new-logo

Тест: Магнитно поле на електричен ток

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой учен за първи път доказва експериментално връзката между електричеството и магнетизма, а именно факта, че електричният ток е източник на магнитно поле?
2
Какво ви е необходимо, за да си направите електромагнит?
3
Ще се привличат или ще се отблъскват двата проводника?
4
Два метални пръстена, по които тече ток са разположени, както е показано на картинката. Ще си взаимодействат ли посредством магнитни сили и ако да - как?
5
Два метални пръстена, по които тече ток са разположени, както е показано на картинката. Ще си взаимодействат ли посредством магнитни сили и ако да - как?
6
По проводник с произволна форма тече ток I. В дадена точка M индукцията на магнитното поле на тока е B = 1 mT и е насочена на север. Каква ще е големината и посоката на магнитната индукция в същата точка М, ако се промени посоката на тока I.
7
Ще се привличат или ще се отблъскват постоянният магнит и кръговият проводник с ток, показани на картинката?
8
На картинката са показани две от индукционните линии на магнитното поле на прав дълъг проводник, по който тече ток I.
 • С помощта на правилото на дясната ръка определете посоката на магнитната индукция в точките M и N.
 • Колко тесла е магнитната индукция BN в точка N, ако индукцията в точка М е BM= 3mT?
9
По меден проводник с диаметър d=2 mm без изолация може да протича ток I = 10 A, без проводникът да се нагрее. Магнитната индукция на полето, създавано от този ток на повърхността на проводника е B=8.10^-3T.
 • Каква ще е големината на магнитната индукция на поле, създавано от меден проводник с d1=8 mm и ток I1=5 A?
10
На картинката е показан прав дълъг проводник с ток, който създава магнитно поле. Ако знаете, че в точка М магнитната индукция е BM=3 mT, то определете големината и посоката на магнитната индукция в точките М и N, когато тока през проводника стане 2I и посоката му е противоположна на зададената в картинката.
11
Когато по намотката, изобразена на картинката, тече ток , индукцията на магнитното поле във вътрешността ѝ е 0,05 Т.
 • Каква ще е стойността на магнитната индукция на полето в намотката при ток 10 А?
12
На картинката са изобразени два прави дълги проводника, по които тече ток, съответно I1 и I2. В точка М, която е равноотдалечена от двата проводника, определете посоката на магнитната индукция B1 и B2 за полетата, създавани от всеки от проводниците.
 • Сравнете стойностите на B1 и B2 , ако знаете, че I1> I2.
13
По два дълги успоредни проводника, поставени на разстояние r един от друг, текат токове I1 и I2. Проводник 2 отблъсква проводник със сила F1=0,8 N.
 • Определете големината и посоката на магнитната сила, с която проводник 1 действа на проводник 2.
 • Определете посоката на тока I2.
14
По два дълги успоредни проводника, поставени на разстояние r един от друг, текат токове I1 и I2. Проводник 2 отблъсква проводник 1 със сила F1=0,8 N.
 • Определете големините и посоките на силите на взаимодействие между двата проводника, ако токът I1 нарасне 2 пъти и смени посоката си, а проводниците се поставят на разстояние 2r един от друг.
15
По правоъгълна рамка тече ток I1. Рамката е поставена  магнитното поле на дълъг прав проводник, по който тече ток I. На участъка ab от рамката действа сила Fab=60 mN.
 • Определете посоката на силата Fab.
 • Определете големината и посоката на равнодействащата F на всички сили, действащи на рамката.
 • Как ще се измени големината и посоката на равнодействащата сила F, ако токът I1 смени посоката си и нарасне 2 пъти?

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9 клас „Магнитно поле на електричен ток“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за магнитното поле, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за графичното представяне на магнитното поле на проводник, по който тече електричен ток, посредством индукционни линии. Ще пресмятате големината на магнитната индукция и ще определяте посоката ѝ, като част от този тест по физика. Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между големината на тока през проводника и характеристиките на магнитното поле. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се