Упражнение: Дисперсия на светлината


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 10 клас „Дисперсия на светлината“ ще разширите знанията си и ще задълбочите разбирането си за разпространението на светлината в различни материални среди. Ще се научите да определяте скоростта ѝ в дадена прозрачна среда като функция на показателя на пречупване на средата. Ще разберете как се променя показателят на пречупване на средата в зависимост от дължината на вълната на светлината. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. При преминаването на светлината от една прозрачна среда в друга НЕ се променя:
5т. 2. На картинката е показано разлагането на бялата светлина на цветове след преминаването й през стъклена призма. Подредете различните по цвят светлинни лъчи според тяхната честота, като започнете от най-голямата и продължите към най-малката честота.
5т. 3. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
  • Явлението дисперсия се наблюдава при разпространение на светлината в:
5т. 4. Дисперсията на светлината от сферични капки вода поражда природното явление:  
5т. 5. Зависимостта на показателя на пречупване от дължината на вълната на светлината във вакуум - n(λ) се нарича:
6т. 6. Разполагате с две призми с еднаква форма и размери, но изработени от стъкло с различни показатели на пречупване n_1 > n_2. Коя от тях ще изберете - първата или втората призма, за да наблюдавате по-ясно дисперсия на бялата светлина?
6т. 7. Успореден сноп светлина се пречупва от призма и се разделя на два снопа, които се отклоняват от първоначалната си посока на разпространение на ъгли δ_1 и δ_2.
  • Вълните от кой сноп - първия (отклонени на δ_1) или втория (отклонени на δ_2), се разпространяват в призмата с по-голяма скорост ако δ_1 > δ_2?
  • Използвайте означенията на картинката.
6т. 8. В топен кварц показателят на пречупване на синята светлина е n_с=1,47, а за червената - n_ч=1,46. Определете разликата Δu в скоростите на двете вълни.
6т. 9. Дисперсията е явление, което помага или пречи при изработването на оптичните системи на фотоапаратите?
  • Попълнете думата в празното поле.
6т. 10. За да наблюдава явлението дисперсия на светлината, Нютон използва тесен светлинен сноп. Възможно ли е експериментът да бъде проведен, ако Нютон е използвал широк светлинен сноп?
6т. 11. При навлизането под ъгъл α на бяла светлина от въздух в стъкло, коя светлина се разпространява с по-голяма скорост в стъклото – синята или зелената?
6т. 12. Довършете вярно твърдението:
  • Показателят на пречупване на дадена прозрачна среда при преминаването на светлината през нея зависи от ...
11т. 13. На картинката е представен спектроскоп. Това е спектрален уред, какъвто можете да видите в лабораторията на Вашето училище. Той се използва за:
11т. 14. Небесната дъга се наблюдава, благодарение на:
11т. 15. Сноп бяла светлина пада под ъгъл α = 30° върху водна повърхност. Като имате предвид, че n_ч = 1,331; n_в = 1,343, определете ъглите на пречупване за червената - β_ч и за виолетовата - β_в светлина.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Друг

14:09 - 31.01.2017

Здравейте, относно първи въпрос след като не може да се променя честотата, защо да може да се променя дължината на вълната?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

18:28 - 10.02.2017

Здравей, Мария! Честотата на светлинните вълни се определя от източника на светлина и не зависи от средата, в която се разпространява. Това означава, че когато се излъчи една вълна, тя има точно определена честота, която не се променя. Докато дължината на вълната зависи от вида на средата и затова, когато дадена вълна преминава от една среда в друга, се променя нейната дължина.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.