new-logo

Тест: Квадратни уравнения, които се решават с полагане

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че в уравнението
 • (x^2-2x)^2+9(x^2-2x)-10=0
 • е удобно да се положи x^2-2x=y ?
2
Вярно ли е, че: След направеното полагане x^2-2x=y
 • в уравнението (x^2-2x)^2+9(x^2-2x)-10=0 ,
 • се получава уравнението
 • y^2+9y-10=0 ?
3
В уравнението
 •  (k^2+3k)^2+5(k^2+3k)+6=0
 • е удобно да се положи
4
  След направеното полагане k^2+3k=y в уравнението
 • (k^2+3k)^2+5(k^2+3k)+6=0 ,
 • се получава уравнението
5
Вярно ли е, че:
 • Ако k^2+3k=y
 • и е получено, че y1=-3;y2=-2 ,
 • то трябва да се решат случаите
 • k^2+3k=-3  и  k^2+3k=-2 ?
6
В уравнението
 • (2x^2-5x)^2+7(2x^2-5x)+12=0
 • е удобно да се положи
7
След направеното полагане
 • 2x^2-5x=y
в уравнението
 • (2x^2-5x)^2+7(2x^2-5x)+12=0 , се получава уравнението
8
Корените на уравнението y^2+7y+12=0 са:
9
Ако
 • y1=-3;y2=-4
 • и е направено полагане
 •  2x^2-5x=y , то се разглеждат случаите
10
Решението на уравнението
 •  (2x^2-5x)^2+7(2x^2-5x)+12=0 е
11
В уравнението
 • (2x^2+1)^2-26(2x^2+1)+133=0 ,
 • след полагане
 • 2x^2+1=y ,
 • за променливата  у се получават стойности:
12
Корените на уравнението
 • (2x^2+1)^2-26(2x^2+1)+133=0 са
13
Милен и Гергана решават уравнението
 • (x^2-3x)^2+7(x^2-3x)+13=0 .
 • Милен получил x1=0;x2=4.
 • Гергана получила, че уравнението няма реални корени.
 • Кой от двамата е прав? Напишете името в празното поле: Милен или Гергана .
14
Дадено е уравнението (x^2+x)^2+2(x^2+x)-8=0 .
 • След полагане x^2+x=y , oтбележете случаите, които трябва да се решат
15
Дадено е уравнението (x^2+x)^2+2(x^2+x)-8=0 .
 • Намерете произведението от корените на уравнението.

Описание на теста

В онлайн теста ще проверите как сте усвоили метода за решаване на този вид квадратни уравнения. Кой израз в едно уравнение е удобно да бъде положен на друга променлива? Как постъпваме, когато намерим стойностите на променливата? Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите знанията си за решаване на уравнения чрез полагане. Решете задачите от теста, за да упражните наученото и станете най-добрите по математика в 8. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се