logo

Тест: Потенциал на електричното поле

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от посочените формули се използва за дефиниране на потенциал на електричното поле?
2
Подреди правилно частите на изречението, за да довършиш определението за физичната величина потенциал.
  • Потенциалът на дадена точка от електростатично поле:
3
Електричното поле притежава енергия и то може да извърши работа.
4
Единицата за потенциал е:
5
Електростатичното поле има две характеристики: интензитет и потенциал.
6
НЕ е вярно, че потенциалът:
7
Свържи съответните части, за да получиш правилни изречения.
8
На силата на тежестта съответства (1) потенциална енергия, а на електричната сила съответства (2) потенциална енергия.
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
9
В една и съща точка от електричното поле с потенциал \varphi M=100 Vсе поставят последователно заряди с различна големина и знак. Свържи всеки заряд със съответстващата му потенциална енергия.
10
Точков заряд q=2.10^-10C има електрична потенциална енергия W=4.10^-10J. Колко е потенциалът на полето в точката, в която се намира зарядът?
11
Отрицателен заряд -2q е внесен в точка на електричното поле с потенциал φ. Колко е потенциалната енергия на заряда, поставен в тази точка на полето?
12
В дадена точка на електричното поле с потенциал φ е внесен един електричен заряд. Потенциалната енергия на заряда, поставен в тази точка, е W= -10qφ. Определи големината и знака на заряда, внесен в тази точка на полето.
13
Електрон (q = - e) се намира в покой в точка А от електрично поле. Определи големината и знака на потенциала φ на полето в точка А, ако електричната му потенциална енергия е W=1,6.10^-16J.
  • Указание: Използвай, че e=1,6.10^^-19C. Попълни първото празно място, като запишиш знака + или - , а на второто запиши числото, което се получава при пресмятане на потенциала.
14
Когато положителен пробен заряд q0=2.10^-10C се постави в точка A от електростатично поле, неговата електрична потенциална енергия е W=4.10^-7J.
  1. Пресметни потенциала на електростатичното поле в точка A.
  2. Каква електрична потенциална енергия ще има отрицателен точков заряд q=-4.10^-9C, ако се намира в същата точка A?
  • Указание: Запиши отговорите си с числа. При попълване на отговора на втория въпрос на първото празно място запиши знака + или – .
15
Наелектризирано топче се намира в точка от електростатично поле с потенциал \varphi =-2000V. Определи големината и знака на електричния заряд на топчето, ако електричната му потенциална енергия е W=-4.10^-6J.
  • Указание: Запиши отговора си като число. При попълване на отговора на първото празно място, запиши знака + или – .

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата. Научи ли какво е потенциал? Разбра ли какво е електрична потенциална енергия? От какво зависи тя и какви формули трябва да знаеш? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се