Упражнение: Пълно вътрешно отражение с Башар Рахал


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Пълно вътрешно отражение“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. При какви условия се наблюдава пълно вътрешно отражение? Къде намира приложение? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Пречупване на светлината се наблюдава на границата между:
5т. 2. Възможно ли е светлинен лъч, падащ на границата между две прозрачни среди, да НЕ се пречупи?
5т. 3. Пълно вътрешно отражение се наблюдава на границата между:
5т. 4. Пълно вътрешно отражение се наблюдава при преминаване на светлината от оптически по-рядка в оптически по-плътна среда.
5т. 5. За да се наблюдава пълно вътрешно отражение, когато светлината преминава от вода във въздух, е необходимо:
6т. 6. Светлинен лъч пада от вода във въздух, при което се пречупва. В кой участък е пречупеният лъч?
6т. 7. Светлинни лъчи преминават от вода във въздух, както е показано на фигурата. При кой лъч е настъпило пълно вътрешно отражение?
6т. 8. На фигурите са показани светлинни лъчи, разпространяващи се от стъкло във въздух. На кой чертеж посоченият ъгъл на падане α е равен на граничния ъгъл?
6т. 9. На схемата е показано пълно вътрешно отражение на светлинен лъч в правоъгълна стъклена призма, заобиколена от въздух. Ъгълът между падащия и отразения лъч е равен на  90^0 . Каква е стойността на граничния ъгъл  \alpha gr?
6т. 10. Граничният ъгъл при преминаване на светлина от вода във въздух е 48^0. Лампата L на дъното на аквариум с вода излъчва светлина във всички посоки. Кой от двата лъча, изобразени на фигурата, търпи пълно вътрешно отражение на границата между водата и въздуха?
6т. 11. Къде намира приложение явлението пълно вътрешно отражение?
6т. 12. В топли дни асфалтът на пътя изглежда мокър, защото има пълно вътрешно отражение на светлина от Слънцето.
11т. 13. Оптичните влакна представляват тънки стъклени влакна, чийто показател на пречупване намалява ....
  • Подредете правилно думите, за да довършите изречението и да получите вярно твърдение.
11т. 14. Светлинен лъч, който се разпространява в стъклен куб, потопен във вода, претърпява пълно вътрешно отражение на границата стъкло-вода.
  • Определете показателя на пречупване n1 на стъклото, ако sin\alpha gr=\frac45 ( \alpha gr - граничен ъгъл на пълно вътрешно отражение).
  • Показателят на пречупване на водата е n2=\frac43 .
  • Указание: Използва се законът на Снелиус, като се положи sin\alpha 2=sin90^0=1 .
  • Попълнете празното място в текста, като запишете числото, което получавате. Ако отговорът ви е обикновена дроб, запишете я с наклонена черта (например 6/7), а ако е десетична дроб, закръглете до втория знак след запетаята (например 1,25).
11т. 15. Светлинни лъчи претърпяват пълно вътрешно отражение на границата между вода и въздух, стъкло и въздух, диамант и въздух.
  • Показателите на пречупване на водата, стъклото и диаманта са съответно nv=1,33 , nst=1,51  и  nd=2,42.
  • За кое от тези вещества граничният ъгъл на пълно вътрешно отражение е най- малък?
  • Указание: Използвайте закона на Снелиус.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

00:47 - 14.12.2017

Имам 2 забележки към теста: 1. На 14-ти въпрос пише, че може да го запишем като обикновена дроб, а не го зачита като правилен отговор (5/3). Дори и да се запише като десетична дроб 5/3 се закръглява на 1.67, а не на 1.66 (тогава се отрязва просто другата част). 2. Може ли някой да ми обясни какво е това пълно вътрешно отражение на асфалт с въздух (въпрос 12)? Не трябва ли, за да има такова явление да са налични 2 прозрачни среди със съответните показатели на пречупване естествено?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

18:12 - 15.12.2017

Здравей, Кристиян! Благодарим ти за наблюдателността! Вече се зачита 5/3 като правилен отговор. Относно десетичната дроб- прав си, че най-точния отговор, правилно закръглен е 1,67. Но като имаме предвид, че това е тест за време, може някой в бързината да не обърне внимание на числото след втория знак и да запише отговор 1,66. Все пак е решавал вярно задачата и затова не е редно да получи нула точки. Относно въпрос 12: В горещи летни дни приземният въздушен слой е най-нагрят и затова е с най-малка оптична плътност. Светлинните лъчи, които се приближават към асфалта, непрекъснато се пречупват като преминават от слой в слой. Когато достигнат приземния слой, те отново се издигат нагоре, защото претърпяват пълно вътрешно отражение. Получава се така, сякаш са се отразили от огледало. Само че това огледало е въздушно. Поради това някои участъци от асфалта изглеждат блестящи. Това, което наблюдаваме върху асфалта е образът на небето.
+3
Профилна снимка

Ученик

18:10 - 27.12.2017

Благодаря много за отделеното време и доброто обяснение! :D
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

19:19 - 25.02.2017

Добра работа! Теста е супер!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1