Упражнение: Фотоелектричен ефект. Фототок


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Фотоелектричен ефект. Фототок.“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво представлява фотокът? Кога се получава ток на насищане? Как можем да влияем на фототока? Можете ли да разчитате волтамперна характеристика на фотоклетка? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Фотоефектът представлява отделяне на електрони под действие на светлина.
5т. 2. Какво представлява фотоклетката?
5т. 3. Какво представляват електродите във фотоклетката?
5т. 4. Насоченото движение на електроните от единия електрод към другия, се нарича:
5т. 5. При осветяване на фотоклетката, токът достига определена постоянна стойност, която се нарича:
6т. 6. На схемата е показана фотоклетка, свързана към източник на ток. Какво е означено с 1 и 2?
  • Посочете верните твърдения.
6т. 7. В каква посока се движат електроните във фотоклетката?
6т. 8. От какво се ускоряват отделените електрони във фотоклетката?
6т. 9. Токът на насищане на фотоклетка се получава, когато:
6т. 10. Енергията на избитите при фотоефекта електрони зависи от:
6т. 11. При фотоефект, получен с монохроматична светлина, броят на отделените електрони е пропорционален на:
6т. 12. Какво ще стане с токът на насищане, ако се намали интензитетът на светлината, осветяваща фотоклетка?
11т. 13. На графиката е показана зависимостта на електричния ток от напрежението за дадена фотоклетка. Какво доказва наличието на хоризонтална част?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • интензитет, ток, променлив, постоянен
11т. 14. На графиката е показана зависимостта на електричния ток от напрежението за дадена фотоклетка. Как ще обясните наличието на точка М в графиката?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • ток, напрежение, с, без
11т. 15. На графиката е показана зависимостта на електричния ток от напрежението за дадена фотоклетка. Определете тока на насищане и запишете числото на празното място в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!