logo

Тест: Светът на галактиките

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Млечният път е:
2
Галактиките са:
3
Кои от изброените видове галактики са включени в класификацията на Хъбъл?
4
Коя формула изразява закона на Хъбъл?
5
Нашата Галактика, в която се намира Слънчевата система е:
6
При поглед отстрани нашата Галактика има форма на диск, който е изпъкнал по средата.
7
Светлинна година се използва за измерване на:
8
Нашето Слънце се намира в центъра на Галактиката.
9
Свържете всяка картинка с наименованието на галактиката.
10
Как астрономът Хъбъл е установил, че галактиките се отдалечават една от друга?
11
Галактика, която се намира на разстояние r, се отдалечава от нас със скорост v. Колко е разстоянието до друга галактика, която се отдалечава от нас със скорост 3v?
12
По-голямо червено отместване на линиите в спектъра на галактиката съответства на:
13
С каква скорост се отдалечава от нас галактиката в съзвездието Голяма мечка, ако разсточнието до нея е 652.10^6\: ly . Константата на Хъбъл има стойност 17.10^-6\: \frackms.ly .
  • Запишете отговора на празното място с цяло число.
14
Определете на какво разстояние от нас се намира галактиката в съзвездието Дева, ако скоростта ѝ е 1 200 \frackms . Константата на Хъбъл има стойност 17.10^-6\frackms.ly .
  • Запишете  на празното място отговора с число, закръглено до втория знак след запетаята.
15
Астроном изследва спектрите на отдалечените галактики A, B, C и D и получава следните стойности за дължината на вълната на линия от спектъра на водорода: \lambda A=495 \, nm\lambda B=540\, nm\lambda C=531\, nm и  \lambda D=557\, nm. Коя от тези галактики се намира на най-голямо разстояние от Млечния път?
  • Напишете на празното място отговора с буква.

Описание на теста

Онлайн тестът „Светът на галактиките“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Каква е формата и структурата на нашата Галактика? Кои са основните типове галактики? Какво представлява ефектът на Доплер? Каква е същността на закона на Хъбъл? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „От  атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се