logo

Тест: Величини при променлив ток. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
По коя формула може да се намери ефективната стойност на променливия ток?
2
Как се нарича най-голямата стойност на тока и напрежението?
3
Формулата, по която може да се пресметне периодът, който е  една от характеристиките на променливия ток е:
4
Коя е формулата за ефективна стойност на променливото напрежение?
5
С коя формула се изразява връзката между периода T и честотата \nu?
6
Допълни изречението.
  • Ефективното напрежение на електрическата мрежа в България е...
7
Ако изследваш действието на променливия електричен ток в дадена електрическа верига, може ли да използваш формулите и закономерностите за постоянен ток, като закон на Ом U=I.R и мощност P=I.U, но изписани за ефективните стойности на променливия ток?
8
Ефективната стойност на променливото напрежение в електрическата мрежа на България е U=220V. Определи амплитудата на променливото напрежение.
  • Указание: \sqrt2\approx 1,4
9
Прахосмукачка има мощност P=2,4kW. Колко е ефективната стойност на променливия ток, който прахосмукачката черпи от електрическата мрежа?
10
Колко оборота извършва за 60s оста на генератор, който произвежда променлив ток с честота 50Hz?
11
Колко пъти за 60s се променя посоката на тока в ютия, включена към електрическата мрежа?
  • Указание: T=0,02s
12
По проводник със съпротивление 220\Omega тече променлив ток. Колко е ефективната стойност на тока, ако за 60s в проводника се отделя количество топлина Q=13200J?
13
Резистор със съпротивление R=50\Omega е включен към източник на променливо напрежение с амплитуда Umax= 140V. Определи:
  1. Ефективната стойност U на напрежението
  2. Ефективната стойност I на тока
  • Указание: \sqrt2\approx 1,4. Запиши отговорите си като числа.
14
На графиката е представена зависимостта на променливото напрежение върху резистора от времето. Определи периода и честотата на променливото напрежение.
  • Указание: 1ms=0,001s =1.10^-3s
15
През резистор със съпротивление R=10\Omega тече променлив ток. На графиката е представена зависимостта на променливото напрежение върху резистора от времето. Определи амплитудата на променливото напрежение и амплитудата на тока.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата за величините при променливия ток. Научи ли, че променливият ток постоянно мени своите големина и посока? Как успяваме да измерим каква е неговата стойност? Припомни ли си закона на Ом за част от веригата и за цялата верига? Направи теста, попълни пропуските си и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се