logo

Тест: Произведение на вектор с число. Задачи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Даден е вектор \boldsymbol\undersetMN--> = \undersetm--> и MN = 1 cm и NP = 7 cm.
 • Изразете векторa \boldsymbol\undersetMP-->  чрез вектор \boldsymbol\undersetm-->.
2
Даден е вектор \boldsymbol\undersetAB--> = \underseta--> и AB = 2 cm, BM = 6 cm, MN = 8 cm, както е показано на чертежа.
 • Изразете чрез \underseta-->, векторите:
 • а) \boldsymbol\undersetAM--> = ?
 • b) \boldsymbol\undersetBN--> = ?
3
Ако \boldsymbol\undersetAB--> = \underseta-->, AB = 1 cm, BM = 2 cm, MN = 3 cm и NP = 7 cm, изразете чрез вектор \boldsymbol\underseta--> векторите от задачите и свържете с правилните отговори.
4
Начертайте вектора, който е сбор на векторите \boldsymbol3\underseta-->+2\undersetb-->, като използвате само линия и пергел.
 • Изберете чертежа, който изобразява верния отговор.
5
Дадени са векторите \boldsymbol\underseta--> и \boldsymbol\undersetb-->, както е показано на Чертеж 1.
 • Разгледайте Чертеж 2 и посочете кой е векторът, който е равен на \boldsymbol2\underseta-->+3\undersetb--> ?
6
Разгледайте чертежа и изразете чрез вектор \boldsymbol\underseta--> останалите вектори и свържете всеки от тях с правилния отговор.
7
Ако \boldsymbol\undersetAB--> = \underseta-->, разгледайте чертежа и изразете чрез вектор \boldsymbol\underseta--> сбора на векторите:
 • \boldsymbol\undersetBM-->+\undersetMN-->+\undersetPN--> = ?
8
Даден е вектор \boldsymbol\underseta--> с дължина 3 cm, вектор \boldsymbol\undersetc--> с дължина 1 cm, и вектор \boldsymbol\undersetb-->  с дължина 9 cm.
 • Намерете вектора, който е равен на \boldsymbol3\undersetc-->+\undersetb-->, изразен чрез вектор \boldsymbol\underseta-->.
9
Ако \boldsymbol\undersetAB--> = \underseta--> и OA = 3 cm; AB= 5 cm; BC = 2 cm; CD = 6 cm, кои от векторите на чертежа са равни на \boldsymbol\frac85\underseta-->?
10
Дадени са векторите \boldsymbol\underseta--> и \boldsymbol\undersetb-->, както е показано на Чертеж 1.
 • Разгледайте Чертеж 2 и посочете векторите, които са равни на \boldsymbol4\underseta-->-5\undersetb--> .
11
Дадени са векторите \boldsymbol\undersetAB--> = \undersetc-->, \boldsymbol\undersetBC-->=\underseta-->.
 • Ако знаете, че \boldsymbolMB = \frac23ABнамерете вектор \boldsymbol\undersetCM-->, изразен чрез векторите \boldsymbol\underseta--> и \boldsymbol\undersetc-->.
12
В четириъгълника ABCD, точките M и N са среди съответно на страните AD и BC.
 • Вярно ли е, че\boldsymbol\undersetMN-->= \frac12(\undersetAB-->+\undersetDC-->)
 • За да решите задачата, изразете \boldsymbol\undersetMN-->  веднъж като сума от вектори в четириъгълника MABN и още веднъж като сума от вектори в четириъгълника MNCD.
13
В трапеца ABCD едната основа е 6 пъти по-голяма от другата основа, както е показано на чертежа.
 • Ако \boldsymbol\undersetAB-->=6\undersetDC--> и \boldsymbol\undersetAB-->= \undersetm-->, намерете вектора, който е равен на сборa \boldsymbol\undersetAD-->+\undersetCB-->, изразен чрез вектор \boldsymbol\undersetm-->.
 
14
Даден е успоредникът ABCD. Точка О е пресечна точка на диагоналите и ги разполовява.
 • Ако  \boldsymbol\undersetAB -->= \undersetp-->, \boldsymbol\undersetDA--> = \undersetk-->намерете вектор \boldsymbol\undersetOA-->, изразен чрез векторите \boldsymbol\undersetp--> и \boldsymbol\undersetk--> .
15
На една гара имало спряла влакова композиция с един локомотив и 3 вагона.
 • Силата на съпротивление на локомотива е равна на вектор \boldsymbol\undersetR-->, а на всеки от вагоните е 2 пъти по-малка от тази на локомотива.
 • Определете посоката и големината на вектора, равен на силата, която трябва да приложи двигателят на локомотива, за да задвижи цялата композиция.

Описание на теста

Предлагаме ви поредната тренировка за решаване на задачи с вектори, за да станете още по-добри на тестовете по математика в училище. С онлайн теста по математика за 8. клас "Произведение на вектор с число. Задачи" ще проверите знанията си за изразяване на вектор чрез друг вектор и ще затвърдите уменията за построяване на вектори, които се получават чрез изрази от други вектори. Пожелаваме ви приятна и ползотворна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (23)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се