new-logo

Тест: Потенциал на електричното поле

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от посочените формули се използва за дефиниране на потенциал на електричното поле?
2
Подредете правилно частите на изречението, за да довършите определението за физичната величина потенциал.
 • Потенциалът на дадена точка от електростатично поле......
3
Потенциалната разлика между две точки на електростатичното поле е равна електричното напрежение : U=\varphi M-\varphi N .
4
От формулата за потенциал  \varphi =\fracWq0 следва, че единицата за потенциал е ............
 • В чест на Алесандро Волта, единицата за потенциал е наречена волт.
 • Посочете единицата, която трябва да се постави на празното място в текста.
 
5
Посочете мерната единица за потенциална разлика /напрежение/.
6
НЕ е вярно, че потенциалът:  
7
Точков заряд q=2.10^-10C има електрична потенциална енергия W=4.10^-10J.
 • Колко е потенциалът на полето в точката, в която се намира зарядът?
8
Единият електрод на кондензатор има потенциал \varphi M = 50 V, а потенциалът на другия електрод е \varphi N = - 50 V.
 • Колко е напрежението между електродите на кондензатора?
9
В една и съща точка от електричното поле с потенциал \varphi M=100 Vсе поставят последователно заряди с различна големина и знак.
 • Свържете всеки заряд със съответстващата му потенциална енергия.
10
Точка М от схемата на телевизионен приемник има потенциал \varphi M=180 V, а потенциалът на точка N е \varphi N=-40 V. Колко волта е напрежението между двете точки?
 • Попълнете празното място, като изберете едно от посочените числа.
 • 140 ; 180 ; 220
11
Отрицателен заряд -2q е внесен в точка на електричното поле с потенциал φ.
 • Колко е потенциалната енергия на заряда, поставен в тази точка на полето?
12
В дадена точка на електричното поле с потенциал φ е внесен един електричен заряд. Потенциалната енергия на заряда, поставен в тази точка, е W= -10qφ.
 • Определете големината и знака на заряда, внесен в тази точка на полето.
13
Електрон (q = - e) се намира в покой в точка А от електрично поле. Определете големината и знака на потенциала φ на полето в точка А, ако електричната му потенциална енергия е W=1,6.10^-16J.
 • Попълнете първото празно място, като запишете знакът "+" или "-" , а на второто запишете числото, което се получава при пресмятане на потенциала.
14
Напрежението между точките M и N на електричното поле е U=200 V. Определете потенциала \varphi N на точка N, ако потенциалът \varphi M (\varphi M> \varphi N)  на точка М е:
 • a) \varphi M = 300 V
 • б) \varphi M = 200V
 • в) \varphi M = 50 V
 • Попълнете празните места, като изберете някои от посочените числа.
 • - 150 ; - 100 ; 0 ; 100 ; 150 ; 200
15
Наелектризирано топче се намира в точка от електростатично поле с потенциал \varphi= - 2 kV. Определете големината и знака на електричния заряд на топчето, ако електричната му потенциална енергия е W = - 4 \mu J .

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Потенциал на електрично поле“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за електростатичното поле, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията и разбиранията си за същността на електричната потенциална енергия. Ще пресмятате големината на потенциала и ще определяте потенциалната разлика /напрежението/ между две точки на полето, като част от този тест по физика. Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между движението на зарядите в полето и неговите енергетични характеристиките . Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се