Упражнение: Закон на Кулон


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9. клас „Закон на Кулон“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за взаимодействието на електричните заряди, величините и закономерностите, които го описват – големина на заряда и закон на Кулон. Ще тествате знанията си за Закона на Кулон – дефиниция и област на приложение. Ще пресмятате големината на електростатичната сила и ще търсите връзката й с големините на точковите заряди и разстоянието между тях - част от този тест по физика. Ще имате възможността да демонстрирате условията, от които зависи посока на електростатичната сила. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Как се нарича тази закономерност, която описва взаимодействието между малки неподвижни наелектризирани обекти/тела?
5т. 2. Всеки зареден обект, чийто размери са много по-малки от разстоянието му до други заредени обекти, наричаме:
5т. 3. Отбележете формулата, която дефинира закона на Кулон.
5т. 4. На кои от фигурите правилно са обозначени посоките на кулоновите сили?
5т. 5. Коя е мерната единица за големина на електричен заряд?
6т. 6. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
 • Кулоновите сили, с които си взаимодействат два положителни заряда:
 
6т. 7. Разгледайте внимателно картинката и определете знака на заряда q2?
6т. 8. Разгледайте внимателно картинката и определете посоката на  силата F1, с която заряд q2 действа на заряд q1.
6т. 9. Като имате предвид информацията от картинката определете съотношението на силите F1 към F2?
 • Указание: Съгласно с третия принцип на механиката зарядите взаимодействат с равни по големина и противоположни по посока сили.
6т. 10. Два едноименни точкови заряда във вакуум си взаимодействат със сила 1N, когато са на разстояние 2 cm един от друг.
 • Пресметнете силата на отблъскване, ако разстоянието между зарядите стане 4 cm.
 • Указание: Съгласно със закона на Кулон силата е обратнопропорционална на квадрата на разстоянието между зарядите.
6т. 11. Два точкови заряда се отблъскват със сила F = 9N, когато се намират на разстояние r = 0,1 m един от друг. Стойността на константата е  k = 9.10^9  \fracN.m^2C^2 . Пресметнете големината q1 на първия заряд, ако големината на втория е  q2 = 1.10^-6C .    
6т. 12. Два еднакви разноименни точкови заряди с големина q1=q2=2.10^-6 С се привличат от разстояние  r=6.10^-3 m. Намерете големината F на силата на привличане.
 • k=9.10^9\fracN.m^2C^2
 • Попълнете празното място като запишете едно от посочените числа: 10, 100, 1000
11т. 13. Два едноименни и равни по големина точкови заряди се отблъскват със сила 0,004 N, когато се намират на разстояние 0,003 m един от друг. Пресметнете големината на всеки от зарядите.
 • k=9.10^9\fracN.m^2C^2
 • Указание: От закона на Кулон пресметнете на колко е равно произведението  q1.q2 . След това намерете  q1=q2=.....
11т. 14. Кое от следните равенства е вярно?
 • Указание: 1 C = 1000 mC , 1 μC = 10^-6 C , 1 nC = 10^-9 C
11т. 15. Пресметнете силата  F на привличане между два точкови заряда във вакуум с големини q1=q2=1C, които се намират на разстояние r=1m един от друг.  k=9.10^9\fracN.m^2C^2
 • Сравнете силата F със силата на тежестта Gelef., действаща на слон с маса m=3000 kg.
 • Сравнете силата F със силата на тежестта Gq1, която действа на точковия заряд q1, ако масата му е mq1=1.10^-6kg
 • Указание: Силата на тежестта се намира по формула G = m.g ,  g=10 m/s^2.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

16:03 - 06.10.2016

Не съм добър, но все пак благодаря.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+2
Профилна снимка

Ученик

00:27 - 18.06.2015

Изпратих смс , но не мога да направя упражненията. Изписва ми да си активирам абонамента , а в профила ми пише, че имам абонамент ...
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+2
Профилна снимка

Учител

09:55 - 28.01.2018

Някои задачи са си труднички, но иначе упражнението човърка в мозъка. Бравооооооо....
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Студент

17:22 - 14.12.2017

k=9.10^9 N.m^2/C^2 Това означавали, че когато смятаме например задача 12 ВСИЧКО трябва да га умножим по себе си преди да пресметнем (гледал съм урока много пъти, ама не съм го сванал).
Профилна снимка

Учител на Уча.се

18:32 - 15.12.2017

Здравей, Chessmaster! Какво имаш предвид като питаш дали всичко трябва да се умножи по себе си? Напиши решението, за да видя и така ще мога да ти отговоря на въпроса.
+1
Профилна снимка

Студент

19:25 - 15.12.2017

На задача 12 стигам до: F=9.10^9.2.10^-6.2.10^-6/(6.10^-3)^2 и когато започна да пресмятам и съкратявам изобщо НЕ се получва...
Профилна снимка

