logo

Тест: Вселената

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Под Космос разбираме телата и лъченията, намиращи се извън пределите на земната атмосфера.
2
Вселената включва ли Космоса?
3
Кой учен определя разстоянията до голям брой галактики и техните скорости спрямо Земята?
4
Коя формула изразява закона на Хъбъл?
5
Вселената е:
6
Ефектът на Доплер се използва за измерването на скоростите на галактиките.
7
Eдна светлинна година е равна приблизително на:
8
От закона на Хъбъл следва, че колкото по-далечна е една галактика, толкова с по-голяма скорост тя се отдалечава от нашата галактика - Млечния път. Как се нарича това явление?
9
Само 4% от Вселената е наблюдаема материя, останалото е тъмна материя и тъмна енергия.
10
Червеното отместване в спектрите на галактиките е експериментално доказателство, че:
11
Чрез измерване на червеното отместване в спектъра на далечна галактика и с прилагане на закона на Хъбъл може да се определи:
12
Две галактики се отдалечават от нас с еднаква скорост. Кое от следните твърдения е вярно според закона на Хъбл?
13
Коя енергия кара Вселената да се разширява с ускорение?
14
Тъмната материя е видима, т.е. излъчва, поглъща или отразява светлина.
15
Три галактики A, B и C се отдалечават от нас със скорост съответно vA=8000km/s, vB=5000km/s, vC=17000km/s. Коя галактика се намира най-близо до нас, съгласно закона на Хъбл?

Описание на теста

С онлайн теста за Вселената по физика за 10. клас ще провериш знанията си по темата. Научи ли кой е Едуин Хъбъл и за какво се използва ефектът на Доплер? Колко процента от пълната маса на вселената е достъпна за директни наблюдения? А какво представляват понятията тъмна материя и тъмна енергия? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се