Упражнение: Кондензатори


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Кондензатори“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за конструкцията и начина на действие на кондензаторите като основен елемент в електрониката. Ще изследвате характеристиките на кондензатора и величините, които го описват. Ще тествате знанията си за графичното представяне на електростатичното поле на кондензатор с и без диелектрична сърцевина и в зависимост от формата, размерите и разстоянието между електродите (плочите) на кондензатора. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кондензатор е:
5т. 2. Посочете верния отговор.
  • Капацитетът на плосък кондензатор зависи от:
5т. 3. Коя е величината, която характеризира способността на кондензатора да съхранява електрически заряди?
5т. 4. Посочете дефиниционната формула за капацитет на кондензатор.
5т. 5. Мерната единица за капацитет на кондензатор е фарад (F). Кое от посочените равенства правилно задава връзка между фарада и останалите мерни единици?
6т. 6. Кои от следните кондензатори имат най-малък капацитет?
6т. 7. Как ще се измени зарядът на зареден кондензатор, ако напрежението между електродите му се увеличи четири пъти?
6т. 8. Как ще се измени напрежението между двата електрода (плочи) на зареден кондензатор, ако площта на всеки електрод (плоча) се увеличи два пъти и се запази зарядът?
6т. 9. Как ще се измени напрежението между двата електрода на зареден кондензатор, ако разстоянието между тях се намали три пъти?
6т. 10. Как ще се измени напрежението между двата електрода на зареден кондензатор, ако зарядът им се увеличи три пъти?
6т. 11. Пресметнете капацитета на плосък кондензатор, съставен от две метални пластинки с размери 2,5 cm X 4 cm, разделени от лист хартия (използвайте данните от таблицата) с дебелина 0,37 mm.
  • (Електричната константа има стойност \varepsilon 0=8,85.10^-12 F/m)
6т. 12. От зареден плосък кондензатор, който не е свързан към батерия, се изважда диелектрикът. Кое от следните твърдения е вярно?
11т. 13. Плосък кондензатор  с капацитет 3 nF е свързан към батерия с напрежение 20 V, т.е. кондензаторът е зареден. Какъв електричен заряд ще премине през батерията, ако разстоянието между електродите на кондензатора се увеличи 3 пъти.
  • /Имайте предвид, че във веригата ток тече, т.е. има движение на зарядите, само докато се зарежда или разрежда кондензаторът./
11т. 14. Графиката изобразява зависимостта на заряда q на кондензатора от напрежението U между електродите му. Определете капацитета на кондензатора. 
11т. 15. Силициев чип памет за компютър съдържа много голям брой кондензатори, всеки с капацитет C=6.10^-14 F. Приемете, че това са плоски въздушни кондензатори с площ на електродите S=2.10^-11m^2. Колко е разстоянието d между електродите? Изразете d чрез разстоянието a=2,4.10^-10 m между съседните атоми в кристала на силиция.
  • (Закръглете с точност до цели числа. Използвайте, че електричната константа има следната стойност \varepsilon0 =8,85.10^-12 F/m)

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

21:35 - 07.11.2017

Здравейте! На 13 задача, като заместя по формулите, излиза 20 nC за заряда на диелектрика. Как се получава 40 nC за заряда на батерията? Благодаря:)
Профилна снимка

Учител на Уча.се

16:58 - 10.11.2017

Здравей, Боби! Отговорът ти е верен. Направихме необходимата корекция в упражнението. Благодарим ти за наблюдателността!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

17:19 - 30.10.2015

Благодарим!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.