logo

Тест: Пълно вътрешно отражение с Башар Рахал

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Пречупване на светлината се наблюдава на границата между:
2
Възможно ли е светлинен лъч, падащ на границата между две прозрачни среди, да НЕ се пречупи?
3
Пълно вътрешно отражение се наблюдава на границата между:
4
Пълно вътрешно отражение се наблюдава при преминаване на светлината от оптически по-рядка в оптически по-плътна среда.
5
За да се наблюдава пълно вътрешно отражение, когато светлината преминава от вода във въздух, е необходимо:
6
Светлинен лъч пада от вода във въздух, при което се пречупва. В кой участък е пречупеният лъч?
7
Светлинни лъчи преминават от вода във въздух, както е показано на фигурата. При кой лъч е настъпило пълно вътрешно отражение?
8
На фигурите са показани светлинни лъчи, разпространяващи се от стъкло във въздух. На кой чертеж посоченият ъгъл на падане α е равен на граничния ъгъл?
9
На схемата е показано пълно вътрешно отражение на светлинен лъч в правоъгълна стъклена призма, заобиколена от въздух. Ъгълът между падащия и отразения лъч е равен на  90^0 . Каква е стойността на граничния ъгъл  \alpha gr?
10
Граничният ъгъл при преминаване на светлина от вода във въздух е 48^0. Лампата L на дъното на аквариум с вода излъчва светлина във всички посоки. Кой от двата лъча, изобразени на фигурата, търпи пълно вътрешно отражение на границата между водата и въздуха?
11
Къде намира приложение явлението пълно вътрешно отражение?
12
В топли дни асфалтът на пътя изглежда мокър, защото има пълно вътрешно отражение на светлина от Слънцето.
13
Оптичните влакна представляват тънки стъклени влакна, чийто показател на пречупване намалява ....
  • Подредете правилно думите, за да довършите изречението и да получите вярно твърдение.
14
Светлинен лъч, който се разпространява в стъклен куб, потопен във вода, претърпява пълно вътрешно отражение на границата стъкло-вода.
  • Определете показателя на пречупване n1 на стъклото, ако sin\alpha gr=\frac45 ( \alpha gr - граничен ъгъл на пълно вътрешно отражение).
  • Показателят на пречупване на водата е n2=\frac43 .
  • Указание: Използва се законът на Снелиус, като се положи sin\alpha 2=sin90^0=1 .
  • Попълнете празното място в текста, като запишете числото, което получавате. Ако отговорът ви е обикновена дроб, запишете я с наклонена черта (например 6/7), а ако е десетична дроб, закръглете до втория знак след запетаята (например 1,25).
15
Светлинни лъчи претърпяват пълно вътрешно отражение на границата между вода и въздух, стъкло и въздух, диамант и въздух.
  • Показателите на пречупване на водата, стъклото и диаманта са съответно nv=1,33 , nst=1,51  и  nd=2,42.
  • За кое от тези вещества граничният ъгъл на пълно вътрешно отражение е най- малък?
  • Указание: Използвайте закона на Снелиус.

Описание на теста

Онлайн тестът „Пълно вътрешно отражение“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. При какви условия се наблюдава пълно вътрешно отражение? Къде намира приложение? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се