Упражнение: Изнасяне на множител пред корен


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Изнасяне на множител пред корен" по математика за 8. клас ще проверите знаете ли правилото за изнасяне на множител извън корен. Как да използвате правилото за изнасяне на множител извън корен в задачите по математика? Задачите от теста ще ви помогнат да упражните правилото и да станете уверени в знанията си. Решете задачите от теста и станете най-добрите по математика в 8. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Отбележете изразите, равни на дадения
 • \sqrt36.9 =
5т. 2. Ако a\geq 0 и b\geq 0, то \sqrta^2.b =
5т. 3. Отбележите изразите, равни на дадения.
 • \sqrt3^2.7 =
5т. 4. Изнесете множител извън корена.
 • \sqrt2^2.5 =
5т. 5. Изнесете множител извън корена.
 • \sqrt81.7 =
6т. 6. Изнесете множител пред корена.
 •  \sqrt18 =
6т. 7. Изнесете множител пред корена.
 • \sqrt50 =
6т. 8. Отбележете изразите, равни на дадения.
 •  \sqrt25.32  =
 
6т. 9. Да се изнесе множител пред корена.
 • \sqrt192 =
6т. 10. Преобразувайте квадратния корен \sqrt\frac516 , като изнесете множител пред корена.
6т. 11. Даден е коренът \sqrt\frac3121 . След изнасяне на множител пред корена се получава:
6т. 12. Даден е коренът \sqrt\frac7900 . След изнасяне на множител пред корена се получава:
11т. 13. Изнесете множител пред квадратния корен \sqrt\frac25.100024.
 • Кой е изнесеният пред корена множител, ако подкоренната величина е \frac53?
 • Попълнете с число.
11т. 14. Изнесете множител пред квадратния корен  \sqrt\frac100.3245.
 • Ако изнесеният пред корена множител е  \frac83,  коя е подкоренната величина?
 • Попълнете с число.
11т. 15. Изнесете множител пред квадратния корен  \sqrt\frac1225.121.
 • Ако изнесеният пред корена множител е  \frac225, коя е подкоренната величина?
 • Попълнете с число.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!