Студент

17:23 - 19.12.2017

1m^2 = 1m или на 1000 m?
Профилна снимка

Учител на Уча.се

16:59 - 21.12.2017

Здравей, Chessmaster! Пресмята се по следния начин: F=36.10^-3/36.10^-6. Съкращаваме 36 с 36 и остава 1. Степента от знаменателя можем да я качим в числителя, при което ще се промени знакът на степенния показател: F=1.10^-3.10^6=1.10^3= 1000 N. А относно втория ти въпрос: (1m)^2=1m^2.
+1
Профилна снимка

Студент

17:44 - 21.12.2017

Следователно 1m^2 = 1 m? Тъй като 1m.1m= 1m? Аз на задача 12 първо съкратих 9 с 3,6 и след това пресметнах така също става нали?
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:52 - 21.12.2017

Здравей, Chessmaster! Може би имаш предвид, че си съкратил 9 с 36, а не с 3,6? А иначе няма никакво значение в какъв ред ще се съкращават числата. Един метър повдигнат на квадрат е равен на един квадратен метър.
+1
Профилна снимка

Студент

18:06 - 21.12.2017

Ето така направих 9.10^9. 4.10^-12/3,6.10^-5 9 със 3,6 стана 2,5.10^9.4.10^-7 и пак се получава отговора.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

18:16 - 21.12.2017

Вярно е, защото 36.10^-6 си го представил като 3,6.10^-5, което е едно и също.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Студент

17:07 - 14.12.2017

Вярно ли е, че когато търсим сила F НЕ е нужно да превръщаме cm в m? И ако може помощ за задача 13, опитвах какво ли не и не става работата, когато съкрета. Благодария!
Профилна снимка

Учител на Уча.се

18:26 - 15.12.2017

Здравей, Chessmaster! Основната мерна единица за път, разстояние е метър. Затова винаги трябва да се превръща в метър! Относно въпрос 13- напиши как започваш решението до момента, в който се затрудняваш и аз ще ти обясня по-нататък.
+1
Профилна снимка

Студент

19:37 - 15.12.2017

На задача 10 ако го превърнем cm в m няма да получим отговора. И на Видео урок #6, той не ги превръща в m! А на задача 13 стигам до 4.10^-3.9.10^-6/9.10^9.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:37 - 21.12.2017

Здравей, Chessmaster! Задачата в 10 въпрос се решава така: F2/F1=(kq1q2/r2^2)/(kq1q2/r1^2). Съкращаваме еднаквите части и остават само разстоянията: F2/F1=(1/r2^2)/(1/r1^2)= r1^2/r2^2. Превръщаме разстоянията в метри: r1=2cm= 2.10^-2m, r2=4cm=4.10^-2m. Заместваме ги в равенството: F2/F1=(2.10^-2)^2/(4.10^-2)^2. Съкращаваме 10^-2 с 10^-2 и 2 с 4 и остава: F2/F1=(1/2)^2=1/4; F2=F1/4=1N/4=0,25N. Когато имаме такива задачи с отношение между еднакви величини, може разстоянието да не се превръща в метър. Затова във видео урока, който посочваш не се превръща. Но за такава преценка се иска повече опит с решаването на задачи и затова е по-добре да превръщаш. Продължението на решението на 13 въпрос е следното: Съкращаваме 9 с 9, остава 4. Като извършим действията със степените, получаваме 10^-18: q^2=4.10^-18; q=√4.10^-18=2.10^-9C.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

17:07 - 08.11.2017

На шести въпрос не разбрах защо са в една посока.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:42 - 10.11.2017

Здравей, Цвета! В този въпрос се пита „Кое от следните твърдения НЕ е вярно?“. Твърдението, че силите имат еднаква посока е грешно и затова трябва това да се отбележи.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

20:07 - 09.10.2017

Мисля ,че на девети въпрос има грешка.Изгледах и откъса от урока,в който се говори и пак ми се струва грешно.
Профилна снимка

Администратор

23:47 - 09.10.2017

Здравей, Антония! Каква е според теб грешката? :) Как се решава въпрос 9?
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

22:55 - 30.11.2016

Твърде трудни задачи за материала, които ни е предоставен до момента.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

08:39 - 20.02.2016

На задача 9 При q1 = q и q2 = 2q то F2 = 2F1 но като верен отговор в теста е даден F1 = F2 На въпрос 12 ми се струва, че в първоначалните данни липсва r, или поне аз не мога да я реша без да е дадено разстоянието между зарядите? На въпрос 15 не можах да разбера технически как се попълват полетата?
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
-1
Профилна снимка

Ученик

16:21 - 29.10.2015

Благодарим!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
-1