Упражнение: Определяне знаците на корените чрез формулите на Виет


Описание на упражнението

Време е да дадем воля на изследователя в теб! Питаш ли се вече как да стане това? С онлайн упражнението по математика за 8. клас "Определяне знаците на корените чрез формулите на Виет" имаш възможност да станеш истински ловец на знаци, като без да решаваш квадратни уравнения ще можеш да откриваш дали корените им са положителни или отрицателни, както и кой от двата корена е по-голям по абсолютна стойност. Хайде, впусни се в приключението и направи теста!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че можеш да разбереш дали корените на едно квадратно уравнение са положителни или отрицателни само като намериш дискриминантата и използваш формулите на Виет, без да е необходимо да го решаваш?
5т. 2. Изберете верните твърдения.
5т. 3. При определяне на знаците на корените на квадратно уравнение, без то да се решава, е задължително да се намери първо неговата дискриминанта. Защо?
5т. 4. Дадено е уравнението:
 • \boldsymbol2x^2+5x-12 = 0
 • Определете знаците на неговите корени без да го решавате.
5т. 5. Без да решавате уравнението определете знаците на неговите корени.
 • \boldsymbol4x^2-8x+3 = 0
6т. 6. Без да решавате уравнението, определете кой от корените му е по-голям по абсолютна стойност - положителният или отрицателният?
 • \boldsymbol5x^2-9x-2 = 0
6т. 7. Ако едно квадратно уравнение има два различни отрицателни корена, то ...
 • Изберете всички верни твърдения.
6т. 8. Кое от квадратните уравнения има два положителни корена?
6т. 9. Кое от квадратните уравнения има два отрицателни корена?
6т. 10. Кое от квадратните уравнения има положителен корен, който е по-голям по абсолютна стойност от отрицателния?
6т. 11. Кое от квадратните уравнения има отрицателен корен, който е по-голям по абсолютна стойност от положителния?
6т. 12. Подредете в правилен ред стъпките за определяне на знаците на корените на квадратното уравнение и сравнение на абсолютните им стойности.
 • \boldsymbol-9x^2-3x+2 = 0
11т. 13. Кое от квадратните уравнение има двоен положителен корен?
 • (1) \boldsymbol9x^2+6x+1 =0
 • (2) \boldsymbol25x^2 - 10x+1 = 0
 • (3) \boldsymbol13x^2+26x-1 = 0
 • Напишете номера на уравнението без интервали и допълнителни символи преди и след него.
11т. 14. Ако \boldsymbol\left | x1 \right |>\left | x2 \right | са корени на квадратното уравнение:
 • \boldsymbol-4x^2+17x+15 = 0
 • определете знаците им и ги напишете с думи на празните места в текста.
11т. 15. Свържете всяко от уравненията с вярното твърдение за неговите корени.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!