един до друг. Зарядите създават електрично поле със следната конфигурация, както е показано на картинката.
 • С какъв цвят са изобразени силовите линии на полето и каква е посоката им? 
6т. 8. В коя точка интензитетът на електричното поле е най-голям? 
6т. 9. В кой от посочените случаи силовите линии са правилно изобразени?
6т. 10. Интензитетът на електрично поле на точков заряд на разстояние r_{1}=20 cm е E_{1}=100 \frac{N}{C}. Колко е интензитетът E_{2} на разстояние r_{2}=5 cm от заряда?
 • Указание: Интензитетът е обратнопропорционален на квадрата на разстоянието.
 • Попълнете празното място, като използвате едно от посочените числа: 16 ; 160 ; 1 600
6т. 11. Определете интензитета Е на полето на разстояние r=\, 0,3\, m  от точков заряд с големина q=0,4.10^{-6}C . Константата има стойност: k=9.10^{9}\frac{N.m^{2}}{C^{2}} .
 • Попълнете празното място, като изберете едно от посочените числа: 400 ; 4 000 ; 40 000
6т. 12. На фигурата са показани силовите линии на електростатичното поле на два точкови заряда с големини q_{1} иq_{2} . Определете на какво е равно отношението  \frac{q_{1}}{q_{2}} ?
 • Указание: Тъй като броят на линиите (N) е пропорционален на големината на съответния заряд, можем да запишем следното равенство: \frac{q_{1}}{q_{2}}=\frac{N_{1}}{N_{2}} .
11т. 13. Точков заряд q създава електрично поле, чийто интензитет на разстояние r =0,2 m от заряда е E =9.10^{3} N/C. Константата е k=9.10^{9}\frac{N.m^{2}}{C^{2}} .
 • Определете големината на заряда q .
11т. 14. Интензитетът на поле на заряд q=3.10^{-9}C във вакуум, в дадена точка, е E =300 N/C. Определете разстоянието r до тази точка. Константата е k=9.10^{9}\frac{N.m^{2}}{C^{2}} .
 • Указание: Ако r^{2}=4 , то ще намерим  r=\sqrt{4}=2 .
 • Попълнете празното място, като използвате едно от посочените числа: 0,2 ; 0,3 ; 0,4
11т. 15. Електричното поле на положителен заряд q_{1}=4.10^{-5}C и отрицателен заряд q_{2}=3.10^{-5}C е представено чрез силови линии. От заряда q_{1} започват 16 линии. Колко от тях завършват в заряда q_{2} ?
 • Указание: Използвайте връзката между брой линии и големина на зарядите.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

17:01 - 07.10.2017

Здравейте! На 11 задача не се ли получава 4 000 000? Благодаря предварително:)
Профилна снимка

Администратор

23:42 - 09.10.2017

Здравей, Боби! Ти как стигаш до този отговор? Ще напишеш ли тук решението и ще ти помогнем? :)
Профилна снимка

Ученик

15:16 - 10.10.2017

E=kq/r^2=9*10^9*0.4*10^(-6)/0.03^2=4 000 000
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:53 - 11.10.2017

Здравей, Боби! Разстоянието не е 0,03 m , а 0,3 m. Числото е коригирано. Благодарим ти за наблюдателността!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.