Упражнение: Електромагнитна индукция


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Електромагнитна индукция“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за явленията електричество и магнетизъм и закономерностите,които ги описват.Ще тествате знанията си за графичното представяне на магнитното поле посредством индукционни линии.Ще упражните знанията си за механизмите,които пораждат електричното и магнитното поле,като част от този тест по физика.Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между големината на тока в затворен контур с конфигурацията на магнитното полето и бързината на изменение на това поле.Направете упражнението,попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой учен е искал да докаже експериментално, че електричеството и магнетизмът са две проявления на едно и също взаимодействие?
5т. 2. По кое от посочените правила се определя посоката на индуцирания ток?
5т. 3. Ще се индуцира ли ток в проводников контур, поставен в магнитното поле на електромагнит, така че равнината на проводника да е успоредна на индукционните линии, когато електромагнитът се изключи?
5т. 4. Ще се индуцира ли ток в проводников контур, поставен в магнитното поле на електромагнит, така че равнината на проводника да е перпендикулярна на индукционните линии, когато магнитът се изключва?
5т. 5. Силовите линии на индуцираното (вихрово) електрично поле:
6т. 6. При какви условия в затворен проводников контур се индуцира ток?
6т. 7. Кръгов проводник се намира в магнитно поле. Определете посоката на индуцирания ток в проводниковия контур, ако индукцията на магнитното полето: а) нараства б) намалява
6т. 8. Два метални пръстена са разположени, както е показано на картинката. Токът I1, който тече по първия пръстен, намалява с течение на времето. Ще се привличат или ще се отблъскват пръстените?
6т. 9. Кръгов проводник се намира в еднородно магнитно поле, което не се изменя с течение на времето. В кои от посочените случаи може да се индуцира ток в проводниковия контур?
6т. 10. В космическа станция, която обикаля около Земята, е поставена намотка. Космонавт свързва двата края на намотката към чувствителен амперметър и установява, че през амперметъра тече слаб ток, въпреки че в станцията няма източници на променливо магнитно поле. Защо?
6т. 11. При кой от посочените случаи в близкия до магнита край на затворен проводников контур се индуцира ток в посока обратна на часовниковата стрелка?
 1. Към навивката се приближава северният полюс на магнита
 2. От навивката се отдалечава северният полюс на магнита
 3. Към навивката се приближава южният полюс на магнита
 4. От навивката се отдалечава южният полюс на магнита
6т. 12. При кой от посочените случаи в близкия до магнита край на затворен проводников контур се индуцира ток в посока на часовниковата стрелка?
 1. Към навивката се приближава северният полюс на магнита
 2. От навивката се отдалечава северният полюс на магнита
 3. Към навивката се приближава южният полюс на магнита
 4. От навивката се отдалечава южният полюс на магнита
11т. 13. Кръгов проводник се движи в хомогенно магнитно поле, без да променя ориентацията си. Ще се индуцира ли ток в проводника?
11т. 14. Метален пръстен и дълъг праволинеен проводник, по който тече ток, лежат в една равнина, както е показано на картинката. Определете посоката на индуцирания ток, ако:
 1. пръстенът се отдалечава от проводника
 2. пръстенът се приближава до проводника
 3. токът през проводника нараства
 4. токът през проводника е постоянен и пръстенът е неподвижен
11т. 15. На картинката е показан кръгов проводник, поставен в еднородно магнитно поле, чиито индукционни линии са перпендикулярни на равнината на чертежа. При топлинното разширение на проводника в него се индуцира ток, чиято посока е противоположна на посоката на движение на часовниковата стрелка.
 • Каква е посоката на магнитното поле - от вас към чертежа или от чертежа към вас?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!