new-logo

Тест: Величини при променлив ток

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочете величините, които се свързват с описанието на променлив електричен ток
2
Вярно ли е, че с един и същ вид амперметър можем да измери постоянния и променливия ток?
3
Кои величини измерват амперметрите и волтметрите за променлив ток?
4
Колко волта е ефективното напрежение на електрическата мрежа в България?
5
Ако изследваме действието на променливия електричен ток в дадена електрическа верига, можем ли да използваме формулите и закономерностите за постоянен ток, като закон на Ом U=I.R и мощност P=I.U, но изписани за ефективните стойности на променливия ток?
6
Ефективната стойност на променливото напрежение в електрическата мрежа на България е U=220 V. Определете амплитудата на променливото напрежение.
7
На електрически предпазител бушон е написано "64 А". Какво означава това?
8
По проводник със съпротивление 220 Ω тече променлив ток. Колко е ефективната стойност на тока, ако за една минута в проводника се отделя количество топлина Q=13,2 kJ?
9
Електрически бойлер има мощност  P=2200 W. Колко е ефективната стойност на променливия ток, който бойлерът черпи от електрическата мрежа?
10
През нагревател със съпротивление R=110Ω тече ток с ефективна стойност I=2A. Колко електроенергия консумира нагревателят за 10 часа?
11
Нагревател със средна мощност P=1 kW се захранва от електрическата мрежа (U=220 V). Определете амплитудата на тока Imax през нагревателя и омовото му съпротивлението R.
12
През резистор със съпротивление R=10 Ω тече променлив ток. На графиката е представена зависимостта на напрежението u върху резистора от времето t. Определете:
  1. периода и честотата на променливото напрежение и на променливия ток
  2. амплитудата на напрежението и тока
  3. ефективната стойност на напрежението и тока
  4. мощността на променливия ток през резистора
13
През резистор тече променлив ток с амплитуда Imax=2 A. Определете амплитудата Umax на напрежението върху резистора, ако мощността на тока е P=100 W.
14
Радиатор има мощност P=1000 W. Определете амплитудата Imax на променливия ток, който радиаторът черпи от електрическата мрежа, ако ефективното напрежение е U=220 V.
15
През нагревател със съпротивление R=100Ω  тече променлив ток с амплитуда Imax=5 A. Колко киловатчаса е електроенергията, която нагревателят консумира за 2 часа?

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9 клас „Величини при променлив ток“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за явлението променлив електричен ток, величините, които го описват – амплитуда, ефективна стойност,период и честота. Ще тествате знанията си за приложенията на променливия електричен ток и за измервателните уреди, които го регистрират. Ще имате възможността да демонстрирате приликите и разликите между постоянен и променлив ток. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се