Упражнение: Потенциал на електричното поле


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9. клас „Потенциал на електрично поле“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за електростатичното поле, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията и разбиранията си за същността на електричната потенциална енергия. Ще пресмятате големината на потенциала и ще определяте потенциалната разлика /напрежението/ между две точки на полето, като част от този тест по физика. Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между движението на зарядите в полето и неговите енергетични характеристиките . Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя от посочените формули се използва за дефиниране на потенциал на електричното поле?
5т. 2. Подредете правилно частите на изречението, за да довършите определението за физичната величина потенциал.
 • Потенциалът на дадена точка от електростатично поле......
5т. 3. Потенциалната разлика между две точки на електростатичното поле е равна електричното напрежение : U=\varphi M-\varphi N .
5т. 4. От формулата за потенциал  \varphi =\fracWq0 следва, че единицата за потенциал е ............
 • В чест на Алесандро Волта, единицата за потенциал е наречена волт.
 • Посочете единицата, която трябва да се постави на празното място в текста.
 
5т. 5. Посочете мерната единица за потенциална разлика /напрежение/.
6т. 6. НЕ е вярно, че потенциалът:  
6т. 7. Точков заряд q=2.10^-10C има електрична потенциална енергия W=4.10^-10J.
 • Колко е потенциалът на полето в точката, в която се намира зарядът?
6т. 8. Единият електрод на кондензатор има потенциал \varphi M = 50 V, а потенциалът на другия електрод е \varphi N = - 50 V.
 • Колко е напрежението между електродите на кондензатора?
6т. 9. В една и съща точка от електричното поле с потенциал \varphi M=100 Vсе поставят последователно заряди с различна големина и знак.
 • Свържете всеки заряд със съответстващата му потенциална енергия.
6т. 10. Точка М от схемата на телевизионен приемник има потенциал \varphi M=180 V, а потенциалът на точка N е \varphi N=-40 V. Колко волта е напрежението между двете точки?
 • Попълнете празното място, като изберете едно от посочените числа.
 • 140 ; 180 ; 220
6т. 11. Отрицателен заряд -2q е внесен в точка на електричното поле с потенциал φ.
 • Колко е потенциалната енергия на заряда, поставен в тази точка на полето?
6т. 12. В дадена точка на електричното поле с потенциал φ е внесен един електричен заряд. Потенциалната енергия на заряда, поставен в тази точка, е W= -10qφ.
 • Определете големината и знака на заряда, внесен в тази точка на полето.
11т. 13. Електрон (q = - e) се намира в покой в точка А от електрично поле. Определете големината и знака на потенциала φ на полето в точка А, ако електричната му потенциална енергия е W=1,6.10^-16J.
 • Попълнете първото празно място, като запишете знакът "+" или "-" , а на второто запишете числото, което се получава при пресмятане на потенциала.
11т. 14. Напрежението между точките M и N на електричното поле е U=200 V. Определете потенциала \varphi N на точка N, ако потенциалът \varphi M (\varphi M> \varphi N)  на точка М е:
 • a) \varphi M = 300 V
 • б) \varphi M = 200V
 • в) \varphi M = 50 V
 • Попълнете празните места, като изберете някои от посочените числа.
 • - 150 ; - 100 ; 0 ; 100 ; 150 ; 200
11т. 15. Наелектризирано топче се намира в точка от електростатично поле с потенциал \varphi= - 2 kV. Определете големината и знака на електричния заряд на топчето, ако електричната му потенциална енергия е W = - 4 \mu J .

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

15:30 - 06.12.2015

Искам да попитам на зад15 единият отговор е 33*10^8, а другият е 3,3*10^9. Не са ли равни?
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1
Профилна снимка

Ученик

18:27 - 07.11.2017

Може ли да обясните решението на 13? Благодаря!
Профилна снимка

Администратор

17:32 - 08.11.2017

Здравей, Радостин! Теб кое те затрудни в задачата?
Профилна снимка

Ученик

21:32 - 08.11.2017

Здравейте, открих си изчислителна грешка, благодаря ви!
Профилна снимка

Администратор

13:12 - 09.11.2017

Успех и занапред! :)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

08:32 - 30.10.2015

Благодарим!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.