logo

Тест: Съставяне на квадратно уравнение по дадени корени с формулите на Виет

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Съставете квадратно уравнение, ако знаете, че неговите корени са \boldsymbolx1=-2 и \boldsymbolx2=4.
2
Дадено е квадратното уравнение \boldsymbolx^2+px+q = 0, с корени \boldsymbolx1= 1 и \boldsymbolx2= 3.
 • Намерете на колко са равни \boldsymbolp и \boldsymbolq.
 
3
Като използвате формулите на Виет, намерете кое е уравнението, което има корени -5 и 2.
4
Съставете квадратно уравнение с корени:
 • \boldsymbolx1= -\frac13
 • \boldsymbolx2=1
5
Вярно ли е, че ако \boldsymbolx1= -\frac13 и \boldsymbolx2= -\frac12 ,
 • то квадратното уравнение, което може да се състави по тези корени, е:
 • \boldsymbol6x^2+5x-1 =0
6
Намерете коефициентите \boldsymbola, b, c на квадратно уравнение с корени \boldsymbolx1= 2 и \boldsymbolx2= 6
7
Дадено е квадратното уравнение:
 • \boldsymbolx^2+2x-3 = 0,
 • което е съставено от корените си чрез използване на формулите на Виет.
 • Посочете кои са неговите корени.
8
Подредете стъпките в реда, в който се изпълняват, за да се състави квадратно уравнение с корени -1 и 5.
9
Даден е квадратен тричлен от вида:
 • \boldsymbola(x-x1)(x-x2)\boldsymbola\neq 0.
 • Ако \boldsymbolx1=-3; x2=4, то
 • съставете квадратно уравнение, което има корени \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2, като използвате квадратния тричлен.
10
Дадено е квадратното уравнение:
 • \boldsymbola(x-x1)(x-x2)=0,
 • където \boldsymbolx1=-\frac14; x2=2
 • Намерете коефициента \boldsymbola и посочете уравнението, което се получава.
11
Дадено е квадратното уравнение
 • \boldsymbol2x^2+5x-3 = 0, което е съставено от корените си \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 чрез формулите на Виет.
 • Посочете кои от изброените са корени на уравнението.
12
Ако \boldsymbolx1=x2=0,1,
 • то съставете квадратно уравнение като използвате формулите на Виет.
13
Намерете коефициентите \boldsymbola, b, c на квадратно уравнение с корени:
 • \boldsymbolx1= -\frac15
 • \boldsymbolx2=\frac23
 • Напишете получените числа на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
14
Напишете номера на квадратното уравнение, чийто корени са \boldsymbolx1= \frac16 и \boldsymbolx2= 2x1.
 • (1) \boldsymbol9x^2-x+1 = 0
 • (2) \boldsymbol18x^2-6x-1 = 0
 • (3) \boldsymbol18x^2-9x+1 = 0
15
Ако знаете, че числата -3 и 7 са корени на квадратно уравнение, свържете елементите така, че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

Вече си експерт в това да намираш корените на квадратно уравнение, нали? Е, сега е ред да потренираш малко с обратната задача, да съставяш квадратно уравнение, знаейки неговите корени, като използваш формулите на Виет. С онлайн теста по математика за 8. клас върху съставяне на квадратно уравнение по дадени корени с формулите на Виет това е бързо, лесно и интересно. Ти си на ход!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се