logo

Тест: Линейно параметрично уравнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от дадените уравнения са линейни параметрични уравнения с едно неизвестно?
 • Използвайте, че неизвесните бележим с последните букви от латинската азбука (x, y, z), а параметрите с първите букви на латинската азбука (a, b, c,).
2
Подредете стъпките за решаване на линейно параметрично уравнение в правилния ред, в който трябва да се извършат, за да се реши всяко такова уравнение.
 • Поставете най-отгоре първата стъпка.
3
Намерете допустимите стойности за параметъра в уравнението:
 • 3a^2x = 4a
4
Намерете допустимите стойности за параметъра b в уравнението:
 • \frac2xb = -12
5
Приведете във вида Ах = В уравнението:
 • 2ах + 3ах = 13
6
Дадено е уравнението с параметър а:
 • ах = 0
 • Решете уравнението и посочете вярно ли е твърдението: "За а = 0 всяко х е решение на уравнението."
7
Решете параметричното уравнение с параметър \boldsymbola:
 • \boldsymbolx - a = 5
8
За кои стойности на параметъра \boldsymbolb, уравнението: \boldsymbolbx = 2 има решение \boldsymbolx = \frac2b ?
9
Дадено е уравнението: \boldsymbol5ax = 5a^2, в което \boldsymbola е параметър.
 • Намерете решението на уравнението за \boldsymbola\neq 0.
 • Напишете отговора на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
10
Намерете решението на уравнението с параметър b:
 • \boldsymbolx-b = 3-x
11
Решете уравнението с параметър \boldsymbola:
 • \boldsymbolax = -7a
 • Изберете всички верни отговори, които представят решението на уравнението.
12
Ако \boldsymbola е параметър, намерете стойностите на \boldsymbolxкоито са решения на уравнението:
 • \boldsymbol3x + 12a = 6
13
Решете уравнението с параметър \boldsymbolb:
 • \boldsymbol5bx - 3b = 2bx +6b
14
Ако знаете, че \boldsymbola и \boldsymbolb са параметри, решете уравнението:
 • \boldsymbola-x = 2x+b
15
Знаете ли, че в геометрията и в графичния дизайн се използват множество криви, които се представят с параметрични уравнения. Един вид от тези криви са спиралите. В този въпрос ще ви запознаем с няколко от тях - това са Спирала на Архимед, Спирала на Галилей, Спирала на Ферма и Хиперболична спирала.
 • Ако означим с х ъгълът на завъртане на лъча, който описва спиралата на всяка стъпка, а с а означим параметъра на спиралата, то радиусът r на спиралата се представя чрез параметрично уравнение с параметър а и неизвестно х.
 • Разгледайте изображенията на спиралите и изберете тези от тях, които се представят с линейни параметрични уравнения с параметър а и неизвестно х.

Описание на теста

Искате да решавате линейни уравнения с параметър с лекота, без да изпитвате трудности и притеснения? Ако отговорът ви е Да, онлайн упражнението по математика за 8. клас "Линейно параметрично уравнение" е вашият безценен помощник. С него ще затвърдите знанията си за откриване на допустими стойности за параметъра и за намиране на корените на линейнини параметрични уравнения. А това ще ви помогне в по-нататъшното лесно и бързо усвояване на знанията по математика в училище. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се