new-logo

Тест: Радиоактивност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Радиоактивност е спонтанно разпадане на стабилни атомни ядра.
2
Какво представляват алфа-частиците, които се отделят при разпадането на атомните ядра?
3
Бета-лъчите са поток от електрони.
4
Гама-лъчите са:
5
Законът за радиоактивното разпадане се изразява с формулата  N=(\frac12)^n.N0;(n=\fractT\frac12) . Какво се бележи с буквите N,N0,t  и  T\frac12 ?
6
Какъв заряд имат радиоактивните лъчения?
7
От трите типа радиактивно лъчение - α, β и γ , в магнитно поле НЕ се отклоняват:
8
От α, β и γ лъчите най- голяма проникваща способност имат:
9
Сноп от α и β лъчи навлиза в зареден плосък кондензатор успоредно на плочите му. В каква посока ще се отклонят лъчите?
10
α, β и γ - лъчи са насочени към последователно поставени прегради от хартия, алуминий и олово, както е показано на схемата. Определете вида на лъчите.
11
Радиоактивен изотоп има период на полуразпадане 30 дни. Приблизително колко от началните 100 ядра ще останат, след като са изминали тези 30 дни?
12
В животинска черупка концентрацията на въглерод-14 е 4 пъти по-малка в сравнение с концентрацията на същия изотоп във въглероден диоксид от въздуха. Определете възрастта на черупката, ако периодът на полуразпадане  на въглерод-14 е 5 730 години.
13
Каква част от ядрата в радиоактивен източник ще се разпадне за време, равно на два периода на полуразпадане?
  • Запишете отговора на празното място с цяло число.
14
За 24 денонощия количеството на радиоактивен изотоп е намаляло 8 пъти. Колко денонощия е периодът на полуразпадане на този изотоп?
  • Запишете отговора на празното място с цяло число.
15
Проба съдържа радиоактивен изотоп с период на полуразпадане 8 часа. Каква част от началното количество на изотопа ще остане в пробата след време 32 часа?

Описание на теста

Онлайн тестът „Радиоактивност“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кои лъчи се наричат радиоактивни? Какви са свойствата им? Знаете ли смисъла на понятието период на полуразпадане и на закона за радиоактивното разпадане? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „От атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се