logo

Тест: Закон на Кулон

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С Кулонова везна се измерва:
2
Модел на заредено тяло с пренебрежимо малки размери се нарича:
3
Отбележи формулата, която дефинира закона на Кулон.
4
На кои от фигурите правилно са обозначени посоките на кулоновите сили?
5
Свържи всяка от величините, които участват в закона на Кулон със съответстващата ѝ мерна единица.
6
Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
  • Кулоновите сили, с които си взаимодействат два положителни заряда:
 
7
Вярно ли е, че знакът на заряда q2 е отрицателен?
8
Разгледай картинката и определи посоката на силата F1, с която заряд q2 действа на заряд q1.
9
Като имаш предвид информацията от картинката, определи съотношението на силите F1 към F2?
10
Как ще се измени силата на електростатично взаимодействие между два точкови заряда, ако разстоянието между тях се увеличи два пъти?
11
Как ще се измени силата на електростатично взаимодействие между два точкови заряда, ако големината на всеки от зарядите се увеличи четири пъти?
12
Как ще се измени силата на електростатично взаимодействие между два точкови заряда, ако разстоянието между тях се увеличи два пъти, а големината на всеки от зарядите се намали два пъти?
13
Как ще се измени силата на електростатично взаимодействие между два точкови заряда, ако разстоянието между тях се намали два пъти, а големината на всеки от зарядите се увеличи три пъти?
  • Указание: Попълни празните места, като избереш някои от посочените думи и числа: намали, увеличи, 12, 36.
14
Два точкови заряда си взаимодействат със сила 1 N. Как трябва да се измени разстоянието между зарядите, за да стане силата на взаимодействие 16 N?
  • Указание: Попълни празните места, като избереш някои от посочените думи и числа: намали, увеличи, 2, 16, 4.
15
Два едноименни точкови заряда се отблъскват със сила 9N, когато са на разстояние 5 cm един от друг. Колко ще стане силата, ако разстоянието стане 15 cm?
  • Указание: Запиши отговора си като число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата. Научи ли какво е Кулонова везна? Разбра ли какво гласи законът на Кулон? Защо казваме, че кулоновите сили са централни? Как се чертаят тези сили? Кое взаимодействие се нарича електростатично? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си за училище. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се