logo

Тест: Пресмятане на стойност на израз с корените на квадратно уравнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Дадено е уравнението
 • \boldsymbolx^2-4x-5 = 0, с корени \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2
 • Без да го решавате, намерете стойността на израза
 • \boldsymbol2(x1+x2)+3x1x2 = ?
2
Без да решавате уравнението
 • \boldsymbol3x^2-2x-1 = 0,
 • намерете стойността на израза:
 • \boldsymbolx1(x2+3)+3(x2+1)= ?
3
Намерете стойността на израза
 • \boldsymbol\frac2x1+\frac2x2,
 • ако знаете, че \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са корени на уравнението:
 • \boldsymbol3x^2-2x-1 = 0
4
Дадено е уравнението:
 • \boldsymbolx^2+3x-10 = 0
 • Вярно ли е, че сумата от квадратите на неговите корени е равна на 29?  Т. е.  \boldsymbolx1^2+x2^2 = 29
5
Ако \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са корени на уравнението
 • \boldsymbolx^2-2x-3=0,
 • a) Вярно ли е, че \boldsymbolx1 \neq x2 ?
 • b) намерете стойността на израза \boldsymbolx1^3+x2^3 = ?
6
Дадено е уравнението
 • \boldsymbolx^2+x-2=0
 • Подредете във възходящ ред изразите с неговите корени, според стойностите, които се получават за тях.
 • Поставете израза със стойност най-малкото число най-отгоре.
7
Дадено е уравнението
 • \boldsymbol2x^2-x+5=0
 • Пресметнете стойността на израза:
 • \boldsymbol\fracx1^2+x2^2x1x2
8
Пресметнете стойността на израза
 • \boldsymbol\fracx1^2+x2^2x1x2, където \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са корени на уравнението:
 • \boldsymbolx^2-8x+12=0
9
Дадено е уравнението
 • \boldsymbolx^2+px+q = 0
 • Изразете чрез \boldsymbolp и \boldsymbolq стойността на израза:
 • \boldsymbolx1^3+x2^3 = ?
10
Намерете уравненията, за които е изпълнено равенството за корените им:
 • \boldsymbol\fracx1^3+x2^3x1+x2 = 28
11
Пресметнете стойността на израза
 • \boldsymbol\fracx1x2+\fracx2x1
 • за корените на уравнението:
 • \boldsymbolx^2-2x-8=0
12
Ако \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са корени на уравнението \boldsymbolx^2-4x-5=0,
 • пресметнете стойността на израза:
 • \boldsymbolx1(x2-3)-3(x2-1)+x1x2
13
Пресметнете стойността на израза
 • \boldsymbol\frac27x1+\frac27x2, в който участват корените на уравнението:
 • \boldsymbol4x^2-7x-2 = 0
 • Напишете полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.
14
Дадено е уравнението
 • \boldsymbolx^2+3x-10=0
 • Намерете стойността на израза, в който участват неговите корени:
 • \boldsymbol\frac1x1^2+\frac1x2^2 = ?
 • Напишете полученото число като десетична дроб без интервали и допълнителни символи преди и след него.
15
Дадено е уравнението
 • \boldsymbol2x^2+3x+1=0
 • Свържете всеки от изразите за неговите корени с неговата стойност.

Описание на теста

За да станеш по-добър и уверен в решаването на задачи, хубаво е да се упражняваш. С онлайн теста по математика за 8. клас върху пресмятане на стойност на израз, в който участват корените на квадратно уравнение имаш възможността без да решаваш уравнението, използвайки формулите на Виет, да стигаш лесно до решението.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се