logo

Тест: Проводници и диелектрици в електростатично поле. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При внасяне на (1) в електростатично поле се наблюдава явлението електростатична индукция. Когато (2) се постави в електростатично поле, той се поляризира.
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
2
Вярно ли е, че капацитетът на кондензатора се пресмята по формулата C=\fracqU?
3
Коя е мерната единица за капацитет на кондензатор?
4
Когато през зареден проводник не се пренасят заряди, той се намира в:
5
Когато проводник се намира в състояние на електростатично равновесие, най-много некомпенсирани заряди се натрупват във вдлъбнатите части на проводника.
6
За разлика от проводниците в диелектриците няма свободни електрични заряди. Те са част от поляризирани молекули.
7
Кои от посочените вещества са диелектрици?
8
Когато увеличим заряда на даден кондензатор, нараства и напрежението между електродите му. Променя ли се капацитетът на кондензатора?
9
Наелектризирането по индукция се обяснява с:
10
Зарядът на единия електрод на плосък кондензатор е q1= +10\mu C. Колко е зарядът q2 на другия електрод на кондензатора?
11
Пластинка от диелектрик се поляризира, ако я поставим:
12
Определи заряда на кондензатор с капацитет C=2\mu F и напрежение U=100V.
13
В таблицата са посочени данни за стойностите на заряда q върху единия от електродите на кондензатор и напрежението U между електродите. Колко е напрежението U3?
14
Към заземена метална сфера е доближена, без да се допира, отрицателно наелектризирана ебонитова пръчка. С какъв по знак заряд се зарежда сферата?
15
Поставяме две електронеутрални метални сфери на държатели от изолатор и ги допираме една до друга. Приближаваме към първата сфера наелектризирана с отрицателен заряд пръчка, без да докосваме сферата. В присъствие на пръчката разделяме сферите, след което отстраняваме пръчката. Какви са зарядите на сферите в края на опита?

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще упражниш всичко научено за проводници и диелектрици в електростатично поле. Научи ли, че при внасянето на проводник в електростатично поле се наблюдава явлението електростатична индукция?Разбра ли, че за разлика от проводниците, в диелектриците няма наличие на положителни заряди? Знаеш ли каква е причината за това? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се