Упражнение: Закон на Кулон


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9. клас „Закон на Кулон“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за взаимодействието на електричните заряди, величините и закономерностите, които го описват – големина на заряда и закон на Кулон. Ще тествате знанията си за Закона на Кулон – дефиниция и област на приложение. Ще пресмятате големината на електростатичната сила и ще търсите връзката й с големините на точковите заряди и разстоянието между тях - част от този тест по физика. Ще имате възможността да демонстрирате условията, от които зависи посока на електростатичната сила. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Как се нарича тази закономерност, която описва взаимодействието между малки неподвижни наелектризирани обекти/тела?
5т. 2. Всеки зареден обект, чийто размери са много по-малки от разстоянието му до други заредени обекти, наричаме:
5т. 3. Отбележете формулата, която дефинира закона на Кулон.
5т. 4. На кои от фигурите правилно са обозначени посоките на кулоновите сили?
5т. 5. Коя е мерната единица за големина на електричен заряд?
6т. 6. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
 • Кулоновите сили, с които си взаимодействат два положителни заряда:
 
6т. 7. Разгледайте внимателно картинката и определете знака на заряда q2?
6т. 8. Разгледайте внимателно картинката и определете посоката на  силата F1, с която заряд q2 действа на заряд q1.
6т. 9. Като имате предвид информацията от картинката определете съотношението на силите F1 към F2?
 • Указание: Съгласно с третия принцип на механиката зарядите взаимодействат с равни по големина и противоположни по посока сили.
6т. 10. Два едноименни точкови заряда във вакуум си взаимодействат със сила 1N, когато са на разстояние 2 cm един от друг.
 • Пресметнете силата на отблъскване, ако разстоянието между зарядите стане 4 cm.
 • Указание: Съгласно със закона на Кулон силата е обратнопропорционална на квадрата на разстоянието между зарядите.
6т. 11. Два точкови заряда се отблъскват със сила F = 9N, когато се намират на разстояние r = 0,1 m един от друг. Стойността на константата е  k = 9.10^9  \fracN.m^2C^2 . Пресметнете големината q1 на първия заряд, ако големината на втория е  q2 = 1.10^-6C .    
6т. 12. Два еднакви разноименни точкови заряди с големина q1=q2=2.10^-6 С се привличат от разстояние  r=6.10^-3 m. Намерете големината F на силата на привличане.
 • k=9.10^9\fracN.m^2C^2
 • Попълнете празното място като запишете едно от посочените числа: 10, 100, 1000
11т. 13. Два едноименни и равни по големина точкови заряди се отблъскват със сила 0,004 N, когато се намират на разстояние 0,003 m един от друг. Пресметнете големината на всеки от зарядите.
 • k=9.10^9\fracN.m^2C^2
 • Указание: От закона на Кулон пресметнете на колко е равно произведението  q1.q2 . След това намерете  q1=q2=.....
11т. 14. Кое от следните равенства е вярно?
 • Указание: 1 C = 1000 mC , 1 μC = 10^-6 C , 1 nC = 10^-9 C
11т. 15. Пресметнете силата  F на привличане между два точкови заряда във вакуум с големини q1=q2=1C, които се намират на разстояние r=1m един от друг.  k=9.10^9\fracN.m^2C^2
 • Сравнете силата F със силата на тежестта Gelef., действаща на слон с маса m=3000 kg.
 • Сравнете силата F със силата на тежестта Gq1, която действа на точковия заряд q1, ако масата му е mq1=1.10^-6kg
 • Указание: Силата на тежестта се намира по формула G = m.g ,  g=10 m/s^2.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

00:27 - 18.06.2015

Изпратих смс , но не мога да направя упражненията. Изписва ми да си активирам абонамента , а в профила ми пише, че имам абонамент ...
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+2
Профилна снимка

Ученик

16:03 - 06.10.2016

Не съм добър, но все пак благодаря.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1
Профилна снимка

Ученик

17:07 - 08.11.2017

На шести въпрос не разбрах защо са в една посока.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:42 - 10.11.2017

Здравей, Цвета! В този въпрос се пита „Кое от следните твърдения НЕ е вярно?“. Твърдението, че силите имат еднаква посока е грешно и затова трябва това да се отбележи.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

20:07 - 09.10.2017

Мисля ,че на девети въпрос има грешка.Изгледах и откъса от урока,в който се говори и пак ми се струва грешно.
Профилна снимка

Администратор

23:47 - 09.10.2017

Здравей, Антония! Каква е според теб грешката? :) Как се решава въпрос 9?
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

22:55 - 30.11.2016

Твърде трудни задачи за материала, които ни е предоставен до момента.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

08:39 - 20.02.2016

На задача 9 При q1 = q и q2 = 2q то F2 = 2F1 но като верен отговор в теста е даден F1 = F2 На въпрос 12 ми се струва, че в първоначалните данни липсва r, или поне аз не мога да я реша без да е дадено разстоянието между зарядите? На въпрос 15 не можах да разбера технически как се попълват полетата?
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
-1
Профилна снимка

Ученик

16:21 - 29.10.2015

Благодарим!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
-1