logo

Тест: Окръжност, вписана в триъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В триъгълника ABC, точка О е център на вписаната окръжност. Посочете къде се намира точка О.
2
В триъгълника ABC е вписана окръжност K(O,r). АА1, BB1 и CC1 са ъглополовящи на ъглите на триъгълника.
 • Ако K допира страните на триъгълника в точките A1, B1 и C1, определете вида на триъгълника ABC.
3
В триъгълника ABC е вписана окръжност K(O,r), която допира страните на триъгълника в точките M, N и P, както е показано на чертежа.
 • Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения.
4
В произволен триъгълник ABC е вписана окръжност K(O,r), която допира страните на триъгълника AB, BC и AC съответно в точките M, Р и N.
 • Точките А1, B1 и C1 са пресечните точки на ъглополовящите на ъглите на триъгълника и неговите страни.
 • Посочете грешните твърдения.
5
В триъгълника ABC е вписана окръжност K(O,r).
 • Ако знаете, че \measuredangle AOB:\measuredangle BOC:\measuredangle AOC = 5:6:7, намерете ъглите на триъгълника ABC.
6
В триъгълника ABC е вписана окръжност K(O,r). Ъглополовящите на ъглите на триъгълника пресичат окръжността съответно в точките A', B' и C'.
 • Ако знаете, че \stackrel\frownC'B':\stackrel\frownB'A':\stackrel\frownA'C' = 11:12:13 , намерете ъглите на триъгълника ABC.
7
В триъгълника ABC е вписана окръжност K(O,r).
 • Ако знаете, че \measuredangle A = 86^0;\measuredangle B = 40^0;\measuredangle C = 54^0намерете ъглите \boldsymbol\measuredangle AOB, \measuredangle BOC, \measuredangle COA.
 • Напишете получените числа на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
8
В правоъгълен триъгълник ABC (\measuredangle C = 90^0) е вписана окръжност K(O,r).
 • Намерете \boldsymbol\measuredangle AOB =?
9
В триъгълника ABC е вписана окръжност K(O,r).
 • Ако \measuredangle ACB = \gammaнамерете \boldsymbol\measuredangle AOB, изразен чрез \boldsymbol\gamma .
 • Изберете грешните отговори.
10
В равнобедрен триъгълник ABC (AC=BC) е вписана окръжност K(O,r), която допира AC в т. N.
 • Ако \measuredangle AOB = 115^0намерете \boldsymbol\measuredangle CON =?
11
В равнобедрен триъгълник ABC (AC=BC) е вписана окръжност K(O,r).
 • Ако \measuredangle AOB = 130^0намерете \boldsymbol\measuredangle OAB, \measuredangle OBA,\measuredangle CAB, \measuredangle ACB.
 • Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения.
12
В триъгълника ABC е вписана окръжност K(O,r).
 • Ако \measuredangle BOC =\deltaнамерете \boldsymbol\measuredangle BAC, като го изразите чрез \boldsymbol\delta .
13
В триъгълника ABC е вписана окръжност K(O,r).
 • Ако знаете, че \measuredangle A = 30^0;\measuredangle B = 40^0;\measuredangle C = 110^0намерете съотношението на ъглите \boldsymbol\measuredangle BOC:\measuredangle COA: \measuredangle AOB =?
14
В триъгълника ABC  е вписана окръжност K(O,r). Около същия триъгълник ABC е описана окръжност K1(O1,R).
 • Ако \measuredangle BOC = 125^0намерете \boldsymbol\measuredangle BAC и \boldsymbol\measuredangle BO1C.
15
В равностранния триъгълник ABC е вписана окръжност K(O,r) и описана окръжност K1(O,R).
 • Намерете радиуса на вписаната окръжност, изразен чрез радиуса на описаната окръжност.

Описание на теста

С онлайн теста по матекатика за 8. клас "Окръжност, вписана в триъгълник" ще придобиете опит с решаването на задачи за намиране на центъра на вписаната окръжност в триъгълник и ще приложите на практика свойствата на допирателните отсечки. Ще се научите бързо и лесно да намирате ъглите на триъгълник по дадени съотношения на централните ъгли или дъгите на вписаната в триъгълника окръжност. Направете теста и ще видите резултатите, като приложите знанията си в часовете по математика в училище. Пожелаваме ви успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (33)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се