logo

Тест: Фотоелектричен ефект. Приложения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Фотоефектът представлява отделяне на електрони от метал под действие на светлина.
2
Какво представлява фотоклетката?
3
Какво представляват електродите във фотоклетката, която намира много приложения в бита?
4
Насоченото движение на електроните от единия електрод към другия на фотоклетката се нарича:
5
Енергията на фотона се изразява с формулата:
6
На схемата е показана фотоклетка, свързана към източник на ток. Какво е означено с 1 и 2?
7
В каква посока се движат електроните във фотоклетката?
8
Каква енергия се преобразува при фотоелектричния ефект?
9
Алберт Айнщайн използва хипотезата на Макс Планк за светлинните кванти и я доразвива.
10
Фотоелектричният ефект не може да се обясни с вълновата теория за светлината.
11
Дадени са опитните резултати, които учените са получили при изследването на фотоефекта.
  • Свържи всяко твърдение със съответната закономерност. 
12
Фотоелектричният ефект изиграва важна роля в развитието на съвременната физика, защото показва:
13
На фигурата е показана схема на фотосъпротивление (фоторезистор). Означени са: 1 – стъклена пластина, 2 – полупроводников материал, 3 – електроди.
  • В какъв ред се извършват процесите, описани по-долу?
14
На фигурата е показана опростена схема на алармено устройство, което използва фотоклетка.
  • Кога лостчето е в положение 1 и кога е в положение 2?
15
Къде се използват фотоприемниците?

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще продължиш подготовката си по темата за фотоелектричния ефект. Защо фотоелектричният ефект не може да се обясни с вълновата теория за светлината? Каква е ролята на Планк и Айнщайн за развитие на квантовата теория за светлината? Какви са приложенията на фотоприемниците? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се