logo

Тест: Радиоактивност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Радиоактивността се нарича способността на някои ядра да се превръщат в други ядра, която е съпроводена с излъчване на ядрени лъчения.
2
Какво представляват алфа-частиците, които се отделят при разпадането на атомните ядра?
3
Бета-лъчите са поток от електрони.
4
Гама-лъчите са:
5
Законът за радиоактивното разпадане се изразява с формулата N=(\frac12)^n.N0;(n=\fractT\frac12) .
  • Какво се бележи с буквите N,N0,t и T\frac12 ?
6
Какъв заряд имат радиоактивните лъчения?
7
От трите типа радиоактивно лъчение - \alpha, \beta и \gamma, в електрично и в магнитно поле НЕ се отклоняват:
8
От \alpha , \beta и \gamma лъчите най-голяма проникваща способност имат:
9
Вярно ли е, че при датиране с въглерод-14 може да се определи възрастта на находки от растителен или животински произход?
10
\alpha , \beta и \gamma - лъчи са насочени към последователно поставени прегради от хартия, алуминий и олово, както е показано на схемата. Определи вида на лъчите.
11
Радиоактивен изотоп има период на полуразпадане 30 дни. Приблизително колко от началните 100 ядра ще останат, след като са изминали тези 30 дни?
12
При диагностичен рентгенов преглед орган на пациента с маса 2,5kg е погълнал лъчение с енергия 7,5.10^-4J. Колко е погълнатата доза?
13
Периодът на полуразпадане на радия е T\frac12=1600 години. След колко години ядрата на радия ще намалеят 4 пъти?
  • Запиши отговора на празното място с число.
14
За 24 денонощия количеството на радиоактивен изотоп е намаляло 8 пъти. Колко денонощия е периодът на полуразпадане на този изотоп?
  • Запиши отговора на празното място с цяло число.
15
Периодът на полуразпадане на радиоактивния изотоп 84^210\textrmPo е 140 денонощия. След колко денонощия броят на радиоактивните ядра ще намалее 8 пъти?
  • Запиши отговора си като число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата за радиоактивността. Научи ли кога радиоактивността е естествена и кога – изкуствена? По какво се различават алфа-, бета- и гама-лъчите? Разбра ли какво характеризира периода на полуразпад? Научи ли какво е погълната и еквивалентна доза? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се