Упражнение: Величини при променлив ток


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Величини при променлив ток“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за явлението променлив електричен ток, величините, които го описват – амплитуда, ефективна стойност,период и честота. Ще тествате знанията си за приложенията на променливия електричен ток и за измервателните уреди, които го регистрират. Ще имате възможността да демонстрирате приликите и разликите между постоянен и променлив ток. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Посочете величините, които се свързват с описанието на променлив електричен ток
5т. 2. Вярно ли е, че с един и същ вид амперметър можем да измери постоянния и променливия ток?
5т. 3. Кои величини измерват амперметрите и волтметрите за променлив ток?
5т. 4. Колко волта е ефективното напрежение на електрическата мрежа в България?
5т. 5. Ако изследваме действието на променливия електричен ток в дадена електрическа верига, можем ли да използваме формулите и закономерностите за постоянен ток, като закон на Ом U=I.R и мощност P=I.U, но изписани за ефективните стойности на променливия ток?
6т. 6. Ефективната стойност на променливото напрежение в електрическата мрежа на България е U=220 V. Определете амплитудата на променливото напрежение.
6т. 7. На електрически предпазител бушон е написано "64 А". Какво означава това?
6т. 8. По проводник със съпротивление 220 Ω тече променлив ток. Колко е ефективната стойност на тока, ако за една минута в проводника се отделя количество топлина Q=13,2 kJ?
6т. 9. Електрически бойлер има мощност  P=2200 W. Колко е ефективната стойност на променливия ток, който бойлерът черпи от електрическата мрежа?
6т. 10. През нагревател със съпротивление R=110Ω тече ток с ефективна стойност I=2A. Колко електроенергия консумира нагревателят за 10 часа?
6т. 11. Нагревател със средна мощност P=1 kW се захранва от електрическата мрежа (U=220 V). Определете амплитудата на тока Imax през нагревателя и омовото му съпротивлението R.
6т. 12. През резистор със съпротивление R=10 Ω тече променлив ток. На графиката е представена зависимостта на напрежението u върху резистора от времето t. Определете:
  1. периода и честотата на променливото напрежение и на променливия ток
  2. амплитудата на напрежението и тока
  3. ефективната стойност на напрежението и тока
  4. мощността на променливия ток през резистора
11т. 13. През резистор тече променлив ток с амплитуда Imax=2 A. Определете амплитудата Umax на напрежението върху резистора, ако мощността на тока е P=100 W.
11т. 14. Радиатор има мощност P=1000 W. Определете амплитудата Imax на променливия ток, който радиаторът черпи от електрическата мрежа, ако ефективното напрежение е U=220 V.
11т. 15. През нагревател със съпротивление R=100Ω  тече променлив ток с амплитуда Imax=5 A. Колко киловатчаса е електроенергията, която нагревателят консумира за 2 часа?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

12:47 - 12.03.2017

имам 91 точки и раздрах всичко страхотни сте
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.