Упражнение: Кондензатори


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9. клас „Кондензатори“ ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за конструкцията и начина на действие на кондензаторите като основен елемент в електрониката. Ще изследваш характеристиките на кондензатора и величините, които го описват. Ще тестваш знанията си за графичното представяне на електростатичното поле на кондензатор с и без диелектрична сърцевина и в зависимост от формата, размерите и разстоянието между електродите (плочите) на кондензатора. Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кондензатор е:
5т. 2. Отбележи верния отговор.
  • Капацитетът на плосък кондензатор зависи от:
5т. 3. Коя е величината, която характеризира способността на кондензатора да съхранява електрически заряди?
5т. 4. Отбележи правилната дефиниционната формула за капацитет на кондензатор.
5т. 5. Мерната единица за капацитет на кондензатор е фарад (F). Според теб кое от посочените равенства правилно задава връзка между фарада и останалите мерни единици?
6т. 6. Подреди по големина капацитетите на тези четири кондензатора, като започнеш от този, който има най- малък капацитет:
  • 2\mu F
  • 200pF
  • 2nF
  • 20.10^-9F
6т. 7. Иван изследва как се променят стойностите на заряда q, който се натрупва върху единия от електродите на учебен кондензатор, когато увеличава напрежението. Калко според теб е напрежението U3 , което Иван е подал?
6т. 8. Сашо свързал във верига кондензатор и решил да изпробва как мери новия му капацитетметър. Капацитетът на кондензатора, който Сашо измерил, е C=2μF . Колко според теб ще е подаденото напрежение, ако зарядът, който е натрупан по плочите на кондензатора, е съответно q=30μC и q=-30μC?
6т. 9. Плосък кондензатор е свързан към източник на напрежение, както е показано на фигурата. Попълни празните места в текста , като използваш предложените изрази така, че да се получи вярно твърдение.
  • Изразите, от които можеш да избираш са: нееднородно, еднородно, отрицателен, положителен, по- малък от, равен на, по- голям от, надясно, наляво
6т. 10. Как ще се измени напрежението между двата електрода на зареден кондензатор, ако зарядът им се увеличи три пъти?
6т. 11. Пресметни капацитета на плосък кондензатор, съставен от две метални пластинки с размери 2,5 cm X 4 cm, разделени от лист хартия (използвай данните от таблицата) с дебелина 0,037 cm.
  • Електричната константа има стойност \varepsilon 0=8,85.10^-12\fracFm; не забравяй, че cm трябва да ги превърнеш в m.
6т. 12. От зареден плосък кондензатор, който не е свързан към батерия, се изважда диелектрикът. Кое от следните твърдения е вярно? (C=\varepsilon .\varepsilon 0.\fracSd )
11т. 13. Плосък кондензатор има капацитет C=8.10^-5F и големина на заряда на всяка от плочите q=4.10^-4C . Колко джаула е работата на електричните сили за пренасяне на електрон от отрицателната до положителната плоча на кондензатора? (Елементарния електричен заряд e:  e=1,6.10^^-19C )
11т. 14. Графиката изобразява зависимостта на заряда q на кондензатора от напрежението U между електродите му. Опитай да определиш капацитета на кондензатора.
11т. 15. Тяло с маса m=90.10^-3g и заряд q = 2 μC стои неподвижно  във вакуум между хоризонталните електроди на зареден плосък кондензатор. Разстоянието между електродите е d = 3 cm.  Колко е напрежението между електродите на кондензатора?
  • За земното ускорение използвай g=10\fracms^2, както и че силата на тежестта е G=m.g.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

21:35 - 07.11.2017

Здравейте! На 13 задача, като заместя по формулите, излиза 20 nC за заряда на диелектрика. Как се получава 40 nC за заряда на батерията? Благодаря:)
Профилна снимка

Учител на Уча.се

16:58 - 10.11.2017

Здравей, Боби! Отговорът ти е верен. Направихме необходимата корекция в упражнението. Благодарим ти за наблюдателността!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

17:19 - 30.10.2015

Благодарим!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.