logo

Тест: Магнитно поле на електричен ток

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой учен за първи път доказва експериментално връзката между електричеството и магнетизма, а именно факта, че електричният ток е източник на магнитно поле?
2
Източници на постоянно магнитно поле са:
3
Електричните заряди създават електрично поле, а когато се движат, те създават и магнитно поле.
4
Посоката на магнитните линии се определя по правилото на свитите пръсти на дясната ръка: Когато обхванеш с дясната си ръка проводника, опънатият палец трябва да сочи посоката на (1). Свитите пръсти показват посоката на (2).
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
5
Електромагнитът представлява намотка, във вътрешността на която е поставена желязна сърцевина.
6
Как ще се измени магнитната индукция на полето на прав проводник, по който тече постоянен ток, ако токът се увеличи три пъти?
7
Как ще се измени магнитната индукция на полето на прав проводник, по който тече постоянен ток, ако разстоянието до проводника се намали два пъти?
8
Може ли чрез проводник с ток да се получи магнитно поле, чиито индукционни линии наподобяват тези на прав магнит?
9
Разполагаш с два източника на магнитно поле: 1. намотка, по която тече ток; 2. дълъг прав проводник с ток.
  • С кой от тях може да се получи област с еднородно поле?
10
Кой източник създава магнитно поле, чиито индукционни линии имат формата на концентрични окръжности?
11
Кой източник създава магнитно поле, чиито индукционни линии в средата са почти прави, а останалите се закривяват и стават симетрични в двете посоки около двата края на проводника?
12
Вярно ли е, че големината на индукцията на магнитното поле на тока може да бъде регулирана и да има много по-големи стойности, отколкото при постоянните магнити?
13
На разстояние r1=4cm от прав проводник индукцията е B1=6.10^-4T. Колко е магнитната индукция B2 на разстояние r2=8cm?
  • Указание: Запиши отговора си с число.
14
Когато по прав проводник тече ток 2 A, индукцията на магнитното поле е 0,05 T. Колко ще стане магнитната индукция при ток 10 A?
15
Магнитната индукция на разстояние 1 cm от прав проводник, по който тече ток, е 0,02 T. Колко е индукцията на разстояние 0,5 cm от проводника?
  • Указание: Запиши отговора си като десетична дроб.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата за магнитно поле на електричен ток. Научи ли, че електричният ток също притежава свое собствено магнитно поле? Разбра ли какво представляват концентричните индукционни линии? Как се определя големината на магнитната индукция? Каква е зависимостта между големината на тока и магнитната индукция? Как изглеждат индукционните линии в кръгъл проводник? Какво е електромагнит? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (10)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се