logo

Тест: Електромагнитна индукция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой физик открива експериментално явлението електромагнитна индукция?
2
Явлението, при което в намотка протича ток поради промяна на магнитното поле, се нарича:
3
Индуцираният ток и индуцираното напрежение са свързани със:
4
В намотка се индуцира ток, ако броят на индукционните линии на магнитното поле, обхванати от намотката, се изменя с течение на времето.  Индуцираният ток и индуцираното електродвижещо напрежение са правопропорционални на бързината, с която става това изменение.
  • Тези твърдения са известни като:
5
Законът на Ом се изразява с формулата \varepsilon = R.I. Какво се бележи с буквите \varepsilon и I?
6
Вярно ли е, че постоянното магнитно поле НЕ предизвиква протичане на ток в намотка?
7
В своите опити Фарадей използва галванометър. Какво представлява този уред?
8
Опитите на Фарадей показват, че
9
Постоянен прав магнит се приближава към кръгов проводник, свързан с галванометър, при което във веригата протича електричен ток. Как се нарича наблюдаваното явление?
10
Постоянен прав магнит се намира до намотка. Вярно ли е, че в намотката НЕ се индуцира ток, когато магнитът е неподвижен в намотката?
11
Постоянен прав магнит се намира до намотка. В намотката се индуцира ток, когато:
12
Вярно ли е, че ако прав магнит се отдалечава от намотка, изработена от медна жица, тогава в намотката се индуцира електродвижещо напрежение?
13
  • Ученици демонстрират явлението електромагнитна индукция. Опитната постановка е проводникова намотка, свързана към чувствителен амперметър. Те извършват следните опити:
  • Опит 1: Вкарват в намотката наелектризирано топче, окачено на диелектрична нишка.
  • Опит 2: Вкарват и изваждат от намотката дървена пръчка.
  • Опит 3: Вкарват и изваждат от намотката прав постоянен магнит. При кои от тези опити се наблюдава електромагнитна индукция?
  • Указание: Запиши отговора си с число.
14
По намотка със съпротивление 100\Omega е индуциран ток с големина 100mA. Колко е индуцираното напрежение?
  • Указание: Запиши отговора си като число.
15
Двата края на намотка са свързани чрез галванометър. Към вътрешността на намотката се приближава (1) и отдалечава (2) северният полюс на постоянен магнит. Стрелката на галванометъра ще се отклони:

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата за електромагнитната индукция. Разбра ли каква е връзката между електричеството и магнетизма? Научи ли как Фарадей открива тази взаимовръзка, като успява да създаде електричен ток само с помощта на прав магнит и метална намотка? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се