logo

Тест: Магнитни сили. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С кои от посочените формули се намира магнитна сила?
2
Коя от посочените формули е основната (дефиниционната) за магнитна индукция?
3
Законът на Ампер за магнитната сила, действаща върху проводник с ток, се записва по следния начин:
4
Посоката на магнитната сила, действаща на заряди, се определя от правилото на дясната ръка.
5
Магнитната индукция около прав проводник, по който тече постоянен ток, е правопропорционална на разстоянието до проводника и обратнопропорционална на тока. 
6
Когато проводникът, по който тече ток, е поставен перпендикулярно на магнитните индукционни линии, тогава магнитната сила е максимална.
7
Частица със заряд q и маса m се движи със скорост v в магнитно поле с индукция B. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
  • Магнитната сила, която действа на частицата, е правопропорционална на:
8
Заредена частица се движи перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле. Как ще се измени магнитната сила, действаща на частицата, ако скоростта ѝ нарасне 3 пъти?
9
На фигурата е показан заряд, който се движи в еднородно магнитно поле. Свържи правилно числата и съответните величини.
10
На прав проводник с дължина l=0,2m, разположен перпендикулярно на еднородно магнитно поле с индукция B=0,08T, действа сила F=0,32N.
  • Вярно ли е, че в проводника тече ток I=20A?
11
Магнитната индукция на дадено разстояние от прав проводник, по който тече ток, е B = 0,16 Т. Колко ще стане големината на магнитната индукцията на това разстояние, ако токът през проводника нарасне 2 пъти?
12
Проводник с дължина 0,2 m е поставен във външно магнитно поле с индукция 1,3 T, перпендикулярно на индукционните линии. През проводника тече ток 10 A.
  • С каква сила магнитното поле действа върху проводника?
13
Определи индукцията B на еднородно магнитно поле, което действа със сила 1,6.10^-12N на електрон, който се движи със скорост v=10^7\fracms перпендикулярно на индукционните линии.
  • Указание: Зарядът на електрона е e=1,6.10^-19C. Запиши отговора си като число.
14
Когато по дълго праволинейно нервно влакно преминава токов импулс, на разстояние 1mm от влакното е измерено магнитно поле с индукция 1.10^-10T. Колко е индукцията на това поле на разстояние 2mm от влакното?
  • Указание: 1m=1000mm. Запиши отговора си като десетична дроб.
15
Когато по дълго праволинейно нервно влакно преминава токов импулс, на разстояние 1mm от влакното е измерено магнитно поле с индукция 10nT. Колко е индукцията на това поле на разстояние 0,2mm от влакното?
  • Указание: 1nT=1.10^-9T. Запиши отговора си като число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата за магнитните сили, като решиш различни задачи, които тестват уменията ти. Научи ли основните формули за магнитна индукция? Разбра ли правилото на дясната ръка и закона на Ампер? Можеш ли да прилагаш успешно наученото при решаване на задачи? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се