logo

Тест: Интензитет на електричното поле

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Електричното поле - посредник на взаимодействието между заредени тела. Вярно ли е това?
2
Как се нарича величината, която описва електростатичното поле във всяка негова точка?
3
Коя от формулите е дефиниционна за интензитета на електростатичното поле?
4
Мерната единица за интензитет на електричното поле е:
5
Посочи думата, с която трябва да се попълни празното място в изречението.
  • Полето, създадено от ... заряди, се нарича електростатично поле.
6
Пробният заряд служи само за откриване на полето.
7
На фигурата е показан заряд Q, който създава електростатично поле. Ако в точка A на полето внесем отрицателен заряд q, в кой от посочените случаи правилно са означени F и E?
8
На фигурата е показан заряд Q, който създава електростатично поле. Ако в точка M на полето внесем положителен заряд q, в кой от посочените случаи правилно са означени F и E?
9
Как ще се измени силата F, с която полето действа на пробен заряд q0, ако увеличим четири пъти големината на заряда?
10
Как ще се измени силата F, с която полето действа на пробен заряд q0, ако намалим три пъти големината на заряда?
11
В електростатично поле с интензитет E=5.10^6\fracNC  се намира пробен заряд q0= 3.10^-7C. Силата, с която полето действа на заряда, е F=1,5N.
12
Интензитетът на полето е E=3.10^5\fracNC  в точка, в която на заряда q0=1.10^-6C действа сила F= 3.10^-4N.
13
На положителен пробен заряд qo= 2.10^-9C, поставен в т. А на външно електрично поле, му действа сила F=1mN, насочена на север, така както е показано на картинката. Определи големината и посоката на интензитета на полето в същата точка.
  • Указание: Използвай, че 1mN=1.10^-3N.
14
На фигурата е показан заряд Q, който създава електростатично поле. В точка A на полето е внесен заряд q.
  • Попълни празните места в текста, като изполваш някои от следните думи: положителен, отрицателен, еднакви, противоположни.
15
Като използваш фигурата, попълни пропуснатите думи в текста.
  • Указание: Използвай някои от следните думи и изрази: различен, еднакъв, противоположни, еднакви, 2qE, qE, 3qE. F1 е силата, която действа на заряд 1, а F2 е силата, която действа на заряд 2.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата. Научи ли какво точно представлява електричното поле и какви особености притежава? Разбра ли повече за взаимодействието на заредените частици чрез електричното поле? А знаеш ли каква е неговата мерна единица и какво точно означава понятието "електростатично поле"? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се