new-logo

Тест: Електромагнитна индукция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой учен е искал да докаже експериментално, че електричеството и магнетизмът са две проявления на едно и също взаимодействие?
2
Ученици демонстрират явлението електромагнитна индукция. Опитната постановка е проводникова намотка, свързана към чувствителен амперметър. Те извършват следните опити:
  1. Вкарват в намотката наелектризирано топче, окачено на диелектрична нишка.
  2. Вкарват и изваждат от намотката дървена пръчка.
  3. Вкарват и изваждат от намотката прав постоянен магнит.
  • При кои от тези опити се наблюдава електромагнитна индукция?
3
Ще се индуцира ли ток в проводников контур, поставен в магнитното поле на електромагнит така, че равнината на проводника да е успоредна на индукционните линии, когато електромагнитът се изключи?
4
Ще се индуцира ли ток в проводников контур, поставен в магнитното поле на електромагнит така, че равнината на проводника да е перпендикулярна на индукционните линии, когато магнитът се изключва?
5
Силовите линии на индуцираното (вихрово) електрично поле:
6
Кръгов проводник се движи в хомогенно магнитно поле, без да променя ориентацията си. Ще се индуцира ли ток в проводника?
7
Кръгов проводник се намира в магнитно поле. Определи посоката на индуцирания ток в проводниковия контур, ако индукцията на магнитното поле нараства. 
8
Кръгов проводник се намира в магнитно поле. Определи посоката на индуцирания ток в проводниковия контур, ако индукцията на магнитното поле намалява.
9
Свържи фразите така, че да получиш правилни твърдения.
10
Постоянен прав магнит се намира до намотка. В намотката не се индуцира ток, когато:
11
Правоъгълна метална рамка се намира в еднородно магнитно поле с индукция B, успоредна на страните MN и PQ на рамката. В кой от посочените случаи в рамката ще се индуцира ток?
12
Кръгов проводник се намира в еднородно магнитно поле. Първоначално равнината на проводника е перпендикулярна на силовите линии на магнитното поле. В коя от изброените ситуации в проводника ще се индуцира ток?
13
Попълни на празните места правилните думи така, че да се получи вярно твърдение.
14
Метален пръстен и дълъг праволинеен проводник, по който тече ток, лежат в една равнина, както е показано на картинката. Определи посоката на индуцирания ток, ако:
  1. пръстенът се отдалечава от проводника
  2. пръстенът се приближава до проводника
  3. токът през проводника нараства
  4. токът през проводника е постоянен и пръстенът е неподвижен
15
Правоъгълна проводникова рамка със страни a,b,c,d се намира във външно магнитно поле, както е показано на схемата. В кой случай в рамката се индуцира ток?
  • Запиши само една буква за отговор.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас "Електромагнитна индукция" ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за явленията електричество и магнетизъм и закономерностите, които ги описват. Ще тестваш знанията си за графичното представяне на магнитното поле посредством индукционни линии. Ще упражниш знанията си за механизмите, които пораждат електричното и магнитното поле като част от този тест по физика. Ще имаш възможността да демонстрираш каква е връзката между големината на тока в затворен контур с конфигурацията на магнитното поле и бързината на изменение на това поле. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се