logo

Тест: Събиране на вектори по правилото на триъгълника

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Намерете сбора на векторите \mathbf\underseta--> и \mathbf\undersetb--> , показани на чертежа.
  • Изберете чертежа, който представя верния отговор.
2
На Чертеж 1 са дадени векторите \mathbf\underseta-->, \boldsymbol\undersetb-->, \boldsymbol\undersetc-->, които са еднопосочни.
  • Намерете техния сбор и изберете всички вектори от Чертеж 2, които са сума на \mathbf\underseta-->, \boldsymbol\undersetb-->, \boldsymbol\undersetc-->.
3
Дадени са векторите \boldsymbol\underseta--> и \boldsymbol\undersetd-->Изразете вектор \boldsymbol\undersete--> чрез другите два вектора.
  • Разгледайте чертежа и посочете вярното твърдение за вектор  \boldsymbol\undersete-->.
4
Дадени са векторите \boldsymbol\underseta--> и \boldsymbol\undersetb-->. Като използвате чертежа, посочете кои са векторите, които се получават като:
  • а) \boldsymbol\underseta--> + \undersetb-->
  • б) \boldsymbol\undersetb--> + \underseta-->
5
Ако точка M е среда на отсечката AB, вярно ли е, че \boldsymbol\undersetAM--> + \undersetBM--> = \underset0--> ?
6
Ако A, B и C са върхове на триъгълник, намерете на колко е равно \mathbf\undersetAB-->+\undersetBC-->+\undersetCA--> .
7
Даден е успоредник ABCD, на който диагоналите се пресичат в т.О. Намерете на колко в равен сборът на векторите \boldsymbol\undersetAO-->+\undersetOD-->+\undersetDC-->
8
Даден е успоредникът ABCD. Неговите диагонали се пресичат в точка О. Разгледайте чертежа и посочете верните твърдения.
9
Разгледай чертежа.   Ако \left | \vecAB \right |=5cm;\left | \vecCD \right |=3cm, свържи правилно елементите.
10
Ако знаете, че векторът \boldsymbol\undersetAB--> е еднопосочен с векторa \boldsymbol\undersetMN-->, то определете дали векторът \boldsymbol\undersetPQ-->, получен като сбор на \boldsymbol\undersetAB-->+\boldsymbol\undersetMN-->, е еднопосочен или противопосочен с тях.
  • Попълнете липсващите думи в текста, така че да се получи вярно твърдение.
11
Ако векторите \boldsymbol\underseta--> и \boldsymbol\undersetb--> са противоположни, то твърдението \boldsymbol\underseta--> + \boldsymbol\undersetb--> = \boldsymbol\underset0--> e:
12
Подредете в правилен ред векторите от чертежа, така че сборът им да бъде вектор \vecAL, като започнете от \boldsymbol\undersetAB-->.
13
Елена тръгва от София с кола. Tя има карта на маршрута, който трябва да измине, която е показана на чертежа.
  • 1) Помогнете на Елена да разбере до кой град трябва да стигне и изберете верния отговор.
  • 2) Изберете чертежа, който показва сумата на векторите от София до този град.
14
В триъгълника AOB, т. М е среда на AB. Дадено е, че \boldsymbol\undersetOM--> = \undersetm-->.
  • Намерете \boldsymbol\undersetOA-->+\undersetOB--> = ?, изразено чрез \boldsymbol\undersetm-->
15
Ако знаете, че: Чирпан (C) се намира на средата на пътя между София (S) и Бургас (B) и на средата на пътя между Пловдив (P) и Ямбол (Y), както е показано на чертежа,
  • изберете верните твърдения за векторите, означени с буквите на градовете в скобите.
 

Описание на теста

За какво служат векторите и какво можете да правите с тях? Онлайн упражнението по математика за 8. клас "Събиране на вектори по правилото на триъгълника" ще ви даде отговор на тези въпроси. Ще ви помогне да затвърдите знанията си за събиране на вектори по правилото на триъгълника, както и да разберете дали имате пропуски в знанията си за тази операция с вектори. Това от своя страна ще ви подготви за тестовете в училище и ще подобри успеха ви по математика. В теста ви очакват интересни задачи. Ученето с нас е забавление, нали?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (48)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се