new-logo

Тест: Закони при топлинното излъчване. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Топлинното излъчване на телата се дължи на топлинното движение на атомите и молекулите на веществото.
2
Топлинното движение на частиците на веществата е присъщо за тела с температура над:
3
Топлинното излъчване НЕ може да бъде равновесно.
4
Ако тялото излъчва повече енергия, отколкото поглъща, температурата му ще започне да се понижава.
5
Какъв вид има законът на Стефан за реални тела?
6
Според закона на Стефан мощността е правопропорционална на:
7
Каква стойност има излъчвателната способност e за абсолютно черно тяло?
8
Когато тяло с температура T се намира в среда с температура  T0 , енергията която то обменя с околната среда се дава с израза P-P0=e.\sigma .S(T^4-T0^4).
9
Tяло с температура T се намира в среда с температура T0. Какво ще се случи според това какви са двете темпетратури?
  • Свържи частите така, че да получиш верни твърдения.
10
Ако едно тяло поглъща светлина от определена спектрална област, то НЯМА да излъчва в същата област.
11
Детайл от стомана, нагрят до температура 800^0C, свети с ярък вишнево-червен цвят. Ако нагреем прозрачна кварцова пръчка до същата температура, тя не свети. Какъв извод може да се направи от този факт?
  • Подреди частите на изречението така, че да получиш вярно твърдение.
12
Когато Земята се нагрее, тя излъчва енергия. Мощността на топлинното излъчване на Земята е правопропорционална на четвъртата степен на нейната абсолютна температура.
13
Колко пъти ще се увеличи мощността на топлинното излъчване на порцеланова чаша, ако след наливане на горещ чай в нея температурата ѝ нараства от 20^0C на 40^0C?
  • На празното място запиши отговора, като използваш едно от посочените числа: 1,31 ; 2,43 ; 3,15 ; 4,18.
14
Мощността на топлинното излъчване на тяло А с температура 600 К е равна на мощността на излъчване на абсолютно черно тяло В с температура 500 К. Излъчващите повърхности на двете тела имат еднаква площ. Колко е излъчвателната способност е на тялото А? Излъчвателната способност на тяло В е е=1.
  • На празното място запиши отговора, като използваш едно от посочените числа: 0,15 ; 0,41 ; 0,68 ; 0,89.
15
В летен ден се намираш без дрехи в стая с температура t0=27^0C. Колко килоджаула количество топлина ще отдаде тялото ти на околната среда за 1 час в резултат на топлинното излъчване? Приеми, че кожата на тялото има площ S=1,5\, m^2, температура t=37^0C и излъчвателна способност e=0,9. Константата на Стефан е \sigma =5,67.10^-8\, \fracWm^2.K^4.
  • На празното място запиши отговора, като използваш едно от посочените числа: 183 ; 215 ; 313 ; 446.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Ще тестваш знанията си за топлинното излъчване. Можеш ли да прилагаш закона на Стефан, изразен за реални тела? Кога тялото е в топлинно равновесие? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се