Упражнение: Светът на галактиките


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Светът на галактиките“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Каква е формата и структурата на нашата Галактика? Кои са основните типове галактики? Какво представлява ефектът на Доплер? Каква е същността на закона на Хъбъл? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „От  атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Млечният път е:
5т. 2. Галактиките са:
5т. 3. Кои от изброените видове галактики са включени в класификацията на Хъбъл?
5т. 4. Коя формула изразява закона на Хъбъл?
5т. 5. Нашата Галактика, в която се намира Слънчевата система е:
6т. 6. При поглед отстрани нашата Галактика има форма на диск, който е изпъкнал по средата.
6т. 7. Светлинна година се използва за измерване на:
6т. 8. Нашето Слънце се намира в центъра на Галактиката.
6т. 9. Свържете всяка картинка с наименованието на галактиката.
6т. 10. Как астрономът Хъбъл е установил, че галактиките се отдалечават една от друга?
6т. 11. Галактика, която се намира на разстояние r, се отдалечава от нас със скорост v. Колко е разстоянието до друга галактика, която се отдалечава от нас със скорост 3v?
6т. 12. По-голямо червено отместване на линиите в спектъра на галактиката съответства на:
11т. 13. С каква скорост се отдалечава от нас галактиката в съзвездието Голяма мечка, ако разсточнието до нея е 652.10^6\: ly . Константата на Хъбъл има стойност 17.10^-6\: \frackms.ly .
  • Запишете отговора на празното място с цяло число.
11т. 14. Определете на какво разстояние от нас се намира галактиката в съзвездието Дева, ако скоростта ѝ е 1 200 \frackms . Константата на Хъбъл има стойност 17.10^-6\frackms.ly .
  • Запишете  на празното място отговора с число, закръглено до втория знак след запетаята.
11т. 15. Астроном изследва спектрите на отдалечените галактики A, B, C и D и получава следните стойности за дължината на вълната на линия от спектъра на водорода: \lambda A=495 \, nm\lambda B=540\, nm\lambda C=531\, nm и  \lambda D=557\, nm. Коя от тези галактики се намира на най-голямо разстояние от Млечния път?
  • Напишете на празното място отговора с буква.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!